دانلود فایل


دانلود مقاله ژئولوژي - دانلود فایلدانلود فایل ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود فایل دانلود مقاله ژئولوژي
ژئولوژي، كاني شناسي و داده هاي مشخص متغير ( بي ثبات) رسوب canakkale-Arapucan-pb-zn-cu-Ag، تركيه.)
مقدمه: Arapucan، رسوب pb-zn-cu-Ag، تقريبا در 11 شمال شرقي شهر yenice واقع شده است، بخش yenice در محدوده canakkale در شهر Anatolia شمال غربي است. اين رسوب يكي از رسوبات pb-zn راپي ژنتيكي در محدوده كاني yanice-kalkim منطقه kazday massife مي باشد و در نواحي مشابهي چون balya mine معدن Balya كه يكي از توليد كنندگان اصلي pb,Ag در تركيه در سال هاي 1880 تا 1935 بوده است، رخ داده است. عقيده بعضي از نويسندگان بر آن است كه هر دو گروه از رسوبات داراي ناحيه اي مشابه مي باشند. تاريخچه استخراج رسوب Arapucan همانند معدن Balya به دوران قديمي بر مي گردد. اكتشاف فلزات مدرن در Arapucan توسط Mineral Research and Expalaration Institve موسسه تحقيقات و بررسي هاي كاني ها از طريق يك پروژه تحقيقاتي بنام بررسي ژئولوژيكي كاني سازي به پايان رسيده بود. از 25 حفره سوراخ كه به لحاظ ارتفاع به مجموع 5189 مي رسند، MRA ذخيره ژئولوژيكي 0/4 با وجود pb 4/16%، zn 1/12%، cu 23/2% را مشخص كرد. بررسي هاي كلي حاكي از آن مي باشند كه كانه Arapucan حاوي 12t طلا و حدود 105t نقره است. رسوب در سنجش ها مقايس هاي صنعتي از سال 1972تا 1995 توسط شركت تركيه وي بنام A,S Kor Madencilik استخراج شده بود. در طول آن دوران در حدود 50000 تن كانه كه حاوي 0/10% فلز اصلي بود توليد شد. اين بررسي دلالت بر ويژگي هاي ژئولوژيكي و كانه شناختي رسوب Arapucan PB-ZN-CU-AG دارد. ويژگي ها و جنبه هاي مختلف كاني سازي توسط Bingol(1968), krushensky(1971),yucelay(1971), Anil(1979), Again, oztunalui(1981) مشخص شده بودند. اطلاعات مقدماتي با داده هاي اضافي بر روي طرح ژئولوژيكي، كاني شناختي كانه، گنجايش هاي متغير و ژئوشيمي با بررسي منشا pb-zn-cu-Ag و سيستم هيدروترمال Arapucan ادغام شده بودند.
2- ژئولوژي: رسوب pb-zn-cu-Ag Arapucan نزديك به مركز kazdag massif در ناحيه sakarya است و مشتمل بر نشانه ها و علائم پيدايش تكتونيك Anatolian غربي و فعاليت ماگما مانند است. ناحيه sakarya يكي از 4 نواحي تكتونيك NE-SW تركيه غربي، به عنوان يكي بخش قاره اي است كه داراي واحدهاي فعال – حاشيه اي Paleo-tethyan مي باشد، و متشكل از يك پي سنگ يا منشا قاره اي palaezonic سنگ ها و خارا نماها است. در مدت اخرين Triassic بود كه طبقه زيرين از جنوب توسط يك قوس permo-triassic رورانده گي شده بود، هر چند كه با پيچيدگي هاي افزايش يافته paleo-tethys شكل گيري karakaya در ارتباط مي باشد. كوهستان kazdag اساسا از سنگ هاي دگرگون شده قاره اي كه توسط زeeenozoic قطع شده اند شكسته شده اند، ساخته شده است. سنگ هاي دگرگون شده يا سنگ هايي كه به لحاظ، هيت تغيير شكل يافته اند متشكل از گنايس فلسيك ذرات متوسط تا ذرات درشت، آمفي بوليتدي هاي (amphibolite) و شيست هاي ميكا كوارتز – فلسد پاري مي باشند كه همراه با سنگ هاي مرمر هستند.
سنگ هاي بين رخساره هاي آمفي بوليت و رخساره هاي گرانوليت با انا- تكسي هاي محلي منطقه اي دگرگون شده اند. خارا نماها ناحيه sakarya اساس خارا نماها در تركيب، دلالت بر ميزان كشش يا شباهت laurasian طبقه زيرين قاره اي ناحيه sakarya مي كنند. تشكيل karakaya به زير بخش هايي چون واحدهاي بالا و پائين تكتونيك – چينه اي مانند تقسيم بندي شده بودند. اساس واجد پايئني ساخته شده از عدسي هاي n لنزهاي ultvabasic مارپيچي شكل توف هاي اصلي و انحراف دار، سنگ هاي در اثر فعاليت آتشفشان و گدازه هاي بالشي مانند است كمه با دسته هاي سنگ رستي و كربنات در ميان ديگر چينه ها قرار گرفته اند. بالا ترين واحد توسط 2 سنگ كوارتز – فلدسپاري با يك منبع خارا مانند (aranitic) قاره اي و ديگري زنجيره سنگ رست – گازها (grey wackey) كه مشتمل بر سنگ آتش نه سياه، سنگ آتشفشاني مافيك و بخش هاي فيليت برگ وار است. شكل گيري توسط يك زنجيره Jurassic جوش سنگ، ماسه سنگ، آهك رس و سنگ آهك پوشيده شده است. سنگ ها دريا نواحي اطراف Arapucan از عصر palaeozonic به عصر tertiarye مرتب شده اند. انواع سنگ اصلي شامل سنگ هاي دگرگون شده palaeozpic جوش سنگ، و تا حدودي سنگ هاي جدا شونده دگرگون شده با تخت سنگ هاي كربنات، سنگ آهك و آهك رس، گراندو- ديوريت قليائي – آهك و جوش سنگ هاي neogene ماسه سنگ، سنگ رستي، آهك رس و سنگ هاي آتشفشاني قليايي- اهك مي باشند. سنگ هاي جدا شونده، اساس آركوز و سنگ –رست ها، با بالاترين واحد شكل گيري نkarakaya و با ديابازي كه ميزبان رگ سنگ هاي كانه اي است، برابر مي باشند.
