دانلود فایل


تحقیق در مورد اعداد اول - دانلود فایلدانلود فایل ی توانند با سایت مذکور تماس گرفته و تعداد بیشتری از آنها را بر روی لوح فشرده دریافت نمایند و طراحان این سایت خودشان این اعداد را محاسبه نموده

دانلود فایل تحقیق در مورد اعداد اول لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 23


فهرست مطالب:
اعداد اول
خواص اعداد اول:
تاریخچه اعداد اول
مطالب تکمیلی :
اعداد اول اعدادی طبیعی هستند که بر هیچ عددی بجز خودشان و عدد ۱ بخش پذیر نباشند. تنها استثنا عدد ۱ است که جزو این اعداد قرار نمی گیرد. اگرعددی طبیعی وبزرگ تر از ۱ اول نباشد مرکب است.
عدد یکان اعداد اول بزرگ تر از ۱۰ فقط ممکن است اعداد ۱، ۳، ۷، ۹ باشد.
پیدا کردن ضابطه ای جبری برای اعداد اول جزو یکی از معماهای ریاضی باقیمانده است و هنوز کسی به فرمولی برای آنها به دست نیاورده است.
دنبالهٔ اعداد اول به این صورت شروع می شود: ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۷، ۱۹ ...
قضیه ۱: تعداد اعداد اول بی نهایت است.
برهان: حکم را به روشی که منسوب به اقلیدس است اثبات می کنیم: فرض کنید تعداد اعداد اول متناهی و تعداد آنها n تا باشد. حال عدد M را که برابر حاصل ضرب این اعداد به علاوه ۱ را در نظر بگیرید. این عدد مقسوم علیهی غیر از آن n عدد دارد که با فرض در تناقض است.
قضیه ۲ (قضیه اساسی حساب): هر عدد طبیعی بزرگ تر از ۱ را می توان به شکل حاصل ضرب اعدادی اول نوشت.
قضیه ۳ (قضیه چپیشف):اگر n عددی طبیعی و بزرگ تر از ۳ باشد، حتما" بین n و ۲n عدد اولی وجود دارد. قضيه ۴ هر عدد زوج را می توان بصورت جمع سه عدد اول نوشت.
قضيه ۵ هر عدد فرد (شامل اعداد اول) را می توان به صورت جمع سه عدد اول نوشت (اثبات بر پايه قضيه ۴)
قضيه 6-هر عدد فرد را می توان به صورت دو برابر يك عدد اول بعلاوه يك عدد اول ديگر نوشت (برهان آن را بنویسد).
خواص اعداد اول:
1- هر عدد اول برابر است با 6n+1 يا 6n-1 كه n يك عدد صحيح است.
2-مجذور هر عدد اول برابر است با 24n+1.
3-تفاضل مجذورهاي دو عدد اول مضربي از 24 است.
4-حاصلضرب هر دو عدد اول بجز 2و3 مضربي از 6 بعلاوه يا منهاي يك است.
توان چهارم هر عدد اول بجز 2و3 مضربي از 240 بعلاوه يك است.
بزرگ ترین عدد اول کشف شده برابر دو به توان ‪ ۳۰ميليون و ‪ ۴۰۲هزار و ‪ ۴۵۷منهاي يك است.این عدد یک عدد مرسن است. عدد مرسن عددی است که برابر 2 به توان n منهای یک است.
لازم به ذكر است كه تعداد 3000 عدد اول در سايت مگاسندر www.megasender.org وجود دارد و افرادي كه مايل به دريافت بيشتر اين اعداد هستند مي توانند با سايت مذكور تماس گرفته و تعداد بيشتري از آنها را بر روي لوح فشرده دريافت نمايند و طراحان اين سايت خودشان اين اعداد را محاسبه نموده اند
تاریخچه اعداد اول
در سال ‪ ۲۰۰۱دو تن از دانشجويان او يعني كايال و سكسنا به يك نكته بسيار حساس و فني توجه كردند. ابتدا اين مساله سبب شد تا گروه سه نفره در آبهاي عميق نظريه اعداد غوطه ور شوند، اما اندك اندك برايشان روشن شد كه تنها يك مانع در راه تكميل روشي جهت آزمودن دقيق و سريع اعداد اول وجود دارد. مانع از اين قرار بود كه روش آنان تنها در صورتي كار مي كرد كه عدد اول مورد نظر كه با ‪ pنمايش داده مي شود همواره در محدوده خاصي جاي داشته باشد كه با اعدادي كه در آزمون شركت داده مي شوند مرتبط باشد. مشخصه ويژه اين مانع آن است كه عدد " ‪ p-1 " بايد يك مقسوم عليه يا بخشياب بسيار بزرگ باشد. گروه سه نفر رياضي دانان هندي براي غلبه بر مشكل به هر دري زدند و با بررسي مقالات مختلف بالاخره دريافتند كه در سال ‪ ۱۹۸۵يك رياضي دان فرانسوي به نام اتن فووري از دانشگاه پاريس ‪ ۱۱اين نكته را به صورت رياضي اثبات كرده است. به اين ترتيب آخرين بخش معما حل شد و آلگوريتم پيشنهادي اين سه نفر با موفقيت پا به عرصه گذارد. اما اين موفقيت "مشروط" بود. به اين معني كه اين روش براي اعداد اولي كه انسان در حال حاضر مي توان به سراغ آنها برود از كارآيي چنداني برخوردار نيست. در روايت اوليه روش پيشنهادي، زمان لازم براي محاسبات كه متناسب با ارقام عدد اول مورد نظر بود، با آهنگ ‪ ۱۰۱۲ازدياد پيدا مي كرد. در روايتهاي بهبود يافته اخير اين روش، سرعت ازدياد زمان لازم براي محاسبات به ‪ ۱۰۷.۵كاهش يافته اما حتي در اين حالت نيز اين روش در مقايسه با روش آ پي آر تنها در هنگامي موثر تر خواهد بود كه تعداد ارقام عدد اولي كه قصد شكار و يافتن آن را داريم در حدود ‪ ۱۰۱۰۰۰باشد. اعدادي تا اين اندازه بزرگ در حافظه هيچ كامپيوتر جاي نمي گيرند و حتي آن را نمي توان در كل كيهان جاي داد. اما حال كه رياضي دانان توانسته اند يك طبقه خاص از آلگوريتمهاي تواني را براي شناسايي اعداد اول مشخص كنند، اين امكان پديد آمده كه به دنبال نمونه هاي بهتر اين روش بگردند. پومرانس و هندريك لنسترا از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي با تلاش در همين زمينه توانسته اند زمان لازم براي محاسبات را از توان ‪ ۷.۵به توان ‪ ۶كاهش دهند. اين دو از همان استراتژي كلي گروه هندي موسسه كانپور استفاده كردند اما تاكتيهاي ديگري را به كار گرفتند. اگر فرضيه هاي ديگري كه درباره اعداد اول مطرح شده درست از كار درآيد آنگاه مي توان زمان محاسبه را از توان ‪ ۶به توان ‪ ۳تقليل داد كه در اين حد اين روش كارآيي عملي پيدا خواهد كرد. در اين حالت يافتن اعداد اول با ‪ ۱۰۰۰رقم يا بيشتر به بازي كودكان بدل خواهد شد. اما در نظر رياضي دانان مهمترين و جالبترين جنبه كار گروه سه نفره آ ك اس (كانپ.ر) روشي است كه آنان به كار گرفته اند. اعداد اول براي رياضيات از اهميت بنيادين برخوردارند و هر نوع غفلت در فهم ويژگيهاي آنها باعث مي شود خللهاي بزرگ در بناي رياضيات پديدار شود. روش اين سه رياضي دان هندي هرچند اين خللها و نقصها را پر نكرده حداقل به رياضي دانان گفته است كه در كجا به دنبال اين خللها بگردند. آلگوريتم پيشنهادي اين سه محقق و همه انواع بديلي كه بر اساس آن ساخته شده متكي به وجود اعداد اولي با مشخصه هاي ويژه هستند. و در اغلب موارد استفاده از اين روش مستلزم آن است كه رياضي دانان اطلاعات دقيقي از نحوه توزيع اين قبيل اعداد اول خاص در ميان ديگر اعداد به دست آورند و به اين ترتيب جغرافياي مكاني اعداد اول را مشخص سازند. روش پيشنهادي آ ك اس به رياضي دانان اين نكته را آموخته كه ويژگيهاي اين جغرافياي مكاني حائز اهميت است و نيز اين كه هنوز دانش كافي در اين زمينه به دست نيامده است. در گذشته و در زماني كه نظريه اعداد تنها مورد توجه يك گروه كوچك از رياضي دانان بود ، اين مساله چندان اهميتي نداشت. اما در ‪ ۲۰سال گذشته اعداد اول موقعيتي استثنايي در عرصه رمز نگاري و دانش طراحي و شكستن رمزها كسب كرده اند. رمزها صرفا از نظر نظامي و جاسوسي حائز اهميت نيستند بلكه از آنها در عرصه هاي تجاري و نيز فعالييتهاي اينترنتي در مقياس وسيع استفاده به عمل مي آيد. هيچ كس نمي خواهد كه راهزنان اينترنتي به اطلاعات شخصي مربوط به حسابهاي بانكي يا شماره كارتهاي اعتباري آنان دست يابد. هم اكنون دزدي مشخصات شناسنامه اي افراد و جعل هويت آنان به صورت يكي از بزرگترين قلمروهاي فعالييتهاي تبهكارانه در سطح بين المللي در آمده است.دانلود


