دانلود فایل


پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ,دانلود پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ

دانلود فایل پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ تعداد سوالات: 10
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر
نوع فایل: WORD


پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ


دانلود پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های تنظیم ... - govaresh

نتیجه گیری: طرح واره های ناسازگار اولیه از عوامل شخصیتی تاثیرگذار در اختالالت
گوارشی عملکردی می باشند که باید به نقش آنها در این اختالالت توجه کرد. ..... طرح واره
. NA. 0/753. 19/32. 1. 19/32. محرومیت هیجان. NA. 0/560. 12/59. 1. 12/59. رهاشدگی. 0/
024. 5/14. 103/68. 1. 103/68. بی اعتمادی/ بدرفتاری. NA. 1/03. 14/47. 1. 14/47.

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ – paperfilebox

12 ژانويه 2018 ... هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر کردن این پرسشنامه به
احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل زندگی تان چقدر درست
است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید سعی کنید برای پاسخ گویی به سئوالات
پرسشنامه چند سال اخیر را مد نظر قرار دهید. پس از پرداخت، لینک دانلود ...

مقیاس طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری یانگ - Alal-Badal

پرسشنامه طرح وارة یانگ روان شناسی دلهره خشم افسردگی. - برای مشاهده کلیک کنید.
در طرح واره یانگ بی ثباتی تزلزل یا بی اعتمادی پرسشنامه طرح وارة یانگ ٢ مقیاس .
پرسشنامه طرح واره نقص شرم یانگ. - برای مشاهده کلیک کنید. دانلود پرسشنامه طرح
واره نقص شرم یانگ پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی بدرفتاری . پرسشنامه طرحواره
یانگ ...

میگنا - طرحواره درماني SCHEMA THERAPY

طرحواره درمانی تلفیقی از مبانی مکاتب شناختی رفتاری، دلبستگی گشتاکت،
روابط شیئی، سازنده گرایی و روان کاری است» (یانگ، ۱۳۸۶، ص ۲۳) . ... 3- آسیب دیدن و
قربانی شدن: می تواند منجر به تشکیل طرحواره هایی همچون نقص/شرم، بی اعتمادی/
بدرفتاری و یا آسیب پذیری نسبت به ضرر شود. 4- درونی سازی یا همانند سازی با
افراد مهم ...

طرحواره درمانی | روان شناسی - روان راهنما

24 آگوست 2017 ... طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش (یانگ ۱۹۹۹، ۱۹۹۰) بوجود آمده، درمانی نوین و
یکپارچه است که عمدتا بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش های درمان شناختی ....
بدرفتاری و قربانی شدن در زندگی آنها فراوان است. این افراد مثل پلیس مدام به دنبال
سرنخ‌ها و شواهدی برای اثبات ضرورت بی‌اعتمادی خود به دیگران هستند.

دانلود فایل: دانلود پرسشنامه طرح وارهبی اعتمادی/بدرفتاری یانگ ...

کلید نمره گذاری: /کاملا غلط ا نمره/تقریبا غلط ۲ نمره/بیشتر درست تا غلط ۳ نمره/
اندکی درست ۴ نمره/ /تقریبا درست ۵ نمره/ کاملا درست ۶ نمره/ تفسیر نمرات پرسشنامه
بی اعتمادی/ بد رفتاری ۱۰-۱۹ خیلی پائین-احتمالا این طرح واره در ذهن شما شکل
نگرفته ۲۰-۲۹ نسبتا پائین- این طرح واره ممکن است گاهی اوقات یقه شما را بگیرد ۳۰-
۳۹ ...

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ - مرکز دانلود فایل نگارا

13 نوامبر 2017 ... خرید. پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات « پرسشنامه طرح واره
بی اعتمادیبدرفتاری یانگ ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال:
10 سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید ...

بایگانی‌ها دانلود پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ - ask ...

7 ا کتبر 2017 ... دانلود فایل،مقاله،پروژه،تحقیق،اپلیکیشن و نرم افزار.