3- ساختار: نقايص و عيوب طبيعي در سرتاسر ناحيه شششArapucan رخ داده بود. همانگونه كه در تصوير 2 مشاهده كرديد. اين تصوير 2 سيستم معيوب رسوب pb-zn-cu-Ag را نشان مي دهد. يك سيستم به عنوان سيستم معيوب NE-SW ناحيه اي است كه به لحاظ فرآيند قبل از كاني سازي فعال مي باشد. رگه هاي سنگ هاي كانه اي سوليند اصلي و دره شيار E-W بنظر مي رسد كه در ارتباط با نقايص مي باشند. سيستم معيوب NE-SW هم خاكريزي هاي دياباز و هم سنگ هاي ماسه هاي – متا را قطع مي كند. اما عيوبي كه سنگ هاي آتشفشاني را قطع مي كنند و مي شكنند به عنوان پس از كاني سازي مي باشند. آنها در بخش شمالي اين بررسي متمركز شده اند، در بعضي از مكان ها، عيوب بعدي رگ سنگ هاي كانه اي را متوازن مي كنند، سيستم معيوب ديگر، قبل از كاني سازي است كه در ارتباط با جاي گذاري و سردسازي گراندو – ديوريت ها است. اين سيستم عيوب توسط شكستگي هاي هم مركز و راديال- مشخص شده اند. اما باور بر آن است كه مرتبط به يك كوپل بزرگترين و عميق ترين ذخيره نفوذي مي باشند. نقايص راديال، محدود شده به شمال ناحيه قابل بررسي هستندو همچنين به سنگ ماسه هاي محدود شده اند.
تغير هيدروترمال:
تغيير هيدروترمال منجر به زمينه هايي چون تبديل بر سنگ در سنگ ماسه هاي متا و سنگ هاي دياباز و dacitic مي شود. تا حدود ماسه سنگ هاي – متا در زمان رسوب تغيير مي كند و بعدا در زمان كاني سازي و تغييرات مصني آب و هوايي متعاقب. بنابراين مجموعه اي از سنگ هاي آذرين (hypogene تشكيل يا متبلور شدن سنگ در زير سطح زمين) تغييرات هيدروترمال و supergene ( غني سازي كانه نزديك به سطح زمين) وجود دارد. متمايز نمودن تاثيرات و ويژگي هاي انها كاري سخت است. اين سنگ ها پائين ترين دماي محيط و نيز دگرگوني با فشار كم رادر رخساره هاي شيشت – سبز را تحمل مي كنند. طرح هاي فضايي حاكي از آن مي باشند كه تاثيرات هيدروترمال در سنگ هاي دياباز و dacitic افزايش مي يابند و بر روي ناحيه اي در حدود 5/1 با وجود طرح كلي منطقه اي تاثير گذار خواهند بود. فرايند سيليكات سازي توسط بدنه هاي سيليكا توده اي كوآلاتزهاي بلوري شكل – ميكروسكوپي صورت مي گيرد، و برگرفته از تبلور مجدد سيليكا بي شكل است. تغيير در درجات يا ميزان سيليكا به بيرون از تغييرات sericitic مي رود، كه گسترده است و هم بر روي سطح و هم بر روي عمق تاثير گذار خواهد بود. در ناحيه Arapucan معمولا تغيير در سsericitic شامل sericite ؛ كوآرتز، كلوريت و پريت است. اين گروه از توليدات را مي توان در 10 كانه توده اي حجيم يافت. تغيير Argillic منجر به تبلور مجدد كائولينيت و مونت – موريلونيت و سفيد شدن سنگ مي شود. در كل فرايند آرژي لينريشين با جايگزيني plagioclase توسط اين كانه ها صورت گرفته است. اين جايگزيني، زرد مايل به سبز است كه دليل آن وجود sericite مي باشد. كاني رنگ شناختي و نور كانه هاي انواع مختلف در جدول 1 ارائه گرديده اند.
5- كاني شناختي كانه:
ناحيه Arapucan شامل 2 ناحيه كاني شده مجزائي است كه بخش ها و بافت هاي اصلي سولمندها مشابه با مقياس يا سنجش محلي مي باشند. از شمال به جنوب، به عنوان نواحي kor Maden و نواحي samas maden نام گرفته اند. برجسته ترين رگ سنگ هاي مهم به لحاظ اقتصادي در ناحيه kor Maden مي باشند. آنها به عنوان بدنه هاي كانه عالي شناخته شده اند كه به لحاظ ارتفاع به بيش از 200 متر مي رسند، و در كل در اكثريت ماسه سنگ هاي Triassicرخ مي دهند، در هر دو شرايط، بعضي از فرآيند كانه سازي در دياباز اتفاق مي افتد. كانه Arapucan اساسا متشكل از galena (كانه زرد)، پيريت، و كلكوپيريت است كه بيش از 90% از كانه سولفيد كلي را تشكيل مي دهد. كوارتز، كلسيت، هماتيت، پيرولوزيت، تتراهيد، ريت، سبيموتينيت، مالاكيت، مگنتيت، ليمونيت، شيليت و روتيل ديگر اعضا كانه هستند. گالينا يكي از فراوان ترين كانه هاي سولفيدي است كه از 10 تا حدود 65 متفاوت مي باشند، و شامل سبيموتينيت و تتراهدرنيت است. Sphalerite اساسا همانند ذرات subhedral تا anhedral متصل به ذرات گالنا است. در بعضي محل ها اين نوع به عنوان پر كننده هاي،شكستگي ها در حيطه ذرات سولفيد و به عنوان ذرات آن هيدرال تفكيك شده در كلوخه سنگ كلسيت موجود مي باشد. كلكو پيريت به عنوان ذرات آن هيدرال تفكيك شده در كلوخه سنگ كربنات- كوارتز رخ مي دهد، و به عبارتي ديگر متصل به ديگر ذرات سولفيدي است و همرات با رگ رسنگ هاي كانه عالي مي باشد.
