دانلود فایل


پایان نامه رشته تاریخ بیان اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه رشته تاریخ بیان اوضاع سیاسی,اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 255

دانلود فایل پایان نامه رشته تاریخ بیان اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته تاریخ بیان اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 255
چکیده
سرزمین کهنسال ایران از دیرباز مهد پرورش دانشمندان و ادیبان بسیاری در زمینه های مختلف بوده است که آثار باز مانده از آنها جایگاه خاصی برای این کشور در میان سایر ملل جهان به وجود آورده است. در بین شهرهای هنر پرور این سرزمین نیز برخی از آنها، مقامی بس رفیع به خود اختصاص داده اند که شهر اصفهان از آن جمله می باشد. اصفهان نامی آشنا در تاریخ و فرهنگ و ادبیات عربی است زیرا بزرگان و نام آوران بسیاری که از آنان، کتابها و آثار پر بها و ارزشمند باقی مانده منسوب به این شهر می باشند. زبان و ادبیات عربی در این خطه از قرن چهارم هجری شکل می گیرد و در سده های پنجم و ششم به اوج خود می رسد به طوری که در سده چهارم هجری، اصفهان، بغداد ثانی لقب یافت. در بررسی ادبیات منظوم عربی در اصفهان از سده ی چهارم تا ششم هجری به مضامین مدیحه سرایی و اشعار حکمی و وصف که بیش از سایر موارد در میان سروده های شاعران عربی سرای اصفهانی به چشم می خورد و نقطه مشترک میان اکثر آنهاست پرداخته شده است.
مقدمه:
شکر و سپاس بی قیاس خداوند عزوجل را سزاست که یگانه بی همتا و آفریننده باغ رنگارنگ این جهان زیباست، او که در ایجاد این کائنات عظیم و این ستارگان درخشان و کهکشانهای وسیع بی سقف و بی ستون و این آسمان بلند نیلگون به نصیر ووزیر محتاج نگشت و در خلقت موجودات مشاورت نفرمود، بخشنده بی منت، آفریدگار پر رحمت، ارحم الراحمین. افضل صلوات و اکمل تحیات برسید مرسلین و خاتم نبیین، مفخر موجودات، سرور کائنات، شفیع موید رسول مسدد ابوالقاسم محمد (ص). از دورترین ادوار تاریخ تاکنون همواره طبع لطیف و اندیشه ظریف و قدرت خلاق قوم ایرانی همراه با خلق و خوی نرم و روحیه ی حساس، این ملت را از دیگر اقوام متمایز ساخته است. آنها همواره نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه ی علم و ادب از زمانهای قدیم تا کنون ایفا نموده اند. چنین نقشی در توسعه زبان و ادبیات عربی نیز چشمگیر بوده است. بر کسی پوشیده نیست که علوم زبانی از جمله صرف و نحو و بلاغت، به دست ایرانیان فرهیخته پرورش یافت و به حد کمال رسید. نام بزرگانی چون سیبویه و ابو علی فارسی و نیز سکاکی و خطیب قزوینی و امام فخر رازی همواره بر تارک این علوم می درخشند. کتابت عربی نیز از آغاز حیات فنی خود، پرورش یافته ی ذوق ایرانیست تا آنجا که گفته شده است بدئت اللکتابه بعبد الحمید و ختمت بابن العمید هر دو شخصیت مذکور که آغاز و سرانجام کتابت به آنها نسبت داده شده است از نژاد ایرانی اند و سبک نگارش ابن عمید از سده ی چهارم هجری تا سالیان آغازین نهضت ادبی معاصر عربی به عنوان سبک غالب درنزد عموم نویسندگان عربی به شمار می آمد. در میان شهرهای این سرزمین یگانه، اصفهان بزرگ به شهادت آثار شگرف باستانی و کتب ارزشمند علمی و ادبی که زینت بخش موزه ها و کتابخانه های معروف دنیاست با ارائه و عرضه نوابغ علمی و شعرای برجسته، جایگاه ویژه و ممتازی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه سده ی چهارم تا ششم هجری زمان شکوفایی ادب عربی در اصفهان می باشد لذا در پایان نامه مذکور برآنیم که با معرفی شاعران عربی سرای اصفهان و بررسی سروده های ایشان، سیر تغییر و تحول ادبیات منظوم عربی را در این خطه، مورد تحقیق و ارزیابی قرار دهیم.


دانلود


پایان نامه


رشته تاریخ


بیان


اوضاع


سیاسی


اجتماعی


و


فرهنگی


اصفهان


از


آغاز


تا


سده ی


ششم


هجریمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ایرنا - «سیاست ‌نامه» و دیدگاه وزیر سلجوقیان درباره پدیده چند شغله بودن

12 آگوست 2017 ... تهران- ایرنا- خواجه نظام ‌الملک طوسی، وزیر مقتدر عهد سلجوقی، در کتاب خویش با عنوان
«سِیَرُ الملوک» یا «سیاست‌ نامه» به توضیح و تبیین وظایف پادشاه و ... نویسنده‌ی این
سطرهای آغازین، «خواجه نظام ‌الملک طوسی» است؛ وزیر کاردان، عالم، با تدبیر و مقتدر
سلجوقیان که از 456 تا 485 هجری قمری وزارت دو پادشاه نامدار و ...

تحلیلی بر سیادت صفویان در دوره پیش صفوی براساس سند نویافته ...

5 ا کتبر 2015 ... نقش آفرینی صفویان در صحنه تاریخ منطقه نه از زمان تشکیل دولت سیاسی آنها در
۹۰۷ هجری توسط شاه اسماعیل، بلکه از زمان ظهور این سلسله در تاریخ اجتماعی .... منابع
تحقیقاتی موجود درباره سیادت و گرایش مذهبی صفویان به دو گروه عمده دسته‌ بندی
می‌شود؛ منابع مربوط به سده‌ هشت هجری تا پایان دوره قاجار و منابعی که ...

مقاله در مورد جغرافیای تاریخی زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول - مگ ایران

نویسندگان قرون اولیه ی اسلامی در نوشته های خود ، اشاره ای کلی و زودگذر به شهر زنجان
نموده اند ولی درباره ی مسایل اجتماعی ، فرهنگی ، هنری و بزرگان علم و دانش آن ، مطالبی
.... خوارزمشاهیان ، غوریان ، اتابکان در نقاط مختلف ایران ، بار دیگر مرزهای بزرگ این
کشور را در هم شکست و زمینه ساز حرکت و حمله ی مغول در آغاز قرن هفتم هجری گردید ۲ .

ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺘﺢ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ اﻋﺮاب ﻋ

8 فوریه 2017 ... . آﻳﺪ ﻛﻪ. ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده. اي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﻞ اﻳﺮان ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ رخ. ﻧﻤﻮد
دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ. ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ. ﻓﺘﺢ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﻧﻮﺷﺘﻪ. ﻫﺎي. ﺗﺎرﻳﺦ. ﻧ. ﮕﺎران و ﺟﻐﺮاﻓﻲ. داﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
در ﺳﺪه. ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺠﺮي اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﺗﻼش ﻣﺎ. ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ رواﻳﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ...

شعرای نامی ایران - مشروح

در این بخش از سایت مشروح زندگی نامه تعدادی از شعرای نامی ایران را برای شما عزیزان
مطرح کرده ایم امیدواریم که با دیدن این مطلب استفاده کامل از آن را ببرید... ... شعرای
سده هفتم تا پایان قرن هشتم هجری. مولوی سعدی .... مسعود بن سعد بن سلمان شاعر بزرگ
پارسی گوی نیمه دوقرن پنجم و اغاز قرن ششم از ارکان استوار شعر فارسی است .

ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺳﯿﺮﺗﺤﻮل ﭘﻮﺷﺶ در ﻧﮕﺎره ﻫﺎي ﻋ - فصلنامه علمی ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن. و ﺳﯿﺮﺗﺤﻮل ﭘﻮﺷﺶ در ﻧﮕﺎره ﻫﺎي ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮي. ﻋﺎﺑﺪ ﺗﻘﻮي. *. ﺳﯿﺪه ﻣﻮﻧﺎ ﻣﻮﺳﻮي.
**. ﭼﮑﯿﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ﺗﺎرﯾﺨﯽ
... از. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﯿﺮاث اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. روﻧﺪ(آژﻧﺪ،. 1389. :
72. ).اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دو ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺠﺮي، ﺣﺎﮐﯽ از. ﻣﻨﻊ ﺷﺮﻋﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮي و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
...

پژوهشی دربارة خاندان دهدار - پایگاه اطلاع رسانی لبیک

در آغاز عهد صفوی برخی از دانشمندان، ادیبان و شاعران، به دلایل گوناگون سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی، از ایران مهاجرت کردند و در سرزمینهای مجاور، عمدتاً دولتهای دکن هند و
به ... به طور کلی، در بررسی زندگانی و آثار خاندان دهدار، می توان به شناختی ژرفتر از
دلایل مهاجرت دانشمندان و اوضاع سیاسی، فرهنگی و محیط تصوف ستیز عهد صفوی دست
...

آغاز ثبت نام کارگاه سیاق پیشرفته انجمن ایرانی تاریخ - کویر ایران

تاريخ پرافتخار( مختصري از تاريخ سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ايران از ظهور اسلام
تا سقوط خوارزمشاهيان ) ،. شيراز، انتشارات ... اصفهان در قرون نخستين هجري ، مجله
فرهنگ ( فصلنامه ) ، سال نهم ، شماره سوم ،. پژوهشگاه ... فصلنامه علمي- پژوهشي علوم
انساني دانشگاه الزهراء ، ويژه نامه تاريخ ، شماره53 ،سال پانزدهم ، بهار 1384 (علمی –
پژوهشی ).

نگاهي به تاريخ ادبيات نگاري ومنابع آن درقلمروسخن فارسي

احوال و آثار اديبان پرداخته اند. نمونه هاي برجسـته ايـن نـوع تـذکره ها عـبارت انـد از:
سديدالدين عوفي (اوايل قرن هفتم هجري) که قديم ترين تذکره شعر فارسيِ. لباب
االلباب. شناخته شده به شمار رفته و شاعران را به چهار طبقه از آغاز تا عـصر
خـوارزمشـاهي. هفت اقليم دولتشاه سمرقندي (پايان قرن نهم هجري)؛ تذکرة الشعراي
تقسيم کرده است؛.

مشاهیر و بزرگان زنجان - پردیس الزهرا (س) زنجان - دانشگاه فرهنگیان

8 جولای 2015 ... احداث بنای کشتارگاه زنجان که در حال حاضـــــر با اضافه نمودن به زیربنا به عنوان اداره
ی میراث فرهنگـی مورد استفاده قرار میگیرد. .... داد و ترک چهار پایان بگفت و همه عمر را
در راه حق صرف کرد شیخ در سال 425 هجری در زنجان زوایه اختیار کرد خانقاه بزرگی بنا
نهاد که احتمالاً محل آن در ورودی شهر در کنار امامزاده سید ابراهیم قرار ...

گمنامی پدر تاریخ ادبیات ایران/ صفا مولف دهها کتاب به زبانهای مختلف ...

9 مه 2011 ... در آغاز هر دوره تاریخی – ادبی، صفا به ترسیم دورنمای اوضاع و احوال آن دوره و تاثیر
عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و دینی می پردازد و پس از این که خواننده را با موقعیت ...
را آغاز کرد و در ضمن، تحصیلاتش را ادامه داد و به سال 1321 با پایان نامه حماسه سرایی
در ایران تا قرن چهاردهم هجری مدرک دکتری خود در در رشته و زبان ادبیات ...

پژوهشی دربارة خاندان دهدار - پایگاه اطلاع رسانی لبیک

در آغاز عهد صفوی برخی از دانشمندان، ادیبان و شاعران، به دلایل گوناگون سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی، از ایران مهاجرت کردند و در سرزمینهای مجاور، عمدتاً دولتهای دکن هند و
به ... به طور کلی، در بررسی زندگانی و آثار خاندان دهدار، می توان به شناختی ژرفتر از
دلایل مهاجرت دانشمندان و اوضاع سیاسی، فرهنگی و محیط تصوف ستیز عهد صفوی دست
...

Page 1 مناسبات اصناف و پیشه وران عصر سلجوقی با گروه های اجتماعی ...