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ|na11679

هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر کردن این پرسشنامه به
احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل زندگی تان چقدر درست
است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید سعی کنید برای پاسخ گویی به سئوالات
پرسشنامه چند سال اخیر را مد نظر قرار دهید. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک
کنید

165 K

ﻳﺎﻧﮓ. ،. 2007. ؛. ﺗﺮﺟﻤﻪ. ي. ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ. ﭘﻮر،. 1390. ). ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻳﺎﻧﮓ. ) 1990(.
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻃﺮﺣﻮاره، اﻟﮕﻮي ﺛﺎﺑﺖ و دراز ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در. دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻲ ....
ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ،آﺳﻴﺐ. ﭘﺬﻳﺮي،. ﺑﻲ. اﻋﺘﻤﺎدي. /. ﺑﺪرﻓﺘﺎري، ﻧﻘﺺ، ﺷﻜﺴﺖ، اﻃﺎﻋﺖ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ، اﻳﺜﺎر، ﮔﺮﻓﺘﺎر، اﺳﺘﺤﻘﺎق،. ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ. ) ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﻤﺮه. ﮔﺬاري اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻃﻴﻒ
ﻟﻴﻜﺮت ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ...

براساس طرحواره های ناسازگار اولیه - فصلنامه خانواده پژوهی

يانگ پانزده طرحواره ناسازگاراوليه را كه در 5 گروه سازمان يافته اند مطرح نمود. گروه اول (
بريدگي / طرد) شامل زير مجموعه هاي محروميت هيجاني، رهاشدگي/ بي ثباتي، بي اعتمادي
/ بدرفتاري، انزواي اجتماعي / بيگانگي، نقص/ شرم. گروه دوم (خودگرداني وعملكردمختل
شامل شكست، وابستگي/ بي كفايتي، آسيب پذيري نسبت به زيان يا بيماري خود ...

سنجش و آموزش طرحواره (فصل دوم) - روان شناسی نگرش

29 مارس 2017 ... برخی از بیماران ممکن است در پرسشنامه سبک فرزند پروری یانگ ، طرحواره ای را نشان
دهند که در پرسشنامه طرحواره یانگ تایید نشود. .... مثلا اگر بیمار در جملات YPI نشان
بدهد از سوی یکی از والدین خود با بدرفتاری جنسی مواجه شده است، به احتمال زیاد،
طرحواره بی اعتمادی /بدرفتاری در ذهن او شکل گرفته است حتی اگر ...

مقایسه عملکرد خانواده و طرحواره های ناسازگار اولیه در دو گروه نوجوانا

نفر به روش نمونه گيري خوشه اي چند مر. حله اي انتخاب گردیدند . ابزار گردآوري اطالعات
. پرسشنامه سنجش. خانواده. (FAD). -،. فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره یانگ. ) SQ-SF. (. و
پرسشنامه وابستگی بين ... محروميت هيجانی، رها شدگی، انزواي اجتماعی، بی اعتمادي،
شكست، وابستگی، آسيب و گرفتاري باالتري. برخورداربودند . همچنين ميانگين ...

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه - ارشد سرا

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه این پرسشنامه دارای ۷۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی
طرحواره های مختلف در افراد (محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی اعتمادی/بدرفتاری، انزوای
اجتماعی/بیگانگی، نقص/شرم،...

عمومی ای اجتناب و جبران افراطی بر سالمت های مقابله بین سبک اثر پیش

طرحواره. ها نیازهای هیجانی اصلی، تجارب اولیه. ی. زندگی و مزاج هیجانی فرد است )یانگ.
3،. 1331. (. طرحواره. های مطرح شده توسط یانگ با توجه به. پنج نیاز هیجانی ارضا نشده،
به پنج حو. زه. ی. : بریدگی و. طرد )شامل رهاشدگی/ بی. ثباتی،. بی. اعتمادی/.
بدرفتاری، محرومیت هیجانی/ نقص/. 6 Krattenmacher. T. 7 Erickson. S. 8 Ayers. T. S.
.

ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراوﻟﻴﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ - فصلنامه پژوهشها و ...

درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻳﺎﻧﮓ. 1998(. ) اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را از روي. ﻓﺮم اﺻﻠﻲ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. (. ﻓﺮم. 205. آﻳﺘﻢ. )
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ. SQ – SF. 15. ﻃﺮﺣﻮاره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ را. ﻣﻲ. ﺳﻨﺠﺪ. (. ﻳﺎﻧﮓ،. 1994. ؛ ﺣﻤﻴﺪﭘﻮر و اﻧﺪوز،.
).1386. ﻫﺮ. 5. آﻳﺘﻢ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﺣﻮاره را ﻣﻲ. ﺳﻨﺠﺪ . اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. 1: –. ﻃﺮﺣﻮاره
رﻫﺎ. 2. –. ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎدي. /. ﺑﺪ رﻓﺘﺎري. 3. –. ﻃﺮﺣ. ﻮاره. ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. 4. –. ﻃﺮﺣﻮاره واﺑﺴﺘﮕﻲ.

هاي روانسنجي و : بررسي ويژگي فرم كوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ (SQ ...

حسين مهديان. 4. چكيده. پژوهش حاضر به منظور بررسي ساختار عاملي فرم كوتا. ه
پرسشنامه. طرحواره يانگ. (SQ-SF). و دستيابي به ابزاري دقيق. تر براي سنجش
طرحواره. هاي ...... ( و آهي ). 1383. (. 12. طرحواره را تأييد كرد. اين طرحواره. ه. ا عبارتند از:
-1. شكست،. -2. خودانظباطي ن. اكافي. -3. رهاشدگي،. -4. بي. اعتمادي بدرفتاري،. -5.
محروميت هيجا.

384 K - نشریه پژوهش در نظام های آموزشی

این پرسشنامه 751(YSQ-SFفرم کوتاه پرسش نامه طرحواره های ناسازگارانه اولیه یانگ ).
ماده دارد و آن را یانگ و براون )1994؛ به نقل از برازنده، 1384( برای سنجش 15 طرحواره.
ناسازگار اولیه شناختي شامل محرومیت هیجاني، رهاشدگی، بی اعتمادی / بدرفتاري،
انزواي. اجتماعي / بیگانگي، نقص / شــرم، وابســتگي / بی کفایتی، آســیب پذیری
...

/ Comparison of Early Maladaptive ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ در ﻃﺮﺣﻮاره ﺔ ﻣﻘﺎﻳﺴ Sch

ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴ. ﺔ. SQ-SF. (ﻳﺎﻧﮓ. ،. اﺳـﻤﻴﺖ و. ﻫﻤﻜﺎران،. )1995. ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊ. آوري داده.
ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﺗﺤﻠﻴـﻞ. ﺗ. ﻤـﺎﻳﺰي. ﮔـﺎم ﺑـﻪ. ﮔـﺎم ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻃﺮﺣـﻮار. ة. رﻫﺎﺷـﺪﮔﻲ،. ﺑﻲ. اﻋﺘﻤﺎدي، ...
ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ، ﺟﺮم. ﺟﻨﺴـﻲ، اﻓـﺮاد. ﻏﻴﺮﻣﺠﺮم، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ. Comparison of Early
Maladaptive. Schemas in Sex Offenders and. Non-of fenders. Azam Noferesti.
M.A..

۱۸ طرحواره یانگ در قالب پنج حوزه اصلی - روان نیوز

8 آوريل 2017 ... ۳- بی اعتمادیبدرفتاری : این طرحواره عبارت است از اینکه دیگران آزار دهنده، صدمه
رساننده، متقلب، دروغگو، بی صداقت هستند. این بیماران معتقدند که اگر دیگران
فرصت پیدا کنند، حتما آنها را استثمار خواهند کرد. ۴- نقص داشتن – شرم : افراد دارای
این طرح واره معتقدند که افرادی حقیر، پست، بی ارزش و بد هستند و دیگران ...

میگنا - طرحواره درماني SCHEMA THERAPY

طرحواره درمانی تلفیقی از مبانی مکاتب شناختی رفتاری، دلبستگی گشتاکت،
روابط شیئی، سازنده گرایی و روان کاری است» (یانگ، ۱۳۸۶، ص ۲۳) . ... 3- آسیب دیدن و
قربانی شدن: می تواند منجر به تشکیل طرحواره هایی همچون نقص/شرم، بی اعتمادی/
بدرفتاری و یا آسیب پذیری نسبت به ضرر شود. 4- درونی سازی یا همانند سازی با
افراد مهم ...