مقاله


تحقیق


دانلود مقاله


دانلود تحقیق در مورد اعداد اول


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عدد اول چیست؟ | سایت علمی ، سرگرمی و آموزشی باهوش :: bahush.net

19 ژوئن 2013 ... تعدادی از عددهای طبیعی وجود دارند که فقط بر 1 و خودش قابلیت تقسیم دارند. مثلا عدد
7 فقط از ضرب کردن اعداد (عوامل) 1 و 7 در هم به دست می آید.

عدد اول چیست و چرا این اعداد در زندگی مدرن اهمیت دارند؟ - زومیت

26 دسامبر 2015 ... در مقاله‌ی پیش‌رو سعی می‌کنیم به بررسی این اعداد پرداخته و اهمیت آن‌ها در زندگی مدرن
را مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که گفتیم، عدد اول به مجموعه‌ای از ...

ریاضیات زبان طبیعت - اعداد اول

اسمیت است. اسمیت دسته بندی کاملی از صورتهای سه گانه انجام داد و تحقیقات گاوس در
مورد صورت‌های درجه دوم حقیقی به فرمهای مختلط افزود. جستجوهایی در مورد نمایش اعداد ...

,,تحقیق آزاد,, - عدد پی

اولین نظریه در مورد مقدار تقریبی عدد پی توسط ارشمیدس بیان شد. این نظریه بر پایه
تقریب زدن مساحت دایره بوسیله یک شش ضلعی منتظم محیطی و یک شش ضلعی ...

مجموعه اعداد حقیقی - مقاله سرای مـ ـد ا د

پیشرفت تحقیقات روشن کرده است که برای اینکه ریاضیات، حتی فقط حساب
دیفرانسیل و ... با توجه به مطالب گفته شده اکنون به بررسی سه مورد فوق می پردازیم
تا اعداد حقیقی را به نحو .... اول آنها که با عدد (نسبت 2عدد طبیعی)قابل بیان هستند .

تحقیق در مورد تجزیه ی اعداد به عوامل اول - پویشگری

1 فوریه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه44. تجزیه ی اعداد به عوامل اول. مقدمه. مجموعه اعداد اول زیر ...

SADAF & LESSON - اعداد صحیح

شاخه ای از ریاضیات که به مطالعه در مورد ویژگی‌های اعداد صحیح می پردازدنظریه اعداد نام
دارد. ... قضیه‌ی اعداد اول prime number theorem و فرضیه ریمان Riemann hypothesis
... اسمیت دسته بندی کاملی از صورتهای سه گانه انجام داد و تحقیقات گاوس در مورد ...

تاریخچه اعداد اول - اللهم عجل لولیک الفرج

چبیشف کران‌هایی برای تعداد اعداد اول بین یک بازه ارائه داد. ... اسمیت دسته بندی
کاملی از صورتهای سه گانه انجام داد و تحقیقات گاوس در مورد صورت‌های درجه دوم حقیقی
به ...

تحقیق در مورد اعداد اول 14 ص | فروشگاه فایل

3 مارس 2017 ... تحقیق در مورد اعداد اول 14 ص. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word
و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 15. اعداد اول. اعداد اول ...

Donyaye riazi - همه چیز در مورد فرما

Donyaye riazi - همه چیز در مورد فرما - افزایش هوش،با ریاضی - Donyaye riazi. ... اگر
چنین عددی اول هم باشد آنرا «عدد اول فرما» می نامند. این اعداد را بنام پییر دو .... وی پس از
شروع کار روی قضیه فرما تقریبا تحقیقات دیگرش را کنار گذاشت. خود وایلز در ...

ریاضی مهربان - اعداد طبیعی . اعداد حسابی و...

شاخه ای از ریاضیات که به مطالعه در مورد ویژگی‌های اعداد صحیح می پردازدنظریه اعداد نام
دارد. ... اعداد اول اعدادی طبیعی هستند که بر هیچ عددی بجز خودشان و عدد ? بخش‌پذیر ...