فصلنامه تاریخ نو (سال ششم، شماره چهاردهم، بهار ۱۳۹۵). دوره محسوب می شدند که نه تنها
بر جریانات اقتصادی بلکه بر جریانهای سیاسی. و اجتماعی موثر بودند. اصناف و
پیشه وران این ... سقوط سامانیان در اواخر سده ی چهارم هجری خلاء قدرتی در خراسان و ...
مناسبات اصناف و پیشه وران عصر سلجوقی با گروههای اجتماعی (فتوت، تصوف،
اسماعیلیه) * ۶.

نگاهي به كتاب تاريخ اقوام كلارستاق و تاريخ خاندان ميار

ج. سرزمین طارش كجاست؟ 5.نشانههاي دیگري ازگرايشات سياسي و فرهنگي خاندان ميار
به دیلم و گيلان. فصلچهارم: پيشتازان و طلايهداران خاندان ميار در كلارستاق. 1. مقدمه. 2.
خاندان ميار درعصر سلسله محلي بادوسپانان الف.اشارهاي به تاريخ بادوسپانان ب. نگاهی
به قديميترين اسناد و اخبار خاندان میار دركلارستاق 3. خاندان ميار از آغاز صفويه تا ...

جدیدترین خبرهای استان اصفهان | خبر فارسی

بیست اردوی فرهنگی یاران امام مهدی (عج) ویژه دانش آموزان پایه نهم با محوریت و موضوع
مهدویت در بنیاد مهدویت و آینده پژوهی استان اصفهان از یکم تا 25 بهمن برگزار می ... از
جمله حوادث مهم، اعلام یک ماه حکومت نظامی در اصفهان، ماجرای 17 شهریور میدان ژاله تهران
با تلفات و مجروحان بسیار و فاجعه سینما رکس آبادان با حدود 400 کشته در تاریخ
1357 ...

زبان مشترک اقوام ایرانی - شافعی نیوز

شایسته و بجا است که در آغاز دو واژه ی زبان و اقوام که نقش اساسی در روشن شدن این
موضوع را دارند معنی شوند . ... نظر صاحبان اندیشه هر چه باشد ، ایران ، این سرزمین کهن و
اقوامی که در آن هستند سه هزار تا چهار هزار و پانصد سال تاریخ مکتوب از اوضاع فرهنگی
، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را با ابزار یاد شده به نسل های آتی ، منتقل ساخته اند .

تداوم و تغییر در تاریخ محلی بهبهان از ورود اسلام (23 هـ .ق) تا پایان ...

گروه تاریخ. پایان نامه کارشناسی ارشد. عنوان : تداوم و تغییر در تاریخ محلی بهبهان از
ورود اسلام (23 هـ .ق) تا پایان حاکمیت سادات طباطبایی (1287هـ .ق). استاد راهنما: .....
گزارش هایی که در طی دیدار خود از ارجان ارائه داده، می تواند روشن کنندۀ بسیاری از
جوانب اوضاع سیاسی – اقتصادی و اجتماعی شهر در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم
هجری باشد.

تصوف - دانشنامه جهان اسلام

این‌ مقاله‌ شامل‌ بخشهای‌ زیر است‌:۱) واژگان‌۲) تصوف‌ از ابتدا تا پایان‌ قرن‌ ششم‌۳)
تصوف‌ در ایران‌ بعد از قرن‌ ششم‌۴) تصوف‌ در آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز۵) تصوف‌ در
شبه‌قارة‌ ..... و فصوص‌الا´داب‌ ، ج‌۲: فصوص‌ لا´داب‌ ، چاپ‌ ایرج‌افشار، تهران‌ ۱۳۴۵ش‌؛
عبدالرحمان‌ بدوی‌، تاریخ‌ تصوف‌ اسلامی‌: از آغاز تا پایان‌ سدة‌ دوم‌ هجری‌ ، ترجمة‌ محمودرضا
افتخارزاده‌، قم‌ ...

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی حسینی ...

21 مارس 1989 ... نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب
اسلامی ایران ۱. خاندان ۲. شخصیت علمی و فرهنگی ۱.۲. تحصیل و تدریس ۲.۲. آثار ۳.
حیات سیاسی و اجتماعی ۱.۳. دوران مبارزات پیش از انقلاب ۲.۳. دهه‌ی اول انقلاب اسلامی:
بهمن ۱۳۵۷ - خرداد ۱۳۶8 ۱.۲.۳. فعالیت‌های سیاسی ۲.۲.۳. فعالیت‌های ...

Untitled

ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ. 14. -. ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ، ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ، اﻧﺴﺎﻧﯽ. اﺷﺎره. : ☑. ﻧﺜﺮ زر ﯾﻦ ﮐﻮب، زﻧﺪه، ﮔﯿﺮا و ﺟﺰء ﻧﺜﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و
ﻫﻨﺮي اﺳﺖ . ☑. زﻣﯿﻨﻪ ي اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت او، ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ و. ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ. -. اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ . ☑.
داﺳﺘﺎن. « ..... اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ... ﻋﺼﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ . رﻣﺰ. : ﮐﻢ. زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻣﺮاﻏﻪ اي. ﺷﻨﺎﺳﻪ. :
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ي اﯾﺮاﻧﯽ. دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ. (. ﺗﻮﻟّﺪ. 1217. ، وﻓﺎت. 1290. ) آﺛﺎر. : ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻧﺎﻣﻪ ي اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﮓ. اﺷﺎره.

بررسی آیکونو گرافیک دیوار نگاره های کاخ چهلستون اصفهان با مضمون ...

می شود، دیوار نگاره ها ی مورد نظر با این روش مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوع
مطالعه. دانش های برگرفته از دیگر حوزه های پژوهش از جمله تاریخ اجتماعی و فرهنگی،
دین، فلسفه و. سیاست به کار گرفته می شود، چرا که دستیابی به محتوای معنایی اثر
مورد نظر است. با توجه به. اینکه کاخ چهلستون اصفهان آثار ارزشمندی از دیوار نگاری
دورة ...

دکترین شاه عباس در خلیج فارس - مشرق نیوز

از این رو مورخان و پژوهشگران آن را به عنوان نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات خلیج فارس
می شناسند. اما باید توجه داشت که از آغاز فرمانروایی شاه عباس ( 996 هـ ق/1558م ) تا
گشایش هرموز ( 1031هـ ق/1662م ) بیش از سه دهه سپری شد. تصویر دکترین شاه عباس
در خلیج فارس بررسی تکاپوهای شاه ایران در پیوند با خلیج فارس، در این سه دهه، می ...