مدل یابی معادالت ساختاری در تبیین رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولی

معادالت ساختاری نشان داد که در کل پنج حوزه طرح واره های ناسازگار اولیه 57 درصد از
واریانس تمایزیافتگی. را پیش بینی می کند .... تمایزیافتگی با رهاشدگی/ بی
ثباتی، بی اعتمادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی، بی مهری، انزوای اجتماعی و ...
پرسشنامه طرح واره یانگ )یانگ، 2009( ابزاری خودگزارش دهی برای سنجش طرح واره
هاست. این فرم.

مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های تنظیم ... - govaresh

نتیجه گیری: طرح واره های ناسازگار اولیه از عوامل شخصیتی تاثیرگذار در اختالالت
گوارشی عملکردی می باشند که باید به نقش آنها در این اختالالت توجه کرد. ..... طرح واره
. NA. 0/753. 19/32. 1. 19/32. محرومیت هیجان. NA. 0/560. 12/59. 1. 12/59. رهاشدگی. 0/
024. 5/14. 103/68. 1. 103/68. بی اعتمادی/ بدرفتاری. NA. 1/03. 14/47. 1. 14/47.

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ – paperfilebox

12 ژانويه 2018 ... هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر کردن این پرسشنامه به
احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل زندگی تان چقدر درست
است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید سعی کنید برای پاسخ گویی به سئوالات
پرسشنامه چند سال اخیر را مد نظر قرار دهید. پس از پرداخت، لینک دانلود ...

میگنا - طرحواره درماني SCHEMA THERAPY

طرحواره درمانی تلفیقی از مبانی مکاتب شناختی رفتاری، دلبستگی گشتاکت،
روابط شیئی، سازنده گرایی و روان کاری است» (یانگ، ۱۳۸۶، ص ۲۳) . ... 3- آسیب دیدن و
قربانی شدن: می تواند منجر به تشکیل طرحواره هایی همچون نقص/شرم، بی اعتمادی/
بدرفتاری و یا آسیب پذیری نسبت به ضرر شود. 4- درونی سازی یا همانند سازی با
افراد مهم ...

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ | BO2FILE

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات « پرسشنامه طرح واره بی
اعتمادیبدرفتاری یانگ ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: 10
سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل
زندگی ...

نمره گذاری پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه - آزمون یاب: مرجع ...

شكل كوتاه پرسشنامه طرحواره ها (YSQ-SF)برای اندازه گیری 15 طرحواره ناسازگار اولیه
(یانگ،1998) بر اساس فرم اصلی ساخته شد. این طرحوارهها عبارتند از: محرومیت هیجانی،
طرد/ بی ثباتی، بی اعتمادی / بدرفتاری، انزوای اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم ،
شکست ، وابستگی/بی کفایتی، آسیبپذیری نسبت به بیماری ، خود تحولنایافته
...

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ|na11679

هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر کردن این پرسشنامه به
احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل زندگی تان چقدر درست
است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید سعی کنید برای پاسخ گویی به سئوالات
پرسشنامه چند سال اخیر را مد نظر قرار دهید. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک
کنید

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ – zigzagdl

8 ژانويه 2018 ... هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر کردن این پرسشنامه به
احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید آن سئوال در کل زندگی تان چقدر درست
است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید سعی کنید برای پاسخ گویی به سئوالات
پرسشنامه چند سال اخیر را مد نظر قرار دهید. پس از پرداخت، لینک دانلود ...

هاي والديني آن و اوليه و ريشه هاي ناسازگار طرحواره مقايس I و افراد مبتا

پرسشنامه طرحواره ن. اسازگار و فرزندپروري یانگ و سبك. هاي مقابله. اي الزاروس مورد
ارزیابي قرارگرفت. ند. تحليل واریانس یك راهه نشان داد. مبتالیان به پسوریازیس ......
مقايسه. طرحواره. هاي. ناسازگار. اوليه. و. ريشه. هاي. والديني آن و ... 12. ل. كنتر. 11/56. 4/
88. كل. 3179/64. 84. بي. اعتمادي. -. ي. بدرفتار. سوریازیس. پ. 12/60. 6/31. ي.

Relationship between Early Maladaptive Schemas and Depression ...