ریاضیات - نظریه اعداد

7 دسامبر 2013 ... چبیشفChebyshev کران هایی برای تعداد اعداد اول بین یک بازه ارائه داد . ... بندی
کاملی از صورتهای سه گانه انجام داد و تحقیقات گاوس در مورد صورت های ...

تحقیق اعداد اول - فروش فایل تحقیق

تحقیق در مورد اعداد اولتحقیق در مورد اعداد اول ک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* ... اعداد
اول اعدادی طبیعی هستند که بر هیچ عددی بجز خودشان و عدد ۱ بخش‌پذیر نباشند.

تحقیق در مورد اعداد اول - فروشگاه دانلود خرید و فروش فایل های دانشجویی ...

پس از اثبات نامتناهي بودن مجموعه ي اعداد اول سؤالاتي ديگر در مورد اين اعداد مطرح مي
شود، كه به بعضي از آنها پاسخ داده شده ، ولي برخي هم همچنان بي جواب باقي مانده اند.

اعداد اول دو قلو - خورشید ریاضیات

بررسی مشخصات و چگونگی توزیع اعداد اول دوقلو یکی از فعال ترین بخش های
تحقیقات ریاضی است. هنگامیکه هنوز مسئله چگونگی توزیع اعداد اول دوقلو حل نشده
بود ...

تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص – دانلود رایگان

12 فوریه 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 23 اعداد اول اعداد اول اعدادی طبیعی هستند که بر هیچ عددی ...

تحقیق در مورد اعداد اول 14 ص | جستجو - بهتینا

عبارت تحقیق در مورد اعداد اول 14 ص در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر منبع
نمایش داده شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر ...

دانستنی هایی از ریاضی

این پروژه یک شبکه از کامپیوترهای شخصی در سراسر دنیا است که به صورت
اختصاصی برای تحقیقات در خصوص اعداد اول مورد استفاده قرار می گیرد. عدد کشف
شده ...

نظريه اعداد - همه برای ریاضی ریاضی برای همه و ریاضی - blogfa.com

در گذشته و در زماني كه نظريه اعداد تنها مورد توجه يك گروه كوچك از رياضي دانان بود ،
اين مساله چندان اهميتي نداشت. اما در ۲۰ سال گذشته اعداد اول موقعيتي استثنايي در ...

: اعداد اول دوقلو - دانشنامه رشد

سی و پنج جفت ابتدایی اعداد اول دوقلو: قضیه; هم‌چنین بببنید: پیوندهای خارجی.
بسیاری از عددهای اول به صورت جفتهایی به شکل p و p+2 هستند، مانند 3و5 ، 11و13 ...

رياضي - از زیبایی ها و شگفتی های ریاضی

تازگی ها محققینی که در باره عدد پی تحقیق میکنند، به فکر افتاده اند که ممکن است
... اگر آنرا بر هر یک از اعداد اول موجود (از 2 گرفته تا PL ) تقسیم کنیم، باقیمانده هر
..... آنچه در این مقاله در مورد زیبایی ها و شگفتی های ریاضییات گفته شد چون قطره ای
...

عجایب اعداد فیبوناچی - بیتوته

سری فیبوناچی رشته ‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ ی مجموع
دو عدد ... طبق تحقیقات انجام شده نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 است.

اعداد اول دو قلو - خورشید ریاضیات

بررسی مشخصات و چگونگی توزیع اعداد اول دوقلو یکی از فعال ترین بخش های
تحقیقات ریاضی است. هنگامیکه هنوز مسئله چگونگی توزیع اعداد اول دوقلو حل نشده
بود ...

تحقیق در مورد تجزیه ی اعداد به عوامل اول - پویشگری

1 فوریه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه44. تجزیه ی اعداد به عوامل اول. مقدمه. مجموعه اعداد اول زیر ...

تحقیق در مورد نظريه اعداد | مرجع خبر ایران

14 فوریه 2017 ... صفحه اصلی تحقیق در مورد نظریه اعداد ... (قضیه عدد اول) و آنالیز مختلط را در تئوری
تابع زتای ریمان Riemann zeta functionگنجاند. و فرمول صریح ...

ریاضی - اعداد اول وکاربرد آن ها

ریاضی - اعداد اول وکاربرد آن ها - ... در واقع، هدف اصلي اين تحقيقات دستيابي به روشي
غيرقابل نفوذ و قابل اطمينان از سيستم هاي رمزنگاري ميباشد. اعداد اول در بحث ...

ﻓﺼﻞ اول ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-1-

ﻓﺼﻞ اول. ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ. 1-1-. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژه. ﻫﺎ، ﮔﺰﯾﻨﻪ. 1. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻫﺎي
ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ ...... ﺗﺌﻮري اﻋﺪاد ﻓﺎزي در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ دو ﻣـﻮرد از اﯾـﻦ ﻣـﺴﯿﺮﻫﺎي.