هزاران تست همراه - رشته های درسی - درس های رشته ابتدایی-اول تا ششم ...

تو اول بگو با کیان زیستی/من آن گه بگویم که توکیستی همنشین تو از تو به باید/
تا تو را عقل و دین بیفزاید الف)انسان موجودی اجتماعی است و نمی تواند تنها ..... بود پ)
شهر اصفهان در کوهپایه های زاگرس واقع است و در دوره ی صفویه به نصف جهان معروف شد
ت)خیام در نیمه ی اول قرن پنجم تا نیمه ی اول قرن ششم می زیست ث)مهارت مسلمانان در ...

تحلیلی بر سیادت صفویان در دوره پیش صفوی براساس سند نویافته ...

5 ا کتبر 2015 ... نقش آفرینی صفویان در صحنه تاریخ منطقه نه از زمان تشکیل دولت سیاسی آنها در
۹۰۷ هجری توسط شاه اسماعیل، بلکه از زمان ظهور این سلسله در تاریخ اجتماعی .... منابع
تحقیقاتی موجود درباره سیادت و گرایش مذهبی صفویان به دو گروه عمده دسته‌ بندی
می‌شود؛ منابع مربوط به سده‌ هشت هجری تا پایان دوره قاجار و منابعی که ...

دانشگاه بیرجند|University of Birjand - تازه های کتاب خریداری شده شش ...

20 دسامبر 2017 ... ۲۵, راهنماي كاربردي نگارش مقاله و پايان‌نامه در روانشناسي و علوم تربيتي, رزيتا اماني
- خدامراد مومني - محمدرضا مجذوبي, ارجمند ..... ۵, تاریخ تصوف ( جلد دوم ) : سیر تطور
عرفان اسلامی از قرن هفتم تا دهم هجری, دکتر سید علی‌ اصغر میر باقری‌ فرد, سمت ... ۲۱,
شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم هجری, دکتر ناصر نیکوبخت, سمت.

تاریــخ)2 - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

1396. پایۀ یازدهم. دورۀ دوم متوسطه. رشتۀ ادبیات و علوم انسانی. تاریــخ)2(. از بعثت
پیامبر اسالم تا پایان صفویه ..... مهم تاریخی که در کتاب. مورد بحث قرار گرفته اند
را درک و به طور مستدل بیان کنید و اینکه نقش و تأثیر شخصیت هایی مانند پیامبر
گرامی اسالم، .... اوضاع فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی دوران. را، کوه اُحد و
یا.

فصلنامه مطالعات تاريخي - موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

تا ۱۳۷۲ ش. مسئولیتهای فرهنگی متعددی از جمله مدیریت کل پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی
فرهنگی، ریاست مرکز سیاست علمی و پژوهشی وزارت آموزش عالی و ریاست دانشکده .....
۶۶– مقوماتِ اجتماعیِ رشد تشیع در قرن چهارم / صادق آئینه وند ، حسین مفتخری ، محمد
رضا زارع / مجله ی پژوهش نامه تاریخ اسلام ، انجمن ایرانی تاریخ اسلام ، تهران ، خرداد
۱۳۹۰ .

بررسی سیر تحول مسجد جامع اصفهان طی دوره آل بویه و سلجوقی - نواندیشان

10 نوامبر 2013 ... علی رغم همه این مباحث؛ با حفریات هیأت ایتالیایی در این مسجد و فعالیت های آندره گدار
در پیش از آن، مشخص شده که مسجد جامع اصفهان تا قبل از دوره آل بویه، دو ...... اصفهان در
فاصله قرن هفتم هجری تا اوایل قرن دوازدهم هجری یعنی تا افول سلسله صفوی دچار
نوسانات شدید اجتماعی‌ـ فرهنگی سیاسی می‌گردد و عملاً تغییراتی در ...

تاریخنگاری محلی در فارس - تاریخ محلی

2 ژوئن 2014 ... برخی کتب در عین حال که تاریخ محلی فارس را بیان کرده اند مسائل جغرافیای
تاریخی را نیز در بردارند چون فارسنامه ابن بلخی و یا جغرافیایی حافظ ابرو که قسمت
نسبتا مفصلی را به تاریخ .... به هر حال تا قرن ششم باید برای بررسی تاریخ فارس
منابع عمومی تاریخ ایران را زیر نظر داشته باشیم(خیراندیش، 1380 ،13).

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

مازندنومه :پس از عرب ها نوبت افغان هاست؟

19 آگوست 2015 ... بنیان گذار رشته تاریخ محلی در ایران در ادامه ضمن ابراز تاسف از چاپ چنین کتاب
هایی با سرمایه ایران و در داخل کشور تصریح می کند: « افغان ها تحت لوای ..... 2: اگر
خراسان و سیستان (افغانستان کنونی) جزء عراق عجم یا فارس (ایران کنونی) می‌بود،
چرا مردم فارس با پرداختن جزیه، تا قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری به آیین ...

عناوین جدید پایان نامه ها

27 نوامبر 2013 ... عنوان : عناوین جدید پایان نامه ها. کد خبر : ۱۶۳۳۷. تاريخ : ... بررسی صفحه آرایی در
نسخ خطی مانده از قدیم ( یک دوره پانصد ساله از عهد تیموری تا پیدایش چاپ سنپی –
1299- 796 هجری ). کاربرد گرافیک در ... بررسی نقش اسب در سیمینه ها – زرینه ها و
نقاشی های دیواری و نقش برجسته ها ی ساسانی ( سده سوم تا هفتم میلادی ).

کتابشناسی پایان نامه‌های رضوی دانشگاهی راضیه سلیمانی، فاطمه ...

1 ژوئن 2015 ... کتابشناسی پایان نامه‌های رضوی دانشگاهی راضیه سلیمانی، فاطمه یزدان پناه, مشاهده
در قالب پی دی اف · چاپ · فرستادن به ایمیل ... در تقسیم موضوعی، بیشترین تعداد
پایان‌نامه‌ها مربوط به حوزة عقاید، فلسفه و کلام با 18 پایان نامه و کمترین مورد، مربوط
به حوزة ادبیات و هنر رضوی با علیه السلام پایان‌نامه است. کلیدواژه‌ها: امام ...

