دانلود فایل


دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پرسشنامه کفایت اجتمعای با 47 سوال با قیمت 1500 تومان از وبسایت بام

دانلود فایل دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی


پرسشنامه کفایت اجتماعی در قالب 47 گویه با استفاده از طیف لیکرت 7 گانه به سنجش متغیر کفایت اجتماعی در جامعه آماری دانشجویان می پردازد. این ابزار جهت استفاده محققان و علاقه مندان حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی و سایر حوزه های مرتبط توسط وبسایت بام ارائه می گردد.
تعدادی از گویه های پرسشنامه به شرح زیر می باشد:
1-نسبت به آینده خوشبین و امیدوار هستم.
2-برای رسیدنبه خواسته هایم، حقوق دیگران را پایمال می کنم.
3-دوست دارم عیوب خود را بشناسم و در رفع آن بکوشم.
4-نسبت به یگران احساس مسئولیت نمی کنم.........
فرمت فایل: PDF
تعداد صفحه: 3
تعداد گویه: 47


دانلود پرسشنامه


دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی


پرسشنامه کفایت اجتماعی


کفایت اجتماعی


سنجش کفایت اجتماعی


مقیاس کفایت اجتماعی


متغیر کفایت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنر - هفت بلاگ

عنوان انگليسي, The Perceived competence scale. عنوان فارسي, پرسشنامه ادراک
کفايت. زبان, فارسی. کاربرد, کفايت شخصی و خودبسندگی را در حوزه‌های تحصيلی
...

پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت ...

و از پرسشنامه های کفایت اجتماعی ، پرسشنامه ی سبک های هویت، پرسشنامه سبک‌های
دلسبتگی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار،
...

دانلود پرسشنامه آزمون کفایت اجتماعی - sahman verejik

1 سپتامبر 2017 ... مشخصات « پرسشنامه آزمون کفایت اجتماعی » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد
تعداد ...

a geing - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بخشی از ارزیابی وضعیت سالمتی سالمندان به سنجش حمایت اجتماعی درک شده
اختصاص دارد.الزمه یک سنجش صحیح، .... )اشتراک 27دردسترس بودن و کفایت درک
شده انسجام اجتماعی ... پرسشنامه ای32و نظریه شبکه »بارنز« 31مبتنی بر تعریف »
کاهن«.

دانلود مقاله:رابطه مهارت مثبت اندیشی با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان ...

پرسشنامه. های مهارت مثبت اندیشی اینگرام و. ویسنیکی. ) 3511. (. با پایایی .....
بینی از طریق نمایش فیلم بر کفایت اجتماعی دانش آموزان به روش نیمه آزمایشی روی.

مدیران بازرگانی - دانلود پرسشنامه

مدیران بازرگانی - دانلود پرسشنامه - این وبگاه جهت هم اندیشی در علوم مدیریتی ...
عملکرد خانواده دانلود پرسشنامه انسجام خانوادگی دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی
دانلود ...

کفایت اجتماعی - پیکوفایل

کفایت اجتماعی.pdf. حجم فایل, 167 KB. تعداد دانلود, 1737. تاریخ انتشار, 1391/10/
14 03:50 AM. تاریخ آخرین دانلود, 1396/06/16 12:21 PM. توضیحات, رمز دانلود ...

برچسب دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+ - انجام مشاوره پایان نامه ...

دانلود پرسشنامه اضطراب دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس دانلود پرسشنامه
عملکرد خانواده دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی

دانلود فایل ( پرسشنامه ترس مرضی اجتماعی (کانر و همکاران)) – تینا ...

15 مه 2017 ... دانلود پرسشنامه استاندارد ترس مرضی اجتماعی (کانر و همکاران)، در قالب ... خرید فایل(
آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990)) هموطنان گرامی سلام.

دانلود آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990)

17 ا کتبر 2016 ... دانلود آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) - - zigzagdl. ... پرسشنامه کفایت
اجتماعی , پرسشنامه استاندارد کفایت اجتماعی , کفایت اجتماعی , ...