مباحث شمارنده ها و اعداداول: :: ریاضی هفتم تیزهوشان

کوچکترین مضرب هرعدد برابر خود آن عدد و بزرگترین مضرب اعداد طبیعی یک عدد نا
مشخص است. عدد اول: هر عدد طبیعی که فقط دو مقسوم علیه داشته باشد. عددمرکب: هر عدد ...

علي كلانتري حسن - وبلاگ گروهی ریاضی دانان آینده کشور - blogfa.com

و 4و3و2 اعدادي وجود دارند كه تنها بر يك و خود بخش پذيرند، اين اعداد را اعداد اول مي نامند.
... پس از اثبات نامتناهي بودن مجموعه ي اعداد اول سؤالاتي ديگر در مورد اين اعداد مطرح مي
...... پاسکال پدر باز نشست شد و در سال 1631 به پاریس رفت تا در تحقیقات علمی ...

دستورالعمل نگارشی مقالات - سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم ...

در صورتی که معادله دارید، اگر عبارات انگلیسی دارد، تمام اعداد و ضرایب آن نیز با
حروف ... در اول هر پاراگراف، تورفتگی به اندازه 7/0 سانتی‌متر در نظر گرفته شود. ...
حتماً در زیر جداول توضیحات واضح در مورد نحوه تکمیل جدول یا اصطلاحات ارائه شود (
مثلاً ...

مباحث شمارنده ها و اعداداول: :: ریاضی هفتم تیزهوشان

کوچکترین مضرب هرعدد برابر خود آن عدد و بزرگترین مضرب اعداد طبیعی یک عدد نا
مشخص است. عدد اول: هر عدد طبیعی که فقط دو مقسوم علیه داشته باشد. عددمرکب: هر عدد ...

رياضي - از زیبایی ها و شگفتی های ریاضی

تازگی ها محققینی که در باره عدد پی تحقیق میکنند، به فکر افتاده اند که ممکن است
... اگر آنرا بر هر یک از اعداد اول موجود (از 2 گرفته تا PL ) تقسیم کنیم، باقیمانده هر
..... آنچه در این مقاله در مورد زیبایی ها و شگفتی های ریاضییات گفته شد چون قطره ای
...

مقاله جامعی در باره اعداد اول (قسمت اول) - دنیای علم و تکنولوژی

مقاله جامعی در باره اعداد اول (قسمت اول). اعداد اول و خواص آنها برای اولین بار توسط
ریاضی دانان یونان باستان مورد مطالعه قرار گرفتند. ریاضی دانان مدرسه فیثاغورس (
٥٠٠ ...

یافته هایی که نشان می دهد توزیع اعداد اول تصادفی نیست - کلیک

16 مارس 2016 ... در این تحقیق جدید، محققان یافته اند که تکرار آخرین رقم اعداد اول تصادفی نیست.
اعداد اول تنها می توانند با ارقام ۱، ۳، ۷ یا ۹ تمام شوند (البته به جز ۲ و ...

اعداد مرسن - - صفحه نخست

نکته جالب در مورد اعداد اول مرسن این است که اگر آنها را به مبنای دو ببریم عدد ...
کامپیوترهای شخصی خود برای انجام دادن قسمت های مختلفی از تحقیقات استفاده می
کنند.

اعداد اول - اعداد اول

اعداد اول - اين وبلاگ در مورد ساخت اعداد اول بزرگ وساخت فرمول براي تولید اعداد اول. ...
هر كس گوشه كوچكي از جهان اعداد اول را براي كاوش و تحقيق انتخاب مي كند و رسيدن به ...

دانلود مقاله اعداد اول - مگ ایران

پس از اثبات نامتناهي بودن مجموعه ي اعداد اول سؤالاتي ديگر در مورد اين اعداد مطرح مي
شود، كه به بعضي از آنها پاسخ داده شده ، ولي برخي هم همچنان بي جواب باقي مانده اند.

تحقیق اعداد اول - فروش فایل تحقیق

تحقیق در مورد اعداد اولتحقیق در مورد اعداد اول ک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* ... اعداد
اول اعدادی طبیعی هستند که بر هیچ عددی بجز خودشان و عدد ۱ بخش‌پذیر نباشند.

باب ششم مفتاح الحساب مربوط به امتحان صحت اعمال به وسيله عدد 9 مي ...