تاریخ ایرانی - سیر تاریخ‌نگاری در ایران سده‌های میانه (بخش سوم و پایانی)

17 مارس 2011 ... عتبی درباره اوضاع سیاسی، مذهبی، اجتماعی و علمی زمان خود نیز مطالبی آورده است که
اهمیت بسیار دارد و از آن جمله مطالبی است درباره روابط غزنویان با خلفای ... بنداری چند
کلمه‌ای درباره رویدادهای پایان سده ششم و آغاز سده هفتم هجری به متن عمادالدین ملحق
ساخته است. ... ق) آخرین پادشاه سلجوقی به رشته تحریر در آورده است.

دکترین شاه عباس در خلیج فارس - مشرق نیوز

از این رو مورخان و پژوهشگران آن را به عنوان نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات خلیج فارس
می شناسند. اما باید توجه داشت که از آغاز فرمانروایی شاه عباس ( 996 هـ ق/1558م ) تا
گشایش هرموز ( 1031هـ ق/1662م ) بیش از سه دهه سپری شد. تصویر دکترین شاه عباس
در خلیج فارس بررسی تکاپوهای شاه ایران در پیوند با خلیج فارس، در این سه دهه، می ...

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮ ﺗﺨﺼﺼﯽ - ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ 1 - معاونت پژوهشی و فناوری

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ. -. ﺗﺨﺼﺼﯽ. ﺳﺎل ﺷﺸﻢ/ ﺷﻤﺎره. ﻫﻔﺪﻫﻢ. /. زﻣﺴﺘﺎن. 1395. ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز: اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ. ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس. (ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ). ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل. : ﮐﺎﻣﺮان ﺣﻤﺎﻧﯽ ..... ﻫﺎي
اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ. ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﻦ دوره، ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﻃﻼ، ﻧﻘﺮه و دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻫﺮات در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻼﻃﯿﻦ. ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن در دوره. ي ﻓﺘﻮﺣﺎت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ. ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻃﻐﺮل ﺑﻪ ﻋﻠ.

آغاز ثبت نام کارگاه سیاق پیشرفته انجمن ایرانی تاریخ - کویر ایران

تاريخ پرافتخار( مختصري از تاريخ سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ايران از ظهور اسلام
تا سقوط خوارزمشاهيان ) ،. شيراز، انتشارات ... اصفهان در قرون نخستين هجري ، مجله
فرهنگ ( فصلنامه ) ، سال نهم ، شماره سوم ،. پژوهشگاه ... فصلنامه علمي- پژوهشي علوم
انساني دانشگاه الزهراء ، ويژه نامه تاريخ ، شماره53 ،سال پانزدهم ، بهار 1384 (علمی –
پژوهشی ).

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی حسینی ...

21 مارس 1989 ... نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب
اسلامی ایران ۱. خاندان ۲. شخصیت علمی و فرهنگی ۱.۲. تحصیل و تدریس ۲.۲. آثار ۳.
حیات سیاسی و اجتماعی ۱.۳. دوران مبارزات پیش از انقلاب ۲.۳. دهه‌ی اول انقلاب اسلامی:
بهمن ۱۳۵۷ - خرداد ۱۳۶8 ۱.۲.۳. فعالیت‌های سیاسی ۲.۲.۳. فعالیت‌های ...

دفتر روشن - معرفی پایان نامه

این تحقیق نشان می دهد که حافظ یک شاعر اجتماعی است که با زبان توانا و هنرمندی بی
نظیر خویش، هم به نقد اوضاع و احوال زمانه خود می پردازد و هم به همه ابعاد وجودی انسان اعم از
.... عرفان و تصوف در سده ی چهارم و پنجم هجری رو به گسترش بود و نفوذ علمی و
تربیتی و عرفانی توسعه می یافت و نیز عرفای بزرگ ظهور کردند و کتابهایی دربارة
...

مشاهیر و بزرگان زنجان - پردیس الزهرا (س) زنجان - دانشگاه فرهنگیان

8 جولای 2015 ... احداث بنای کشتارگاه زنجان که در حال حاضـــــر با اضافه نمودن به زیربنا به عنوان اداره
ی میراث فرهنگـی مورد استفاده قرار میگیرد. .... داد و ترک چهار پایان بگفت و همه عمر را
در راه حق صرف کرد شیخ در سال 425 هجری در زنجان زوایه اختیار کرد خانقاه بزرگی بنا
نهاد که احتمالاً محل آن در ورودی شهر در کنار امامزاده سید ابراهیم قرار ...

سایت سارا شعر - تاريخ ادبيات ايران از آغاز تا امروز

تاريخ ادبيات ايران. از ابتدا تا کنون. فهرست : 1- از انقراض حكومت ساساني تا پايان
قرن سوم هجري 2- قرن چهارم، عصر ساماني و بويي 3- قرن پنجم و ششم عصر غزنويان و .....
شاعر بزرگي كه بعد از سنائي در قرن ششم و آغاز قرن هفتم همه آثار خود را به بيان
مسائل عرفاني تخصيص داده فريدالدين محمد عطار(متوفي به سال 627) است كه علاوه بر
...

فهرست پايان‌نامه‌هاي حوزوي دانشگاهي در موضوع حج - خبرگزاري حج

30 ژانويه 2016 ... فصل اول: تحولات تاريخي امارت حج و تشكيلات آن از برآمدن آل بويه تا سقوط خلافت
عباسي (334- 656هـ) - حسن صالحي كار‌شناسي ارشد، به راهنمايي هادي عالم‌زاده و مشاوره
معصومعلي پنجه، رشته تاريخ، دانشكده الهيات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم
و تحقيقات تهران، 1391 اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي مكه و مدينه ...

ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ اﻳﺮان ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﻳﺦ

30 ژوئن 2012 ... ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﺪان. ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﺗﻤـﺪن. اﻳﺮن؛. -. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ. ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ
ﺳﻴﺎﺳـﻲ،. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻤﺪﻧﻲ اﻳﺮاﻧﻲ؛. -. ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺮي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ. اﻳﺮان .... ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎري
ﻣﺤﻠﻲ در دوره ي ﻣﻐﻮل و ﺷﺎﺧﺼﻪ. ﻫﺎي آن. ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ ﭼﻠـﻮﻧﮕﺮ، ﻣﻬـﺪي اﺣﻤـﺪي. اﺧﺘﻴﺎر،. ﺑﻬﻤﻦ زﻳﻨﻌﻠﻲ. 65.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧـﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺴـﺘﻚ و ﻛﻼﻧﺘـﺮان ﻓﺮاﻣـﺮزان از. ﻫﻤﻜﺎري ﺗﺎ ﺳﺘﻴﺰ. )1194- ...