تتراهيدريت حداقل يكي از سولفيدهاست و در رگ سنگ هاي غني از كلكوپيريت موجود مي باشد.
6- انواع فرآيند كاني سازي: بر مبنا كانه هاي شناخته شده، 3 نوع از كانه وجود دارد كه مرتبط به سيالات مرحله A مي باشند و در بررسي متمايز شده اند: 1= كانه سولفيد حجيم گالنا، 2= كانه سولفيد حجيم كلكوپيريت- گالنا، 3= كانه مشخص پيريت- كلكوپيريت، اما، هر نوع از كانه ها شامل ديگر سولفيدها و كانه هاي كلوخه- سنگ مي باشند كه به لحاظ ميزان و اندازه متفاوت هستند.
در بعضي از محل ها انواع كانه ها در مجاورت نزديك ديده مي شوند. و دلالت بر تداخل با هم پوششي 3 نوع دارند. در كل، كانه حجيم انواع 1 و2 برجسته ترين نوع هستند. گانه سولفيد حجيم گالنا، در شكل گيري بدنه هيا كانه اي عدسي وار كه گرايش به سمت NNE-SSW و شيب 50-40 دارند، موجود مي باشند. با در نظر گرفتن اينكه گستره عمودي حداقل 100 متر باشد، اين نوع از كانه به سوي غرب شناخته شده است. ضخامت آن متغير است ومي تواند به بالاي 5/0 متر برسد. اتصال سنگ كانه- ميزبان ناگهاني و دقيق است. مركز كاني اين نوع از كانه شامل galena (33-65%) , sphalerite(2/3-4/1%) , chalcopyrite(1/5-2/7%), pyrite(1/3-2/3%), و ميزان هاي كم sericite و pyrolusite و اكسيدهاي fe است. اساسا در شكستگي هاي گالنا داراي ذرات – درشت، جايي كه اين كانه موجود است، موجود مي باشند. كانه سولفيد حجيم برجسته- گالنا به بيش از 65 رگه سنگ ها مي رسد.
7- ژئوشيمي عناصر كم نياز:
دوسيت و هفتاد نمونه ها برگرفته از 2 سطوح مختلف معادن زيرزميني pb-zn-cu-Ag همانند ظهور چينه هاي در سطح زمين، مي باشند. نمونه برداري ژئوشيميايي محدود شده به تماس ها يا نوردهي هاي خفيف است از آنجايي كه اكثريت برون زدها در معرض هوا قرار مي گيرند و شامل chlorite, sericite, kaolinite مي باشند. اما، انتقال يا تغيير از سنگ تازه به سنگ تغيير يافته به لحاظ ژئوشيميايي تاثير چنداني بر روي سطوح عناصر نخواهند گذاشت. اما تغييرات ژئوشيميايي فراتر از محدوده اين بررسي است.
بعد از بررسي هاي ميكروسكوپي كانه و تپروگرافي، 53 نمونه موجود بعد از خرد نمودن انها به 200 شبكه، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. ميزان عناصر سنگ هاي عمده، و رگه سنگ هاي كانه اي در لابراتورهاي تجزيه ايACMT توسط روش هاي ICP-ES با استفاده از استاندارد 2و 13 مشخص شده بودند. براي تركيبات عناصر اصلي كاني هاي سولفيد حاوي كربن، بخش هاي ضعيف پاك شده با كاوش هايي در سطح ميكروسكوپي الكترون در لابراتوري ژئوشيميايي ( استانبول) تجزيه و تحليل شده بودند. دقت تجزيه اي در سطح مطمئنه 95% است كه توسط 20 تجزيه هاي بدلي يا كپي شدن از نسخه اصلي مشخص گرديده اند، بهتر از 5% مي باشند.
6- بررسي هاي مشمول سيالات:
بررسي هاي فوق الذكر در ويفرهاي شسته شده با ضخامت 200، كوارتز هيدروترمال با ساتفاده از تكنيك هاي استاندارد، و مرحله حرارتي و خنك سازي 600 نصب شده بر روي مرحله ميكروسكوپي Leitz صورت گرفته بودند. دقت بررسي ها به ميزان 2/0 بر روي سردسازي، 2 زير 35 و در حدود 4 بالاي 35 بر روي حرارت رساني، ارزيابي شده اند.
سنجش و تنظيم مرحله در دماهاي پائين محيط با هپتان(6/90) كلروفروم (0/63-) كروبنزن(6/45-) و آب تقطير (0/0) است. درجه بندي در دماي 45 توسط استاندارد نقطه جوشmerck، 9645، 306 با نيترات سديم ساخته شده بود. اگرچه ويفرهاي نشسته شده دو چندان براي بررسي هاي سيالات مهيا شده بودند، اما استفاده از بعضي از نمونه ها براي بررسي ها به دليل اندازه ذرات و وفور شمول هاي فرسوده يا مخرب چندان مناسب و مطلوب نمي باشد. سنجش هاي حرارتي و سردسازي ساخته شده از مشمول هاي سيالات 4 نمونه هاي كوارتز و 8 نمونه هاي sphalerite است. نمونه هاي كوارتز از كانه سولفيد حجيم گالنا است.