3) كسر مضاف به قول كاشاني آن است كه مخرج جزء اول را واحد يا بيشتر انگاشته آن را به
مخرج ... باب سوم مقاله دوم درباره تداخل و اشتراك و توافق وتماثل اعداد صحيح است و ...
ومخرج كسر را در مورد جذر يك بار در مخرج ضرب مي كنيم ودر مورد كعب دوبار ودر مورد ...

تاریخچه اعداد اول - اللهم عجل لولیک الفرج

چبیشف کران‌هایی برای تعداد اعداد اول بین یک بازه ارائه داد. ... اسمیت دسته بندی
کاملی از صورتهای سه گانه انجام داد و تحقیقات گاوس در مورد صورت‌های درجه دوم حقیقی
به ...

عدد اول چیست و چرا این اعداد در زندگی مدرن اهمیت دارند؟ - زومیت

26 دسامبر 2015 ... در مقاله‌ی پیش‌رو سعی می‌کنیم به بررسی این اعداد پرداخته و اهمیت آن‌ها در زندگی مدرن
را مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که گفتیم، عدد اول به مجموعه‌ای از ...

تحقیق در مورد تجزیه ی اعداد به عوامل اول - ژئو فایل

2 ژانويه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه۴۴ تجزیه ی اعداد به عوامل اول مقدمه ...

ﻓﺼﻞ اول ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-1-

ﻓﺼﻞ اول. ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ. 1-1-. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژه. ﻫﺎ، ﮔﺰﯾﻨﻪ. 1. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻫﺎي
ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ ...... ﺗﺌﻮري اﻋﺪاد ﻓﺎزي در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ دو ﻣـﻮرد از اﯾـﻦ ﻣـﺴﯿﺮﻫﺎي.

تحقیق در مورد تجزیه ی اعداد به عوامل اول - ژئو فایل

2 ژانويه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه۴۴ تجزیه ی اعداد به عوامل اول مقدمه ...

کارگاه ریاضی - بزرگ ترین عدد اول

18 آگوست 2006 ... جرج ولتمن که پروژه یGIMPS را در سال ۱۹۹۶ آغاز کرد می گوید: امروزه اعداد اول در مبحث
تئوری اعداد اهمیت زیادی دارند. هدف بیش ترین افراد شرکت کننده ...

اعداد گویا - صفحه اول

در این صورت گفته می شود عدد گویا قابل تبدیل به كسر اعشاری تحقیقی یا مختوم
می باشد. نوع دوم: .... لطفا در مورد اعداد حقیقی و کلا همه اعداد توضیح بدین؟ممنون از ...

بزرگ ترین ریاضی دان های تاریخ - آفتاب

15 ژانويه 2014 ... از جمله مهم‌ترین کارهای این ریاضیدان بزرگ، معرفی سیستم اعداد اعشاری به عنوان ...
تحقیقات وی در مورد اعداد اول بسیار نیز بسیار جالب توجه ‌است.

كامل ترين تحقيق درباره اعداد 4.8.15.16.23.42 - سینمــــاسنتـــــر

وارد کردن این اعداد دوباره شمارشگر را به حالت اول و 108 دقیقه برمی‌گرداند. ... باهمه این
احوال در تمام این سال‌های تحقیق ابتکار دارما در رسیدن به این ...

شکار اعداد اول - تبیان

یکی از درخشان ترین کارهای بشر در نظریه ی اعداد، اثبات نامتناهی بودن اعداد اول بود
که ... هم چنین در صورتی که اعداد اول کوچک تر از عدد مورد نظر شناخته شده باشند، ...

ﻓﺼﻞ اول ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-1-

ﻓﺼﻞ اول. ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ. 1-1-. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژه. ﻫﺎ، ﮔﺰﯾﻨﻪ. 1. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻫﺎي
ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ ...... ﺗﺌﻮري اﻋﺪاد ﻓﺎزي در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ دو ﻣـﻮرد از اﯾـﻦ ﻣـﺴﯿﺮﻫﺎي.

جورج کانتور و اسرار بی نهایت – وب سایت علمی بیگ بنگ

20 ژانويه 2013 ... پس از اقلیدس، پژوهش در مورد بی نهایت توسط سایر ریاضی دانان همچنان ادامه یافت ...
موضوع تحقیقات کانتور در هاله از نظریه اعداد به آنالیز تغییر کرد. ... در پاسخ باید
گفت که هر چیزی که از بی نهایت بزرگتر باشد، اول از همه خودش باید ...

تحقیق در مورد اعداد اول 18 ص | جستجو در وبلاگها | آرشیو وبلاگ 724

عبارت ' تحقیق در مورد اعداد اول 18 ص ' در بین وبلاگهای سایتهای وبلاگی جستجو شده
و نتایج با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده ...