کتابشناسی پایان نامه‌های رضوی دانشگاهی راضیه سلیمانی، فاطمه ...

1 ژوئن 2015 ... کتابشناسی پایان نامه‌های رضوی دانشگاهی راضیه سلیمانی، فاطمه یزدان پناه, مشاهده
در قالب پی دی اف · چاپ · فرستادن به ایمیل ... در تقسیم موضوعی، بیشترین تعداد
پایان‌نامه‌ها مربوط به حوزة عقاید، فلسفه و کلام با 18 پایان نامه و کمترین مورد، مربوط
به حوزة ادبیات و هنر رضوی با علیه السلام پایان‌نامه است. کلیدواژه‌ها: امام ...

تاریخ و سنت ترجمه در ایران - Tebyan - تبیان

29 ژانويه 2012 ... در پی‌‌ِ یورش های مغول و تاتار در سده‌های هفتم تا نهم هجری کنش و واکنش های تازه‌ای میان
فارسی از سویی و شماری از زبان های هندی و ترکی، از سویی دیگر، پدید آمد، و ..... به
بیانی کلی‌تر، ترجمه مبنای بسیاری از پژوهش های فلسفی، دوراندیشی فرهنگی،
فعالیت های اجتماعی و برنامه‌های سیاسی‌ِ ایران در سرتاسر سده ی بیستم ...

لیست کامل مقالات وبسایت - سایت پروژه دات کام

1 نوامبر 2017 ... 51- بررسي تاثير يادگيري همياري بربهبود بيان نوشتاري دانش آموزان داراي ناتواني
يادگيري ويژه-169 ... 115- تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده (
مطالعه موردی محله خیابان دولت ، دانش آموزان اول و دوم ابتدایی )- 130 ... 142- اوضاع
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری.-215.

Untitled

ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ. 14. -. ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ، ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ، اﻧﺴﺎﻧﯽ. اﺷﺎره. : ☑. ﻧﺜﺮ زر ﯾﻦ ﮐﻮب، زﻧﺪه، ﮔﯿﺮا و ﺟﺰء ﻧﺜﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و
ﻫﻨﺮي اﺳﺖ . ☑. زﻣﯿﻨﻪ ي اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت او، ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ و. ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ. -. اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ . ☑.
داﺳﺘﺎن. « ..... اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ... ﻋﺼﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ . رﻣﺰ. : ﮐﻢ. زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻣﺮاﻏﻪ اي. ﺷﻨﺎﺳﻪ. :
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ي اﯾﺮاﻧﯽ. دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ. (. ﺗﻮﻟّﺪ. 1217. ، وﻓﺎت. 1290. ) آﺛﺎر. : ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻧﺎﻣﻪ ي اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﮓ. اﺷﺎره.

جدیدترین خبرهای استان اصفهان | خبر فارسی

بیست اردوی فرهنگی یاران امام مهدی (عج) ویژه دانش آموزان پایه نهم با محوریت و موضوع
مهدویت در بنیاد مهدویت و آینده پژوهی استان اصفهان از یکم تا 25 بهمن برگزار می ... از
جمله حوادث مهم، اعلام یک ماه حکومت نظامی در اصفهان، ماجرای 17 شهریور میدان ژاله تهران
با تلفات و مجروحان بسیار و فاجعه سینما رکس آبادان با حدود 400 کشته در تاریخ
1357 ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

زمانه رواج داستان‌ها و سرگرمی‌های نو - فرهنگ امروز

1 آگوست 2017 ... ذبیح‌الله صفا در کتاب «تاریخ ادبیات ایران از آغاز سده دهم تا میانه سده دوازدهم هجری»،
روایتی جذاب درباره یک دگرگونی مهم در جامعه ایران عصر صفوی دارد. او با اشاره به
وضع سیاسی - اقتصادی کشور در این دوره می‌نویسد «ثروت‌های سرشار عهد صفوی و
امنیت و آسایش نسبی که از آغاز تا پایان آن دوران، جز در بعضی فاصله‌های ...

مشاهیر و بزرگان زنجان - پردیس الزهرا (س) زنجان - دانشگاه فرهنگیان

8 جولای 2015 ... احداث بنای کشتارگاه زنجان که در حال حاضـــــر با اضافه نمودن به زیربنا به عنوان اداره
ی میراث فرهنگـی مورد استفاده قرار میگیرد. .... داد و ترک چهار پایان بگفت و همه عمر را
در راه حق صرف کرد شیخ در سال 425 هجری در زنجان زوایه اختیار کرد خانقاه بزرگی بنا
نهاد که احتمالاً محل آن در ورودی شهر در کنار امامزاده سید ابراهیم قرار ...

ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺘﺢ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ اﻋﺮاب ﻋ

8 فوریه 2017 ... . آﻳﺪ ﻛﻪ. ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده. اي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﻞ اﻳﺮان ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ رخ. ﻧﻤﻮد
دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ. ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ. ﻓﺘﺢ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﻧﻮﺷﺘﻪ. ﻫﺎي. ﺗﺎرﻳﺦ. ﻧ. ﮕﺎران و ﺟﻐﺮاﻓﻲ. داﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
در ﺳﺪه. ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺠﺮي اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﺗﻼش ﻣﺎ. ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ رواﻳﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ...

زندگی نامه شیخ بهایی - بیتوته

مرگ این عارف بزرگ و دانشمند را به سال ۱۰۳۰ و یا ۱۰۳۱ هجری در پایان هشتاد و هفتمین
سال حیاتش ذکر کرده اند.وی در شهر اصفهان روی در نقاب خاک کشید و مریدان پیکر او را
با شکوهی که شایسته شان او بود ، به مشهد بردند و در جوار حرم هشتمین امام شیعیان به
خاک سپردند. شیخ بهایی مردی بود که از تظاهر و فخر فروشی نفرت داشت و این خود ...

دفتر روشن - معرفی پایان نامه

این تحقیق نشان می دهد که حافظ یک شاعر اجتماعی است که با زبان توانا و هنرمندی بی
نظیر خویش، هم به نقد اوضاع و احوال زمانه خود می پردازد و هم به همه ابعاد وجودی انسان اعم از
.... عرفان و تصوف در سده ی چهارم و پنجم هجری رو به گسترش بود و نفوذ علمی و
تربیتی و عرفانی توسعه می یافت و نیز عرفای بزرگ ظهور کردند و کتابهایی دربارة
...