محاسبات دماي محيط بر روي هر كدام از آنها 3 مرتبه انجام شده بودند، اختلافات در بين محدوده هاي خواندني هاي محيط سنجش هاي تكرار شده در همان شمول است. به ميزان 0/1 مي باشد. اكثريت شمول هاي عمده كوارتز ها و داراي اشكال بلورين منفي مي باشد كه معمولا به لحاظ اندازه با توجه به نسبت هاي بخار، مايع، 1/6-1/2 كوچك مي باشند. نمونه هاي sphalerite برگرفته از رگه سنگ هاي اصلي و كانه سولفيد حجيم (كلكوپيريت)- گالنا است. شمول هاي سيالات اصلي به عنوان مشمول هاي تكفيك شده در شاخه ها و به موازات صفحات جاي مي گيرند، و بلورهاي منفي اشكال نامنظم و بيضي شكل را با وجود حباب هاي بخار كروي و يا بيضي شكل را نشان مي دهند. از گنجاندني ها به لحاظ اندازه اي از 1 تا 30 مشخص شده اند. كه نسبت هاي بخار- مايع در حيطه نمونه ها سازگار مي باشند و از 1/2 تا 1/4 مرتب شده اند. در دماي اتاق، تماس مشمول هاي اندازه گيري شده به دليل اينكه در نواحي رشد كانه اصلي محدود شده اند، اصلي و مهم مي باشند.
9- تركيب ايزوتوپي و سولفور: نتايج ايزوتوپي سولفور در جدول 5 فهرست بندي شده اند. سولفور از نمونه هاي كانه هاي به گاز so2تغيير يافه است و توسط يك طيف سنج توده اي 602 –VG تجزيه و تحليل شده است.
گزارشات نسبت هاي ايزوتوپي متناسب با استاندارد اصلي، canon Diablo Trailite CDT مي باشند، كه داراي نسبت 21/22 هستند. و واريانيون براي هر 1000 بدين گونه مشخص گرديده است: دقت ارزيابي شده برابر 2/0 يا بيشتر است ارزش هاي نمونه ها از 2/5- تا 2/1- است. كه خاكي بر ارزش هاي منفي مي كند. گالنا در كانه سولفيد حجيم گالنا داراي ارزش هاي J3S است كه از 2/5 تا 4/2- مرتب شده اند. اين كانه در كانه نوع حجيم به ارزش متوسط S34S ارزش هاي 28/2% - است. حيطه ارزش هاي S34S برگرفته از 13 نمونه ها هستند، كه شامل گالنا و Pyrite مي باشند. و با محدوده ارزش هاي ماگما گرانيتي تطابق دارند. در كل، محدوده محدود ارزش هاي S34S حاكي از سيالات هيدروترمالي است كه داراي منبع مشابه سولفور مي باشند، و تركيب S34S سيالات در طول شكل گيري رگه هاي سنگي در مقياس رسوب ثابت است. در ارزش هاي S34S تفاوت چنداني بين نمونه هاي تحليل شده وجود ندارد.
10- بحث :
1-10- نقش عوامل ساختاري:
در Arapucan رگه سنگ هاي pb-zn-cu-Ag الزاما به عنوان رخ داده هاي لنزي يا عدسي شكل مي باشند. و ريخت شناختي و پاراژنتيكي به عنوان نتايج عوامل ساختاري مي باشند كه محل كاني سازي را كنترل مي كنند.
2-10 ويژگي هاي سيالات هيدروترمال:
دماي محيط ( تركيب عناصر غير مشابه) در مقابل داده شوري براي شمول هاي سيالات اصلي در كوارتز و sphalerite قرار گرفته اند كه در تصوير 5 مشخص شده اند. علاوه بر درك ويژگي هاي سيالات هيدروترمال در Arapucan نتايج در مقايسه با رسوبات هيدروترمال كه حاوي سرب- روي مس و ديگر فلزات با ارزش مي باشند، قرار گرفته اند.
3-10- روابط ماگماتي و محيط رسوبي:
رسوب Arapucan همانند رگ سنگ هاي اپي- ژنتيكي در محدوده ماسه سنگ هاي متا، و خاكريزي هاي دياباز ايجاد مي شود. رگه سنگ هاي دو معادن، samas madan , kor madanبه لحاظ روابط ژئوشيميايي، پاراژنتيكي و كاني شناختي مشابه يكديگر مي باشند.
اگرچه تفاوت ها در زمينه شباهت كانه هاي اصلي، ويژگي هاي پاراژنتيكي و بافت كلي به خوبي مجاورت فيزيكي دو نواحي فرايند كاني سازي است، اما حاكي از آن است كه آنها به يكديگر مرتبط مي باشند
در طول يك دوره پيدايش يا شكل گيري رسوب، احتمالا شكل مي گيرند. رسوب كانه تحت كنترل ساختار و ليتولوژي ( صخره يا سنگ شناختي) است.
4-10- سنگ هاي تغيير يافته منطقه اي يا ناحيه فضايي:
در Arapucan چرخش هيدروترمال اوليه در مدت يا بعد از فعاليت ماگماتيي مانند، مسئول فرآيند سيليكاسازي، تغيير argillic سنگ هاست. اين تغييرات حاكي از ساختمان يا ناحيه فضائي ناهموار با وجود يك تغيير دوربرد مي باشند. رخداد كاني هاي سنگ معدن در حفره ها و شكستگي هاي حجيم بدن ها و رگه هاي سنگ هاي سيليكا نشان از تغيير هيدروترمال مرحله كانه دارند.
توزيع كاني ها ناشي از تغيير هيدروترمال و بدنه كاني هاست، و دلالت بر اين دارد كه سيستم هيدروترمال در رسوبات Arapucan جدا از يك سيستم بزرگ و مركز شرق زير، جايي كه سنگ هاي شكسته شده و گنبدي شكل بالا يك pluton ( سنگ آتشفشاني از عمق زير سطح زمين) كه تا حدودي توسط تغييرات اسيدي مشخص نشده اند، مي باشد.


فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 17 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله در مورد زمين شناسي يا ژئولوژي (Geology) | فروشگاه فایل

30 مارس 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 11 فهرست مطالب: ريشه لغوي. ديد کلي. تاريخچه ...

فروشگاه فایل سرا - صفحه 3403 از 3969 - کارآفرینی، کارورزی، مقاله ...

مرداد ۱, ۱۳۹۵ دانلود فایل 0 ... مقاله بررسی و شناخت ژئولوژی فرمت فایل: word تعداد
صفحه:۱۱۰ فهرست مطالب فصل اوّل ... پروژه شبیه سازی تاکسی تلفنی با آرنا. مرداد ۱
...

مقاله ﮊﺋﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﺪﻫﺎ - پرتال مهندسی،دانلود جزوه،دانلود نرم افزار ، دانلود پروژه

17 مه 2015 ... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮊﺋﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺳﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ. ادامه این مقاله را می
توانید در فایل پیوست که در ادامه برای مطالعه قرار دادیم دانلود کرده ...

دانلود مقالات مدیریت بحران - وبلاگ تخصصی مدیریت بحران و مدیریت ...

وبلاگ تخصصی مدیریت بحران و مدیریت ریسک - دانلود مقالات مدیریت بحران -
DISASTER MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT ... ژئولوژیک : مرتبط با
خاک.

پایان نامه ژئولوژي | پایان نامه |مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی ...

13 نوامبر 2015 ... آلياژهاي پليمري, پایان نامه ژئولوژي, دانلود پایان نامه ژئولوژي, روشهاي تهيه آميزه‌هاي
پليمري, ژئولوژي, ژئولوژي زمین شناسی.

دانلود پایان نامه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت 100 ص | مکافایل ...

دانلود پایان نامه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت 100 ص چکیده. ... پروژه ای که
ملاحظه میفرمایید به معرفی و بحث در مورد روشهای حفاری بویژه حفاری در سنگهای سخت
... در برخي موارد تأثير خصوصيات ژئولوژيك بسيار مهم تر از خصوصيات سنگ است.

تحقیق درباره ژئولوژي | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

16 ا کتبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه:26 فهرست و توضيحات: پیشگفتار: مقدمه: شناسایی ...

تحقیق و گردآوری: کارگروه پژوهش کمیته پدافند غیرعامل وزارت آموزش و ...

الف( با منشأ ژئولوژیک )زمین ش ناختی( مانند: زلزله، رانش زمین،. آتش فشان. ب( با
منش أ هیدرومترولوژیک )آب و هوایی( مانند: سیل و طوفان. ج( با منشأ زیستي مانند: ...

دانلود مقاله مقسوم هاي راجع به ابزار دقيق - ایران فردا

17 ژانويه 2017 ... لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *. فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ). تعداد
صفحه : 23. فهرست. سنسورهاي دما. ترميستور. ترموكوپل. سنسورهاي ...

فروشگاه فایل سرا - صفحه 3403 از 3969 - کارآفرینی، کارورزی، مقاله ...

مرداد ۱, ۱۳۹۵ دانلود فایل 0 ... مقاله بررسی و شناخت ژئولوژی فرمت فایل: word تعداد
صفحه:۱۱۰ فهرست مطالب فصل اوّل ... پروژه شبیه سازی تاکسی تلفنی با آرنا. مرداد ۱
...

اصل مقاله (1445 K)

در این مقاله، جریان آب زیرزمینی دشت حصاروئیه واقع در غرب زاهدان، به کمک مدل ریاضی
آب. های زیرزمینی با ..... ژئولوژیكی فیزیكدی مشداهده شدده بدا. سیستم شبیه.

مقاله انتخاب تاسيسات حرارتي و برودتي بر اساس ملاحظات اقتصادي

10 مارس 2017 ... word) 1 . مقاله ژئولوژي سدها word - سی پرو دانلود سورس مقاله . ... دانلود مقاله انتخاب
تاسیسات حرارتی و برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی 17 ژانويه ...

دانلود مقاله آتشفشان ها – پارس پیشتاز

18 فوریه 2017 ... چکیده فعالیتهای آتشفشانی ایران بر دو امتداد قرار دارند یکی امتداد ایران شمالی یا
البرز است که روی ان بطوری که دیدیم آتشفشانهای دماوند ، سهند ...

دانلود مقاله در مورد ژئولوژي در pdf - آی سی بی سی

دانلود پروژه مقاله در مورد ژئولوژي با زبان فایل ورد (word), مقاله در مورد ژئولوژي با
pdf, سیستم مقاله در مورد ژئولوژي به زبان word, دانلود سورس مقاله در مورد ژئولوژي ...

مدلسازي رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از دادههاي هواشناسي - Magiran

سايت اختصاصي · تماس با نشريه · ارسال الکترونيکي مقاله ... مدلسازي رواناب حاصل
از ذوب برف با استفاده از دادههاي هواشناسي، ژئولوژي و سنجش از دوري نويسنده(گان):

دانلود مقاله ژئولوژي با موضوع , کتاب ، جزوه – دانلود مستقیم

15 نوامبر 2014 ... برای دانلود مستقیم فایل شماره 475306 اینجا کلیک کنید. فایل دانلود مقاله ژئولوژي
که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه فروشگاه های فروشگاه ...

تحقیق - زغال سنگ

شما میتوانید در این وبلاگ انواع مقاله و تحقیق دانلود کنید. ارتباط با ما : .... این
فرآیند تبدیل ، بطور کلی به عوامل ژئولوژیکی زیر مربوط است: فشار و حرارت : که
این ...

دانلود تحقیق در مورد ژئولوژي | دانلود تحقیق و مقاله

12 آگوست 2016 ... ۱ day ago – ۵ days ago – تحقیق در مورد سنگ شناسی دگرگونی – دانلود مقاله ….
تحقیق در مورد ژئولوژی، کانی شناسی و داده های مشخص متغیر ( بی ...

وبلاگ تخصصی ژئولوژی

وبلاگ تخصصی ژئولوژی - ... ساختار فایل : PDF. زبان کتاب : پارسی. تعداد
صفحات : ۷۰۸. حجم فایل : ۴.۹ مگابایت. دانلود کتاب. :: موضوعات مرتبط: ایران ::
برچسب‌ها: ...