کِن کِن: هوش ریاضی : قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20

12 آوريل 2014 ... همه ی اعداد بر يک بخش پذير هستند. 2. عددی بر 2 بخش پذير است که رقم يکانش بر 2
بخش پذير باشد. 3. عددی بر 3 بخش پذير است که مجموع ارقامش ...

اعداد در قرآن - دانشنامه‌ی اسلامی

15 فوریه 2017 ... واژه عدد 6 بار در قرآن به صورت اسم و به دو معنا آمده است. ..... شبهای ده‌گانه که مورد سوگند
الهی قرار گرفته و منظور از آنها شبهای ده‌گانه اول ذی الحجه است.

ریاضی - اعداد اول وکاربرد آن ها

ریاضی - اعداد اول وکاربرد آن ها - ... در واقع، هدف اصلي اين تحقيقات دستيابي به روشي
غيرقابل نفوذ و قابل اطمينان از سيستم هاي رمزنگاري ميباشد. اعداد اول در بحث ...

تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص - اسپیناد

پست 'تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص' از بلاگ 'یارا فایل' با ذکر منبع و
سایت اصلی آن بازنشر شده است لذا مسئولیت کلیه مطالب مندرج در آن بر عهده نگارنده آن
...

تحقیق در مورد اعداد اول 18 ص | جستجو در وبلاگها | آرشیو وبلاگ 724

عبارت ' تحقیق در مورد اعداد اول 18 ص ' در بین وبلاگهای سایتهای وبلاگی جستجو شده
و نتایج با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده ...

شکار اعداد اول - تبیان

یکی از درخشان ترین کارهای بشر در نظریه ی اعداد، اثبات نامتناهی بودن اعداد اول بود
که ... هم چنین در صورتی که اعداد اول کوچک تر از عدد مورد نظر شناخته شده باشند، ...

SADAF & LESSON - اعداد صحیح

شاخه ای از ریاضیات که به مطالعه در مورد ویژگی‌های اعداد صحیح می پردازدنظریه اعداد نام
دارد. ... قضیه‌ی اعداد اول prime number theorem و فرضیه ریمان Riemann hypothesis
... اسمیت دسته بندی کاملی از صورتهای سه گانه انجام داد و تحقیقات گاوس در مورد ...

عدد اول - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این الگوریتم پیش از غربال آتکین، که سریع‌تر و پیچیده‌تر بود، مورد استفاده ...
پیدا کردن رابطه‌ای جبری برای اعداد اول جزء یکی از معماهای ریاضی باقی مانده است و ...

طولانی ترین عدد اول جهان با ۱۷ میلیون رقم - مطلب درباره ی ریاضی

این پروژه یک شبکه از کامپیوترهای شخصی در سراسر دنیا است که به صورت
اختصاصی برای تحقیقات در خصوص اعداد اول مورد استفاده قرار می گیرد. عدد کشف
شده ...

تحقیق در مورد اعداد اول 14 ص | جستجو - بهتینا

عبارت تحقیق در مورد اعداد اول 14 ص در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر منبع
نمایش داده شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر ...

رياضي - از زیبایی ها و شگفتی های ریاضی

تازگی ها محققینی که در باره عدد پی تحقیق میکنند، به فکر افتاده اند که ممکن است
... اگر آنرا بر هر یک از اعداد اول موجود (از 2 گرفته تا PL ) تقسیم کنیم، باقیمانده هر
..... آنچه در این مقاله در مورد زیبایی ها و شگفتی های ریاضییات گفته شد چون قطره ای
...

آیا می دانید - تاریخچه عدد صفر

آیا می دانید - تاریخچه عدد صفر - مطالبی در مورد ریاضی. ... (قضیه عدد اول) و آنالیز
مختلط را در تئوری تابع زتای ریمان Riemann zeta functionگنجاند. ... اسمیت دسته
بندی کاملی از صورتهای سه گانه انجام داد و تحقیقات گاوس در مورد صورت‌های درجه دوم ...

Donyaye riazi - همه چیز در مورد فرما

Donyaye riazi - همه چیز در مورد فرما - افزایش هوش،با ریاضی - Donyaye riazi. ... اگر
چنین عددی اول هم باشد آنرا «عدد اول فرما» می نامند. این اعداد را بنام پییر دو .... وی پس از
شروع کار روی قضیه فرما تقریبا تحقیقات دیگرش را کنار گذاشت. خود وایلز در ...