1 تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات. 1. )2(. درس. 2. W. عصر پیش از رودکی. دوره شکل. گیری زبان و فرهنگ
جدید ایران. علل تأثر ایرانیان در نشر و علوم در تمدن اسالمی. راه یافتن ایرانیان به ......
دار شعر اصفهان. برجسته. ترین چهره شعر اصفهان در سده. ی ششم هجری. W. جمال. الدین هم
مثل سایر شعرای اواخر سده ششم. به شیوه سنایی مضامین. وعظ. حکمت. پند و اندرز.

مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دورۀ اسلامی - مطالعات معماری ...

مناسبات، با استناد به متون ریاضیات و دانش نامه های علوم در سده های دوم تا یازدهم هجری
است. پژوهش حاضر ... و تحوالت عظیم سیاسی و اجتماعی در جوامع اسالمی رخ داد، نیاز به
ساختارهای زیربنایی تمدن همچون عمران. و توسعۀ شهری، مراکز ... عهده دار توصیف و
تفسیر بخشی از این مناسبات میان رشته ای در حوزۀ تاریخ معماری و تاریخ علم دورۀ
اسالمی.

تاريخ ادبيات ایران 2 - علیرضاحبیبی باشت - بلاگفا

علیرضاحبیبی باشت - تاريخ ادبيات ایران 2 - زبان شناسی-فرهنگ-ادبیات -
علیرضاحبیبی باشت. ... موضوع كشف المجحون، طريقت و اصول تصوف و بيان كيفت
عشق به پروردگار است. .... استيلاي بيچون و چراي زبان عربي طي سدههاي گذشته بر
نواحي عراق عجم اين عصر، كه از دهههاي نخستين سدهي ششم تا ميانه سده هشتم هجري ادامه
داشت.

مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دورۀ اسلامی - مطالعات معماری ...

مناسبات، با استناد به متون ریاضیات و دانش نامه های علوم در سده های دوم تا یازدهم هجری
است. پژوهش حاضر ... و تحوالت عظیم سیاسی و اجتماعی در جوامع اسالمی رخ داد، نیاز به
ساختارهای زیربنایی تمدن همچون عمران. و توسعۀ شهری، مراکز ... عهده دار توصیف و
تفسیر بخشی از این مناسبات میان رشته ای در حوزۀ تاریخ معماری و تاریخ علم دورۀ
اسالمی.

گمنامی پدر تاریخ ادبیات ایران/ صفا مولف دهها کتاب به زبانهای مختلف ...

9 مه 2011 ... در آغاز هر دوره تاریخی – ادبی، صفا به ترسیم دورنمای اوضاع و احوال آن دوره و تاثیر
عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و دینی می پردازد و پس از این که خواننده را با موقعیت ...
را آغاز کرد و در ضمن، تحصیلاتش را ادامه داد و به سال 1321 با پایان نامه حماسه سرایی
در ایران تا قرن چهاردهم هجری مدرک دکتری خود در در رشته و زبان ادبیات ...

گمنامی پدر تاریخ ادبیات ایران/ صفا مولف دهها کتاب به زبانهای مختلف ...

9 مه 2011 ... در آغاز هر دوره تاریخی – ادبی، صفا به ترسیم دورنمای اوضاع و احوال آن دوره و تاثیر
عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و دینی می پردازد و پس از این که خواننده را با موقعیت ...
را آغاز کرد و در ضمن، تحصیلاتش را ادامه داد و به سال 1321 با پایان نامه حماسه سرایی
در ایران تا قرن چهاردهم هجری مدرک دکتری خود در در رشته و زبان ادبیات ...

بررسی سیر تحول مسجد جامع اصفهان طی دوره آل بویه و سلجوقی - نواندیشان

10 نوامبر 2013 ... علی رغم همه این مباحث؛ با حفریات هیأت ایتالیایی در این مسجد و فعالیت های آندره گدار
در پیش از آن، مشخص شده که مسجد جامع اصفهان تا قبل از دوره آل بویه، دو ...... اصفهان در
فاصله قرن هفتم هجری تا اوایل قرن دوازدهم هجری یعنی تا افول سلسله صفوی دچار
نوسانات شدید اجتماعی‌ـ فرهنگی سیاسی می‌گردد و عملاً تغییراتی در ...

ا نويارتم از اواخر ع ر ناصر بازشناسی سفرنامم )سفرنامة تبريز تا کرمان(

ز تبریز آغاز نمود و از مسیر زنجان، قزوین، تهران،. اصفهان، کاشان و یزد. ،. در روز نهم
ذیحجه همان سال به کرمان وارد شد . سفرنامۀ حاضر،. شرح آن سفر است . -5. 5 .بیان مسئ.
لم ... تاریخ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بعضای سیاسی و نیز اطالعات جغرافیایی
دربارة ... هرچه بیشتر تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران در اوایل قرن چهاردهم هجری و در
مواردی.

ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺁﻝ ﺑﻮﻳﻪ(322ـ 448ﻕ.)، ﺑﺎ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺗﻜﻤﻠـﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﺒﺮﻱ: ﺣﻮﺍﺩﺙ 286 ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺗﺎ 487 ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺎﻫﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻝ. ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺳﺖ. ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺟﻮﺯﻱ (ﺩ. :1ـ 1ـ 6. ....
ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﺳــﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻥ ﺑﻮﺩ، ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ. ﺍﺯ ﻣﻜﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 442 ﺗﺎ 444 ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑــﻲ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺁﻝ ﺑﻮﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻠﻴﺞ. ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ. ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ
ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩ.

زبان مشترک اقوام ایرانی - شافعی نیوز

شایسته و بجا است که در آغاز دو واژه ی زبان و اقوام که نقش اساسی در روشن شدن این
موضوع را دارند معنی شوند . ... نظر صاحبان اندیشه هر چه باشد ، ایران ، این سرزمین کهن و
اقوامی که در آن هستند سه هزار تا چهار هزار و پانصد سال تاریخ مکتوب از اوضاع فرهنگی
، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را با ابزار یاد شده به نسل های آتی ، منتقل ساخته اند .