فروشگاه دانلود خرید و فروش فایل های دانشجویی و دانش آموزی تحقیق در ...

تحقیق در مورد زمين شناسي يا ژئولوژي (Geology). لينک پرداخت و دانلود *پايين
مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 11 فهرست مطالب:.

دانش گستر: دانلود مقاله isi, کتاب‌, پایان نامه

سامانه تامین مدارک علمی‌‌: دانلود مقالات انگلیسی isi و کتاب لاتین و پایان نامه مقالات
کنفرانسی فارسی از sciencedirect, ieee, springer, wiley و هزاران ناشر دیگر.

دانلود تحقیق در مورد ژئولوژي | دانلود تحقیق و مقاله

12 آگوست 2016 ... ۱ day ago – ۵ days ago – تحقیق در مورد سنگ شناسی دگرگونی – دانلود مقاله ….
تحقیق در مورد ژئولوژی، کانی شناسی و داده های مشخص متغیر ( بی ...

دانلود تحقیق و مقاله مهندسی مواد و متالورژی - سورن داک

برای دانلود تحقیق در مورد رشته مهندسی مواد و متالورژی و مقالات درباره موضوعات
مرتبط با تحقیقات دانش آموزی و مقالات دانشجویی مهندسی مواد و ... تحقیق مقاله
ژئولوژی.

خرید و دانلود مقاله مقاومت مصالح – پیپرداک

25 مارس 2017 ... وقت بخیر به صفحه دانلود فایل(مقاله مقاومت مصالح)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب
بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{مقاله مقاومت مصالح}را دانلود خواهید کرد
... پسین نوشته بعدی: خرید آنلاین پایان نامه ژئولوژی · با افتخار ...

برترین پکیج پایان نامه ژئولوژیدانلود فایل – لادن آرتیکل

10 فوریه 2017 ... مقالات مرتبط: دانلود پایان نامه گنجینه های فراموش شده – مرکز آفرینش های هنری -کامل و
جامع دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدعنوان محصول ...

مقاله انتخاب تاسيسات حرارتي و برودتي بر اساس ملاحظات اقتصادي

10 مارس 2017 ... word) 1 . مقاله ژئولوژي سدها word - سی پرو دانلود سورس مقاله . ... دانلود مقاله انتخاب
تاسیسات حرارتی و برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی 17 ژانويه ...

منابع مطالعاتی برای آزمون های استخدامی

28 فوریه 2017 ... دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی ...... امیر افشاری
هیدرولوژی و ژئولوژی موسسه دیباگران برای تست یا کتاب علیزاده برای ...

تحقیق - زغال سنگ

شما میتوانید در این وبلاگ انواع مقاله و تحقیق دانلود کنید. ارتباط با ما : .... این
فرآیند تبدیل ، بطور کلی به عوامل ژئولوژیکی زیر مربوط است: فشار و حرارت : که
این ...

وبلاگ تخصصی ژئولوژی

وبلاگ تخصصی ژئولوژی - ... ساختار فایل : PDF. زبان کتاب : پارسی. تعداد
صفحات : ۷۰۸. حجم فایل : ۴.۹ مگابایت. دانلود کتاب. :: موضوعات مرتبط: ایران ::
برچسب‌ها: ...

دانلود فایل و مقاله رایگان | فایل خود را به راحتی دانلود کنید | برگه ...

تحقیق در مورد ژئولوژي لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word (
قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه۱۸ ژئولوژي، كاني شناسي و داده هاي مشخص ...

زمین – برگه 4 – دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

مقاله در مورد زمين شناسي يا ژئولوژي (Geology). لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)تعداد صفحه: 11فهرست مطالب: ريشه ...

دانلود تحقیق و مقاله مهندسی مواد و متالورژی

برای دانلود تحقیق در مورد رشته مهندسی مواد و متالورژی و مقالات درباره موضوعات
مرتبط با تحقیقات دانش آموزی و مقالات دانشجویی مهندسی مواد و ... تحقیق مقاله
ژئولوژی.

برترین پکیج پایان نامه ژئولوژیدانلود فایل – لادن آرتیکل

10 فوریه 2017 ... مقالات مرتبط: دانلود پایان نامه گنجینه های فراموش شده – مرکز آفرینش های هنری -کامل و
جامع دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدعنوان محصول ...

مجله علمی سه سیب سرخ - مقالات نجوم و کیهان شناسی

مجله علمی سه سیب سرخ - مقالات نجوم و کیهان شناسی - مقالات و اخبار به روز مجلات و
سایتهای معتبر دنیا - مجله علمی سه ... مقالات ژئولوژی(زمین شناسی) .... ناسا به پروژه
اروپایی انرژی تاریک پیوست ... دانلود کتابچه «زندگی نامه علمی آلبرت اینشتین».

مدلسازي رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از دادههاي هواشناسي - Magiran

سايت اختصاصي · تماس با نشريه · ارسال الکترونيکي مقاله ... مدلسازي رواناب حاصل
از ذوب برف با استفاده از دادههاي هواشناسي، ژئولوژي و سنجش از دوري نويسنده(گان):

دانلود جزوات مدیریت امداد سوانح - مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان ...

... نمازش را شکست(۱) · دانلود جزوات مدیریت امداد سوانح - مرکز علمی کاربردی هلال احمر
استان تهران ... جزوه کامل. دکتر فیضی. 1392. 11. پیشگیری و آمادگی بحران. کتاب.
مؤسسه هلال. 1392. 12. روش تحقیق .... سوانح ژئولوژیک 1. پیش بینی زمین لرزه.

دانلود مقاله آتشفشان ها – پارس پیشتاز

18 فوریه 2017 ... چکیده فعالیتهای آتشفشانی ایران بر دو امتداد قرار دارند یکی امتداد ایران شمالی یا
البرز است که روی ان بطوری که دیدیم آتشفشانهای دماوند ، سهند ...