مقاله جامعی در باره اعداد اول (قسمت اول) - دنیای علم و تکنولوژی

مقاله جامعی در باره اعداد اول (قسمت اول). اعداد اول و خواص آنها برای اولین بار توسط
ریاضی دانان یونان باستان مورد مطالعه قرار گرفتند. ریاضی دانان مدرسه فیثاغورس (
٥٠٠ ...

ریاضیات زبان طبیعت - اعداد اول

اسمیت است. اسمیت دسته بندی کاملی از صورتهای سه گانه انجام داد و تحقیقات گاوس در
مورد صورت‌های درجه دوم حقیقی به فرمهای مختلط افزود. جستجوهایی در مورد نمایش اعداد ...

دستورالعمل نگارشی مقالات - سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم ...

در صورتی که معادله دارید، اگر عبارات انگلیسی دارد، تمام اعداد و ضرایب آن نیز با
حروف ... در اول هر پاراگراف، تورفتگی به اندازه 7/0 سانتی‌متر در نظر گرفته شود. ...
حتماً در زیر جداول توضیحات واضح در مورد نحوه تکمیل جدول یا اصطلاحات ارائه شود (
مثلاً ...

تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص | جستجو | وبلاگ 24

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر و کاملتر در خصوص هر وبلاگ بر روی عنوان آن کلیک
نمائید. عبارت تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص به صورت خودکار از بین
اطلاعات ...

عدد اول - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این الگوریتم پیش از غربال آتکین، که سریع‌تر و پیچیده‌تر بود، مورد استفاده ...
پیدا کردن رابطه‌ای جبری برای اعداد اول جزء یکی از معماهای ریاضی باقی مانده است و ...

تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص | جستجو | وبلاگ 24

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر و کاملتر در خصوص هر وبلاگ بر روی عنوان آن کلیک
نمائید. عبارت تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص به صورت خودکار از بین
اطلاعات ...

تحقیق در مورد تجزیه ی اعداد به عوامل اول - پویشگری

1 فوریه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه44. تجزیه ی اعداد به عوامل اول. مقدمه. مجموعه اعداد اول زیر ...

تحقیق در مورد تجزیه ی اعداد به عوامل اول - ژئو فایل

2 ژانويه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه۴۴ تجزیه ی اعداد به عوامل اول مقدمه ...

تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص – دانلود رایگان

12 فوریه 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 23 اعداد اول اعداد اول اعدادی طبیعی هستند که بر هیچ عددی ...

,,تحقیق آزاد,, - عدد پی

اولین نظریه در مورد مقدار تقریبی عدد پی توسط ارشمیدس بیان شد. این نظریه بر پایه
تقریب زدن مساحت دایره بوسیله یک شش ضلعی منتظم محیطی و یک شش ضلعی ...

کِن کِن: هوش ریاضی : قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20

12 آوريل 2014 ... همه ی اعداد بر يک بخش پذير هستند. 2. عددی بر 2 بخش پذير است که رقم يکانش بر 2
بخش پذير باشد. 3. عددی بر 3 بخش پذير است که مجموع ارقامش ...

جورج کانتور و اسرار بی نهایت – وب سایت علمی بیگ بنگ

20 ژانويه 2013 ... پس از اقلیدس، پژوهش در مورد بی نهایت توسط سایر ریاضی دانان همچنان ادامه یافت ...
موضوع تحقیقات کانتور در هاله از نظریه اعداد به آنالیز تغییر کرد. ... در پاسخ باید
گفت که هر چیزی که از بی نهایت بزرگتر باشد، اول از همه خودش باید ...

تاریخچه اعداد اول - اللهم عجل لولیک الفرج

چبیشف کران‌هایی برای تعداد اعداد اول بین یک بازه ارائه داد. ... اسمیت دسته بندی
کاملی از صورتهای سه گانه انجام داد و تحقیقات گاوس در مورد صورت‌های درجه دوم حقیقی
به ...

تاثیرات پذیرش بودجه ریزی تعهدی بر مبنای شفافیت و پاسخگویی در بخش عمومی(دولتی ) نیجریه ای

برنامه سالانه و تقویم اجرایی معاون اموزشی..

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اصول مالیات و عوامل آن

نمونه سوالات آزمون زبان چیلز (CILS) سطح A1 سال 2009

تحقیق در مورد ساختمان ياخته 19 ص

دانلود درس پژوهي با موضوع پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر

نمایش سولوشن مسیر یواس بی شارژ nokia 309

هماهنگ سازی حسابداری بین المللی با استفاده از دیدگاه های دیالکتیک هگل و قدرت فوکو

نقد رمان Losing Battles by Eudora Welty

دستگاههای جذب اتمی