بررسی تاریخی فعالیت‌های اقتصادی یهودیان همدان در روزگار قاجار

7 آگوست 2017 ... البته جامعه یهودی در سایر کشورهای منطقه مانند مصر و سوریه و یمن هم دارای ریشه‌های
تاریخی کهن است، اما بعد از وقوع دگرگونی‌های سیاسی به‌خصوص بعد از جنگ جهانی دوم،
... اوضاع اجتماعی در آغاز، پیش از پرداختن به فعالیت‌های اقتصادی يهوديان همدان در
عصر قاجار، لازم است موقعیت اجتماعی و فرهنگی و جمعیت آنان به اختصار ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دکترین شاه عباس در خلیج فارس - مشرق نیوز

از این رو مورخان و پژوهشگران آن را به عنوان نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات خلیج فارس
می شناسند. اما باید توجه داشت که از آغاز فرمانروایی شاه عباس ( 996 هـ ق/1558م ) تا
گشایش هرموز ( 1031هـ ق/1662م ) بیش از سه دهه سپری شد. تصویر دکترین شاه عباس
در خلیج فارس بررسی تکاپوهای شاه ایران در پیوند با خلیج فارس، در این سه دهه، می ...

بررسی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و چین در دوره سامانیان

2 آگوست 2014 ... این مناسبات چه تأثیری در سیاست، اقتصاد و فرهنگ دو کشور گذاشت؟ این نوشتار
قصد دارد تا مناسبات سامانیان با این دولت، و تأثیراتی را که برجای نهاد را بررسی
کند. ولی پیش از پرداختن به این موضوع، ابتدا تاریخچه ی مختصری از اولین روابط
ایران با این کشور، ذکر می شود. روابط ایران و چین از آغاز تا دوره ی ...

ایرنا - «سیاست ‌نامه» و دیدگاه وزیر سلجوقیان درباره پدیده چند شغله بودن

12 آگوست 2017 ... تهران- ایرنا- خواجه نظام ‌الملک طوسی، وزیر مقتدر عهد سلجوقی، در کتاب خویش با عنوان
«سِیَرُ الملوک» یا «سیاست‌ نامه» به توضیح و تبیین وظایف پادشاه و ... نویسنده‌ی این
سطرهای آغازین، «خواجه نظام ‌الملک طوسی» است؛ وزیر کاردان، عالم، با تدبیر و مقتدر
سلجوقیان که از 456 تا 485 هجری قمری وزارت دو پادشاه نامدار و ...

واكاوي تمدن ها گفتمان يا برخورد - خاني چهري محمد كرمانشاه - ايل زنگنه ...

سرگذشت نامه ايل زنگنه وزنگنه کلبعلی خان رساله عشایر کرمانشاهان نسخه خطی1309
هجری: 4 ) " . .... انتشارات پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي تهران 1382. .....
اوضاع سياسي و اجتماعي كردستان از مشروطه تا پايان جنگ جهاني اولپايان نامه جهت اخذ
دكتري تاريخ ايران دوره اسلامي ، اساتيد راهنما ومشاور به ترتيب : دكتر حسني عطاء
الله ...

شبکه مترجمین عربی -مترجم ماهر زبان عربی - ترجمه عربی--تاریخ ...

شبکه مترجمین عربی -مترجم ماهر زبان عربی - ترجمه عربی--تاریخ وسنت ترجمه در
ایران - ترجمه انواع متون عربی به فارسی وبالعکس ومشاوره پایان نامه نویسی، در ... در
میان متن های فارسی باقی مانده، سیاست‌نامه از سده ی پنجم هجری، و فارس نامه، از سده ی
ششم هجری، به روشنی نشان می‌دهند كه ترجمه‌هایی از آثار كهن‌تری به فارسی، یا عربی
بوده‌اند.

موسسه پژوهش های تاریخ و فرهنگ تبرستان کهن » روابط خاندان باو با ...

29 ا کتبر 2014 ... تشیع امامیه در مازندران (سده پنجم و ششم هجری). شمار دوازده امامی ها در مازندران رشد آهسته
ولی پیوسته ای را از سده ی چهارم هجری آغاز کرد که تا سده ی هفتم تداوم یافت. با تکیه
بر مستندات تاریخی می توان گفت در طلیعه. سده هشتم هجری قاطبه اهالی مازندران شیعه
دوازده امامی بودند. [3] گرچه بحث درباره آغاز ورود اندیشه اثنی عشریة ...

ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺁﻝ ﺑﻮﻳﻪ(322ـ 448ﻕ.)، ﺑﺎ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺗﻜﻤﻠـﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﺒﺮﻱ: ﺣﻮﺍﺩﺙ 286 ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﺗﺎ 487 ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺎﻫﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻝ. ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺳﺖ. ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺟﻮﺯﻱ (ﺩ. :1ـ 1ـ 6. ....
ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﺳــﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻥ ﺑﻮﺩ، ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ. ﺍﺯ ﻣﻜﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 442 ﺗﺎ 444 ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑــﻲ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺁﻝ ﺑﻮﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻠﻴﺞ. ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ. ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ
ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩ.

5. پیشینه و مذهب قراقویونلوها

در نوشتار حاضر که حاصل پژوﻫشی تاریخی درباره ی مسجد کبود تبریز است؛ موضوع
مورد اشاره، به بحث .... »تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرﻫنگی .... دوره ی
قاجار بافت شهری به سمت مسجد تا حدی نزدیک. شده بود. 5. پیشینه و مذهب قراقویونلوها.
1-5. تاریخ قراقویونلوها. از اواخر قرن ﻫشتم ﻫجری دو طائفه ی ترکمن به نام ﻫای.

طرح لایه باز فروشگاه لوازم تحریر 14

دانلود تحقیق گندگی

آموزش ساخت پوش ناتیفیکیشن برنامه های اندروید روی سرور شخصی

پایان نامه ی پژوهشی بر یافته های فلزی اورارتویی در شمال و شمال غرب ایران. doc

فایل فلش تبلت چینی a13 et-86v2g-1.5 2013.12.28

پاورپوینت درس 1 علوم تجربی سوم ابتدایی(زنگ علوم)

پاورپوینت بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ايران -26 اسلاید

حل تمرین کتاب تحليل ساختاری و استرس Megson - ویرایش سوم

حل تمرين فصول 1 تا 8 کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران تالیف پرویز بختیاری

پاورپوینت تدوین رسالت در سازمان