مقاله در مورد زمين شناسي يا ژئولوژي (Geology) – ثروت آفرینی

6 ژانويه 2017 ... مقاله در مورد زمين شناسي يا ژئولوژي (Geology). لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: ۱۱

بانک مقالات علمی و اطلاعات عمومی - زمين شناسي و معدن

... عمومی - زمين شناسي و معدن - بانک مقالات و اطلاعات و دانلود کتاب و جزوات علمی. ... با
طولانی تر شدن این فرآیند، “تولد” زمین در ابعاد و شکل ژئولوژیکی امروز عقب ...

دانلود مقاله ژئولوژي - فایل دانش

4 آگوست 2016 ... ژئولوژي، كاني شناسي و داده هاي مشخص متغير ( بي ثبات) رسوب ... سامانه دانلود مقاله
ژورنال کتاب استاندارد پایان نامه از ساینس دایرکت اسپرینگر ...

پایان نامه ژئولوژي | پایان نامه |مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی ...

13 نوامبر 2015 ... آلياژهاي پليمري, پایان نامه ژئولوژي, دانلود پایان نامه ژئولوژي, روشهاي تهيه آميزه‌هاي
پليمري, ژئولوژي, ژئولوژي زمین شناسی.

دانلود تحقیق و مقاله مهندسی مواد و متالورژی

برای دانلود تحقیق در مورد رشته مهندسی مواد و متالورژی و مقالات درباره موضوعات
مرتبط با تحقیقات دانش آموزی و مقالات دانشجویی مهندسی مواد و ... تحقیق مقاله
ژئولوژی.

دانلود مقاله شور شدن خاک در اثر آبياري و راههاي کنترل آن

دانلود پایان نامه شور شدن خاک در اثر آبیاری و راههای کنترل آن,شناسایی مسائل شوری
... و انتقال نمک در طبيعت; 1- فاکتور ژئولوژي; 2- ژئوشيمي; 3- اثر ژئومورفورلوژي ...

تحقیق درباره ی زمین شناسی + دانلود فایل | کافه لینک

31 دسامبر 2015 ... زمین شناسی یا ژئولوژی (Geology) از لغت یونانی Geo به معنی "زمین" و Logos به
معنی "علم" یا "منطق" گرفته شده است. به عبارت دیگرزمین شناسی ...

زمین – برگه 4 – دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

مقاله در مورد زمين شناسي يا ژئولوژي (Geology). لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)تعداد صفحه: 11فهرست مطالب: ريشه ...

مقاله فارسی . دانلود مقاله ژئولوژي

ژئولوژي، كاني شناسي و داده هاي مشخص متغير ( بي ثبات) رسوب canakkale-
Arapucan-pb-zn-cu-Ag، تركيه.) مقدمه: Arapucan، رسوب pb-zn-cu-Ag، تقريبا در
11 شمال ...

دانلود مقاله در مورد ژئولوژي در pdf - آی سی بی سی

دانلود پروژه مقاله در مورد ژئولوژي با زبان فایل ورد (word), مقاله در مورد ژئولوژي با
pdf, سیستم مقاله در مورد ژئولوژي به زبان word, دانلود سورس مقاله در مورد ژئولوژي ...

فروشگاه فایل سرا - صفحه 3403 از 3969 - کارآفرینی، کارورزی، مقاله ...

مرداد ۱, ۱۳۹۵ دانلود فایل 0 ... مقاله بررسی و شناخت ژئولوژی فرمت فایل: word تعداد
صفحه:۱۱۰ فهرست مطالب فصل اوّل ... پروژه شبیه سازی تاکسی تلفنی با آرنا. مرداد ۱
...

دانلود تحقیقی راجب آب و خواص آن | پایگاه علمی سعید سان

26 آگوست 2014 ... كيفيت و كميت اجزاء تشكيل دهندة آب به پارامترهاي ژئولوژيكي و محيطي بستگي
داشته و دائماً در اثر واكنش آب در تماس با رساناها و فعاليتهاي انساني، ...

مقاله در مورد زمين شناسي يا ژئولوژي (Geology) – ثروت آفرینی

6 ژانويه 2017 ... مقاله در مورد زمين شناسي يا ژئولوژي (Geology). لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: ۱۱

فایل مفید - صفحه 46012 از 52981 - فایل های مفید برای جویندگان علم ...

دانلود مقاله اثر فرسایش آبی بر کاهش حاصلخیزی خاک .... ژئولوژي، كاني شناسي و داده
هاي مشخص متغير ( بي ثبات) رسوب canakkale-Arapucan-pb-zn-cu-Ag، تركيه.

مقالات-راه-ترابری | راه-ساختمان-معماری-عمران|ماهنامه-راه-ساختمان-معماری ...

در این قسمت از سایت ماهنامه بین المللی راه و ساختمان در مورد موضوعات مقالات,راه ...
مقایسه خواص ژئولوژیک چسباننده های سنتزی با قیرهای متداول, نوشته شده توسط محمد
...

دانلود مقاله علم زمين شناسي – فروشگاه کتاب

1 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله علم زمين شناسي ... ژئولوژي (Geology) از ريشه يوناني گرفته شده است كه
از دو لغتGeo به معناي زمين و Logy به معناي شناسايي تشكيل ...

دانلود مقاله مقسوم هاي راجع به ابزار دقيق - ایران فردا

17 ژانويه 2017 ... لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *. فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ). تعداد
صفحه : 23. فهرست. سنسورهاي دما. ترميستور. ترموكوپل. سنسورهاي ...

غار شناسی ...::::... تحقیق دانشجویی - دانشجویان زمین شناسی وروردی84 ...

مقاله زمین · دانلود مقاله با عنوان "مطالعه‌ي مقدماتي سيالات درگير در كانسار روي و سرب
.... پژوهشي مانند ژئولوژي، باستان شناسي، تاريخ گذاري صخره ها، درختان ، مواد معدني ...

دانلود جزوات مدیریت امداد سوانح - مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان ...