دانلود مقاله:رابطه مهارت مثبت اندیشی با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان ...

پرسشنامه. های مهارت مثبت اندیشی اینگرام و. ویسنیکی. ) 3511. (. با پایایی .....
بینی از طریق نمایش فیلم بر کفایت اجتماعی دانش آموزان به روش نیمه آزمایشی روی.

ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و ...

Social Welfare Quarterly26 - فصلنامه رفاه اجتماعي. ... نتیجه مقدار مقیاس (KMO=0/
791) کفایت نمونه گیری را نشان می‌دهد. روایی سازه براساس تحلیل عاملی اکتشافی ...

ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت

ﻲ. ﻣﺖ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻠﻨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه. آزﻣﺎﻳﺶ در. 8.
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ. وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي. ﻧﺸﺎن. داد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ.

خرید آنلاین مبانی و پیشینه نظری کفایت اجتماعی

6 آگوست 2017 ... اینک کاملترین فایل دانلودی مبانی و پیشینه نظری کفایت اجتماعی برای دانلود مهیا
شده است. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل ...

کفایت اجتماعی - پیکوفایل

کفایت اجتماعی.pdf. حجم فایل, 167 KB. تعداد دانلود, 1737. تاریخ انتشار, 1391/10/
14 03:50 AM. تاریخ آخرین دانلود, 1396/06/16 12:21 PM. توضیحات, رمز دانلود ...

دی ۱۳۹۲ - جامعه شناسی

رابطه بین عملکرد خانواده و کفایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
..... که هر یک از آزمودنیها، از پرسشنامه کفایت اجتماعی که توسط پرندین (1385)
براساس مدل چهار بعدی فلنر(1990) ساخته ...... لینک مستقیم دانلود این مطلب در محیط
word ...

پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت ...

و از پرسشنامه های کفایت اجتماعی ، پرسشنامه ی سبک های هویت، پرسشنامه سبک‌های
دلسبتگی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار،
...

لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پرسش نامه بررسی تاثیرات اجتماعی خانواده و مدرسه بر آگاهی مذهبی دانش آموزان پرسش
نامه بررسی تجربی ..... پرسشنامه آزمون کفایت اجتماعی پرسشنامه آزمون مهارتهای ...

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت | collegeprozheh ...

27 مه 2016 ... دانلود رایگان پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت ... معلمان از مهمترین منابع کسب
اطلاع در زمینه رفتار و کفایت دانش آموزان هستند ( هاج ، ۱۹۸۳) .

hakiman Hair Transplant - دانلود رایگان پرسشنامه، آزمون و مقیاس ...

دانلود پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی] · دانلود پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های
اجتماعی- محقق ساخته · دانلود پرسشنامه تکمیل جمله ... دانلود پرسشنامه کفایت
اجتماعی.

دانلود پرسشنامه ترس مرضی اجتماعی (کانر و همکاران) – خرید آنلاین و ...

16 مه 2017 ... دانلود پرسشنامه استاندارد ترس مرضی اجتماعی (کانر و همکاران)، در قالب word و در 3 ...
آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) بیننده گرامی سلام.

نوجوانان نسخه فارسی پرسشنامه کفایت اجتماعی ادراک شده در ویژگی های ...

ویژگی های روان سنجی. نسخه فارسی پرسشنامه کفایت اجتماعی ادراک شده در. نوجوانان.
چکیده. مقدمه: کفایت اجتماعی یک جنبه. اساسی رشد انسان به خصوص در دوران نوجوانی ...

رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش ...

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : [embeddoc url="http://download-thesis.
com/ ... و از پرسشنامه های کفایت اجتماعی ، پرسشنامه ي سبک های هویت، پرسشنامه ...

ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و ...

Social Welfare Quarterly26 - فصلنامه رفاه اجتماعي. ... نتیجه مقدار مقیاس (KMO=0/
791) کفایت نمونه گیری را نشان می‌دهد. روایی سازه براساس تحلیل عاملی اکتشافی ...