11 فوریه 2013 ... ﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺗﻌﺪاد. 250. ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴـﺮ. دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻼورﺟﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ. اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ. اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻃﺮﺣـﻮاره. ﻛﻮدك .... ﺧﻮﻳﺸــﺘﻨﺪاري
ﺑــﺮ. ﺷﻤﺮد. )10( . ﻳﺎﻧﮓ. )9(. ﻫﺠﺪه. ﻃﺮﺣـﻮاره. ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر را در. ﭘــﻨﺞ ﺣــﻮزه ﺑﺮﻳــﺪﮔﻲ و ﻃــﺮد ﺷــﺎﻣﻞ. رﻫــﺎ.
ﺷــﺪﮔﻲ. /. ﺑﻲ. ﺛﺒﺎﺗﻲ،. ﺑﻲ. اﻋﺘﻤﺎدي. /. ﺑﺪرﻓﺘﺎري،. ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ. ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ،. ﻧﻘــﺺ.

طرحواره درمانی - - تارنمای دکتر فاطمه قلی پور

7 ا کتبر 2013 ... از شناخت درمانی تا طرح واره درمانی نگاهی به حوزه رفتار درمانی شناختی به ما کمک می
کند تا ضرورت ایجاد طرح واره درمانی را از نظر یانگ توضیح دهیم . .... در چنین
وضعیتی ، کودک آسیب می بیند یا قربانی می شود و طرحواره هایی مثل بی اعتمادی
بدرفتاری / نقص / شرم / یا آسیب پذیری نسبت به ضرر در ذهن او شکل می گیرد ...

165 K

ﻳﺎﻧﮓ. ،. 2007. ؛. ﺗﺮﺟﻤﻪ. ي. ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ. ﭘﻮر،. 1390. ). ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻳﺎﻧﮓ. ) 1990(.
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻃﺮﺣﻮاره، اﻟﮕﻮي ﺛﺎﺑﺖ و دراز ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در. دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻲ ....
ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ،آﺳﻴﺐ. ﭘﺬﻳﺮي،. ﺑﻲ. اﻋﺘﻤﺎدي. /. ﺑﺪرﻓﺘﺎري، ﻧﻘﺺ، ﺷﻜﺴﺖ، اﻃﺎﻋﺖ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ، اﻳﺜﺎر، ﮔﺮﻓﺘﺎر، اﺳﺘﺤﻘﺎق،. ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ. ) ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﻤﺮه. ﮔﺬاري اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻃﻴﻒ
ﻟﻴﻜﺮت ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ...

165 K

ﻳﺎﻧﮓ. ،. 2007. ؛. ﺗﺮﺟﻤﻪ. ي. ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ. ﭘﻮر،. 1390. ). ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻳﺎﻧﮓ. ) 1990(.
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻃﺮﺣﻮاره، اﻟﮕﻮي ﺛﺎﺑﺖ و دراز ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در. دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻲ ....
ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ،آﺳﻴﺐ. ﭘﺬﻳﺮي،. ﺑﻲ. اﻋﺘﻤﺎدي. /. ﺑﺪرﻓﺘﺎري، ﻧﻘﺺ، ﺷﻜﺴﺖ، اﻃﺎﻋﺖ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ، اﻳﺜﺎر، ﮔﺮﻓﺘﺎر، اﺳﺘﺤﻘﺎق،. ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ. ) ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﻤﺮه. ﮔﺬاري اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻃﻴﻒ
ﻟﻴﻜﺮت ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ...

ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراوﻟﻴﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ - فصلنامه پژوهشها و ...

درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻳﺎﻧﮓ. 1998(. ) اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را از روي. ﻓﺮم اﺻﻠﻲ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. (. ﻓﺮم. 205. آﻳﺘﻢ. )
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ. SQ – SF. 15. ﻃﺮﺣﻮاره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ را. ﻣﻲ. ﺳﻨﺠﺪ. (. ﻳﺎﻧﮓ،. 1994. ؛ ﺣﻤﻴﺪﭘﻮر و اﻧﺪوز،.
).1386. ﻫﺮ. 5. آﻳﺘﻢ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﺣﻮاره را ﻣﻲ. ﺳﻨﺠﺪ . اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. 1: –. ﻃﺮﺣﻮاره
رﻫﺎ. 2. –. ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎدي. /. ﺑﺪ رﻓﺘﺎري. 3. –. ﻃﺮﺣ. ﻮاره. ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. 4. –. ﻃﺮﺣﻮاره واﺑﺴﺘﮕﻲ.

پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی-بدرفتاری یانگ - مرکز دانلود فایل نگارا

13 نوامبر 2017 ... خرید. پرسشنامه طرح واره بی اعتمادی/بدرفتاری یانگ. مشخصات « پرسشنامه طرح واره
بی اعتمادیبدرفتاری یانگ ». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال:
10 سوالی. نوع فایل: word. هدف این پرسشنامه سنجش طرح واره رها شدگی است. برای پر
کردن این پرسشنامه به احساس خود مراجعه کنید یا این که فکر کنید ...

طرح واره درمانی چیست | فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)

طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش (یانگ ۱۹۹۹، ۱۹۹۰) بوجود آمده، درمانی نوین و
یکپارچه است که عمدتا بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش های درمان شناختی –
رفتاری کلاسیک بنا شده .... 3- آسیب دیدن و قربانی شدن: می تواند منجر به تشکیل
طرحواره هایی همچون نقص/شرم، بی اعتمادی/بدرفتاری و یا آسیب پذیری نسبت به ضرر
شود.

ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراوﻟﻴﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ - فصلنامه پژوهشها و ...

درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻳﺎﻧﮓ. 1998(. ) اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را از روي. ﻓﺮم اﺻﻠﻲ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. (. ﻓﺮم. 205. آﻳﺘﻢ. )
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ. SQ – SF. 15. ﻃﺮﺣﻮاره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ را. ﻣﻲ. ﺳﻨﺠﺪ. (. ﻳﺎﻧﮓ،. 1994. ؛ ﺣﻤﻴﺪﭘﻮر و اﻧﺪوز،.
).1386. ﻫﺮ. 5. آﻳﺘﻢ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﺣﻮاره را ﻣﻲ. ﺳﻨﺠﺪ . اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. 1: –. ﻃﺮﺣﻮاره
رﻫﺎ. 2. –. ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎدي. /. ﺑﺪ رﻓﺘﺎري. 3. –. ﻃﺮﺣ. ﻮاره. ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. 4. –. ﻃﺮﺣﻮاره واﺑﺴﺘﮕﻲ.

طرحواره درمانی | روان شناسی - روان راهنما

24 آگوست 2017 ... طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش (یانگ ۱۹۹۹، ۱۹۹۰) بوجود آمده، درمانی نوین و
یکپارچه است که عمدتا بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش های درمان شناختی ....
بدرفتاری و قربانی شدن در زندگی آنها فراوان است. این افراد مثل پلیس مدام به دنبال
سرنخ‌ها و شواهدی برای اثبات ضرورت بی‌اعتمادی خود به دیگران هستند.

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه - ارشد سرا

پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه این پرسشنامه دارای ۷۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی
طرحواره های مختلف در افراد (محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی اعتمادی/بدرفتاری، انزوای
اجتماعی/بیگانگی، نقص/شرم،...

مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های تنظیم ... - govaresh

نتیجه گیری: طرح واره های ناسازگار اولیه از عوامل شخصیتی تاثیرگذار در اختالالت
گوارشی عملکردی می باشند که باید به نقش آنها در این اختالالت توجه کرد. ..... طرح واره
. NA. 0/753. 19/32. 1. 19/32. محرومیت هیجان. NA. 0/560. 12/59. 1. 12/59. رهاشدگی. 0/
024. 5/14. 103/68. 1. 103/68. بی اعتمادی/ بدرفتاری. NA. 1/03. 14/47. 1. 14/47.

تحقیق در مورد مواد آلی خاک

اكو (ECO) و تحولات آن

تحقیق درباره پرخاشگري تماشاگران در ورزشگاههادانلود طرح های آماده گرافیکی-برداری (تهذیب و اسلیمی) سری پنجم

پاورپوینت با عنوان مدیریت سندرومی بیماران آمیزشی

پاورپوینت قیام 17شهریور

دانلود پاورپوینت سوره فتح قرآن پایه نهم

دانلود پاورپوینت زانو پرانتزی- 36 اسلاید