... نمازش را شکست(۱) · دانلود جزوات مدیریت امداد سوانح - مرکز علمی کاربردی هلال احمر
استان تهران ... جزوه کامل. دکتر فیضی. 1392. 11. پیشگیری و آمادگی بحران. کتاب.
مؤسسه هلال. 1392. 12. روش تحقیق .... سوانح ژئولوژیک 1. پیش بینی زمین لرزه.

فری پیپر | دانلود رایگان مقاله

دانلود رایگان مقالات علمی از پایگاه‌های معتبر ISI : Wiley IEEE ScienceDirect
Springer JSTOR ACM nature SAGE Oxford AIAA RSC ACS ASCE AIP Emerland
IET ...

دانلود رایگان مقاله بررسي اثرات ژئوتکنیکي و ژئولوژیکي ساختگاه ...

عنوان مقاله : بررسي اثرات ژئوتکنیکي و ژئولوژیکي ساختگاه بر پاسخ لرزه ای دره
های آبرفتي لایه بندی شده نویسندگان مقاله : دانا امینیبانه ، دانشکده مهندسی عمران ...

دانلود مقاله آتشفشان ها | فروشگاه فایل

3 مارس 2017 ... دانلود مقاله آتشفشان ها .... از ديگر اهداف دانشمندان در اين پروژه عظيم تحقيقاتي
مي‌توان به كشف رموز مربوط به تغييرات ..... دانلود مقاله ژئولوژي · بعدی ...

فروشگاه فایل سرا - صفحه 3403 از 3969 - کارآفرینی، کارورزی، مقاله ...

مرداد ۱, ۱۳۹۵ دانلود فایل 0 ... مقاله بررسی و شناخت ژئولوژی فرمت فایل: word تعداد
صفحه:۱۱۰ فهرست مطالب فصل اوّل ... پروژه شبیه سازی تاکسی تلفنی با آرنا. مرداد ۱
...

وبلاگ تخصصی ژئولوژی

وبلاگ تخصصی ژئولوژی - ... ساختار فایل : PDF. زبان کتاب : پارسی. تعداد
صفحات : ۷۰۸. حجم فایل : ۴.۹ مگابایت. دانلود کتاب. :: موضوعات مرتبط: ایران ::
برچسب‌ها: ...

مقاله در مورد زمين شناسي يا ژئولوژي (Geology) – ثروت آفرینی

6 ژانويه 2017 ... مقاله در مورد زمين شناسي يا ژئولوژي (Geology). لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: ۱۱

وبلاگ تخصصی ژئولوژی

وبلاگ تخصصی ژئولوژی - ... ساختار فایل : PDF. زبان کتاب : پارسی. تعداد
صفحات : ۷۰۸. حجم فایل : ۴.۹ مگابایت. دانلود کتاب. :: موضوعات مرتبط: ایران ::
برچسب‌ها: ...

دانلود مقاله ژنتیک - پژوهش 3

معماری · خانه / علوم پزشکی / دانلود مقاله ژنتیک ... بعد دانلود مقاله ژئولوژي. نوشته های
مرتبط. دانلود مقاله سیستم کدگذاری خدمات پزشکی کار ترجمه شده. 5 ساعت ago ...

مجله ترویج و توسعه آبخیزداری - مشاهده مقالات شماره

دانلود همه ی فایلهای مقالات این شماره ... اين پديده ژئولوژیکی همه ساله کشورهاي متعددي
را متحمل خسارات و تلفات جبران ناپذيري می کند. ايران از جمله کشور هاي مستعد زمين ...

مجموعه مقالات هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه - سیویلیکا

نمایش و دانلود مقالات هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه .... تجمیع (
Aggregation) بر روی استخراج شبکه آبراهه ی و متغیرهای هیدرو ژئولوژیک (فول
تکست دارد)

دانلود تحقیق زمین شناسی - دانلود فایلهای روز

زمین شناسی یا ژئولوژی ( Geology ) از لغت یونانی Geo به معنی "زمین" و Logos به
معنی ... دانلود کتاب و مقاله پاورپوینت زمین شناسی - دانلود رایگان تحقیق و پروژه و
...

دانلود مقاله ژنتیک - پژوهش 3

معماری · خانه / علوم پزشکی / دانلود مقاله ژنتیک ... بعد دانلود مقاله ژئولوژي. نوشته های
مرتبط. دانلود مقاله سیستم کدگذاری خدمات پزشکی کار ترجمه شده. 5 ساعت ago ...

زمین – برگه 4 – دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

مقاله در مورد زمين شناسي يا ژئولوژي (Geology). لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)تعداد صفحه: 11فهرست مطالب: ريشه ...

اصل مقاله (1445 K)

در این مقاله، جریان آب زیرزمینی دشت حصاروئیه واقع در غرب زاهدان، به کمک مدل ریاضی
آب. های زیرزمینی با ..... ژئولوژیكی فیزیكدی مشداهده شدده بدا. سیستم شبیه.

برترین پکیج تحقیق علم تغییرات زمین‌شناسی و باستان‌شناسی ...

30 مارس 2017 ... دانلود تحقیق در مورد علم تغییرات زمین‌ شناسی و باستان‌ شناسی زرگون ... قابل
ويرايش، شامل چکیده، مقدمه، ابزار و روش‌ ها، زمینه ژئولوژی، کلیدواژه‌ ها.

جزوات تخصصی کارشناس امور اقتصادی استخدامی دیوان محاسبات کشور کد 304

پاورپوینت اکسیژن و اعجاز علمی

دانلود روش لوله کشی آب سرد وگرم

نمونه پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی در مورد روش تحلیل پوششی داده ها با فرمت ورد

حل تمرین کتاب احتمال و آمار Walpole - ویرایش هشتم

دانلود کتاب خاطرات پس از مرگ

پروژه مقايسه خود پنداره و استرس معلمان دانش آموزان استثنايي و معلمان عادي. doc

معبد کالیفرنیا