مقیاس کفایت اجتماعی انجام پایان نامه ارشددکتری

مشاوره در انجام پایان نامه پرسشنامه دانلود پرسشنامه دانلود پرسشنامه پرسشنامه رایگان
پرسشنامه پایان نامه ، دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی حمایت اجتماعی مقیاس در ...

hakiman Hair Transplant - دانلود رایگان پرسشنامه، آزمون و مقیاس ...

دانلود پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی] · دانلود پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های
اجتماعی- محقق ساخته · دانلود پرسشنامه تکمیل جمله ... دانلود پرسشنامه کفایت
اجتماعی.

The Effect of Optimism Training Through Educational Movies on the ...

داده ها با استفاده از پرسشنامه کفایت. اجتماعی فلنر جمع آوری شد و توسط نرم افزار
SPSS19 مورد تجزیه وتحلیل قرار. گرفت. تمام عامل های کفایت اجتماعی شامل مهارت ...

a geing - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بخشی از ارزیابی وضعیت سالمتی سالمندان به سنجش حمایت اجتماعی درک شده
اختصاص دارد.الزمه یک سنجش صحیح، .... )اشتراک 27دردسترس بودن و کفایت درک
شده انسجام اجتماعی ... پرسشنامه ای32و نظریه شبکه »بارنز« 31مبتنی بر تعریف »
کاهن«.

مدیران بازرگانی - دانلود پرسشنامه

مدیران بازرگانی - دانلود پرسشنامه - این وبگاه جهت هم اندیشی در علوم مدیریتی ...
عملکرد خانواده دانلود پرسشنامه انسجام خانوادگی دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی
دانلود ...

دانلود پرسشنامه آزمون کفایت اجتماعی - sahman verejik

1 سپتامبر 2017 ... مشخصات « پرسشنامه آزمون کفایت اجتماعی » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد
تعداد ...

آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) - پاورپوینت - فــــــرافایل

دانلود پرسشنامه استاندارد کفایت اجتماعی تالیف فلنر و همکاران (1990)، در قالب
فایل word و در 4 صفحه، شامل 47 گویه و 4 مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی
و ...

مقایسه شایستگی اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان در افراد متقاضی و ...

داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه کفایت اجتماعی و نسخه کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی
هیجان جمع‌آوری گردید و به‌وسیله تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل گردید.

دانلود (آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990)) – رامتین پی فایل

12 مه 2017 ... دانلود پرسشنامه استاندارد کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990)، در قالب word و در
4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی ...

موضوع پایان نامه روانسنجی - انجام پایان نامه

9 ژوئن 2017 ... ویژگی‌های روانسنجی مقیاس کفایت اجتماعی و رابطه آن با هوش هیجانی در ... بررسی
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه استراتژیهای برانگیخته شده برای ...

اطلاع رسانان پارسی - دانلود رایگان پرسشنامه

اطلاع رسانان پارسی - دانلود رایگان پرسشنامه - دانش شناسی و اطلاع رسانی. ... دانلود
پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی · دانلود پرسشنامه ... دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی.

آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) – Filexir.if

13 آگوست 2017 ... توضیحات: پرسشنامه استاندارد کفایت اجتماعی تالیف فلنر و همکاران (1990)، در
قالب فایل word و در 4 صفحه، شامل 47 گویه و 4 مولفه، به همراه راهنمای ...

دانلود پایان نامه ارشد: رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با ...

16 آوريل 2016 ... دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی .... و از پرسشنامه های
کفایت اجتماعی ، پرسشنامه ی سبک های هویت، پرسشنامه ...

مقیاس کفایت اجتماعی انجام پایان نامه ارشددکتری

مشاوره در انجام پایان نامه پرسشنامه دانلود پرسشنامه دانلود پرسشنامه پرسشنامه رایگان
پرسشنامه پایان نامه ، دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی حمایت اجتماعی مقیاس در ...

آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) - پاورپوینت - فــــــرافایل

دانلود پرسشنامه استاندارد کفایت اجتماعی تالیف فلنر و همکاران (1990)، در قالب
فایل word و در 4 صفحه، شامل 47 گویه و 4 مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی
و ...

دانلود آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990)

17 ا کتبر 2016 ... دانلود آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) - - zigzagdl. ... پرسشنامه کفایت
اجتماعی , پرسشنامه استاندارد کفایت اجتماعی , کفایت اجتماعی , ...

هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی اثربخشی بط( ض غیر ...

پرسشنامه کفایت اجتماعی و. نسخه کوتاه. پرسشنامه تنظیم هیجان. استفاده گردید.
گروه آزمایش. در. 8. جلسه. تحت آموزش هوش هیجانی قرار گرفته و در طی این جلسات به.

آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) - ofmas.ir

دانلود پرسشنامه استاندارد کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، ۱۹۹۰)، در قالب word و در ۴
صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد ...

دانلود پایان نامه ارشد: رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با ...

16 آوريل 2016 ... دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی .... و از پرسشنامه های
کفایت اجتماعی ، پرسشنامه ی سبک های هویت، پرسشنامه ...

آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) « اپل دانلود

25 ژوئن 2016 ... دانلود پرسشنامه استاندارد کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990)، در قالب word و در
4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی ...

دانلود پرسشنامه ادراك کفایت - دانلود پایان نامه - رزبلاگ

26 جولای 2017 ... دانلود پرسشنامه ادراك کفایت ,ادراک کفایت,کفایت ادراک شده,پرسشنامه کفایت
اجتماعی,پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنر,پرسشنامه کفایت اجتماعی ...

پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (فرم والدین) | روان بنیان

20 نوامبر 2016 ... این مقیاس، فراوانی رفتارهای مؤثر بر رشد و کفایت اجتماعی و تطابق دانش آموز را در
خانه و مدرسه، اندازه گیری می کند و می تواند برای سرند کردن، طبقه ...

تاثیر آموزش جرات ورزی در کفایت اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی

عنوان, تاثیر آموزش جرات ورزی در کفایت اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی ... که
به روش نمونه گیری خوشه ای از جامعه آماری انتخاب و به دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه
15 نفر) گمارده شدند و به پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنر پاسخ دادند. ... دانلود, PDF.

The Effect of Optimism Training Through Educational Movies on the ...

داده ها با استفاده از پرسشنامه کفایت. اجتماعی فلنر جمع آوری شد و توسط نرم افزار
SPSS19 مورد تجزیه وتحلیل قرار. گرفت. تمام عامل های کفایت اجتماعی شامل مهارت ...

آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) - ofmas.ir

دانلود پرسشنامه استاندارد کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، ۱۹۹۰)، در قالب word و در ۴
صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد ...

آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) « اپل دانلود

25 ژوئن 2016 ... دانلود پرسشنامه استاندارد کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990)، در قالب word و در
4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی ...

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت | کالج پروژه ...

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت. ... معلمان از مهمترین منابع کسب
اطلاع در زمینه رفتار و کفایت دانش آموزان هستند ( هاج ، ۱۹۸۳) . معلمان این پرسشنامه ...

ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت

ﻲ. ﻣﺖ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻠﻨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه. آزﻣﺎﻳﺶ در. 8.
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ. وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي. ﻧﺸﺎن. داد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ.

تحقیق و بررسی درمورد تناقض سياست هاي صادراتي

پاورپوینت آشنایی با فضای اورژانس در بیمارستان

دانلود نمونه سوال ریاضی پنجم دبستان فصل ششم

بروشور Publisher- خونریزی غیر طبیعی رحم

NOKIA1187 CONRATC

فیلم آموزش کامل دفاع اسلاو The solid Slav Defence

پاورپوینت بتن سنگین

پروپوزال رشته معماری

دانلود گزارش کارورزی 4 (درس پژوهی)- word

مقاله اصول کار با لیزر 147 ص