دانلود فایل


مقاله در مورد حقوق جزای بین الملل دریایی - دانلود فایلدانلود فایل المللی تنگه ها تبعیت می‌کند و به نیروهای دریایی حق عبور و پرواز هوایی آزادانه را می‌دهد. در تمام

دانلود فایل مقاله در مورد حقوق جزای بین الملل دریایی لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه35
در مورد هندی ساید، ناشری به موجب قانون جلوگیری از انتشار مطالب مستهجن انگلستان (OPA) 1959، به دلیل توزیع یک کتاب کودکان که حاوی متون ضد دیکتاتوری بود، محکوم گردید. به موجب ماده (2)10 معاهده (توافق) اروپایی 1950 در خصوص حقوق بشر، آزادی بیان در کنار چیزهای دیگر می تواند محدود گردد؛ همان گونه که در یک جامعه دموکراتیک (مردمی) برای حفظ اصول اخلاقی می توان این حق را محدود نمود. دادگاه اروپایی حقوق بشر اظهار داشت که از آنجا که یافتن یک مفهوم اروپایی یکسان از اصول اخلاقی امکان پذیر نبود، ماده (2)10 برای مقامات ملی حاشیه شناختی قائل شد تا در موارد خاص به منظور حفظ اصول اخلاقی جوانان به طور قانونی به کار گرفته شود. به گونه ای مشابه، ECJ اظهار داشته که هر چند کشورهای عضو معاهده 1957 که جامعه اقتصادی اروپا را تشکیل می دهند آزادند ارزیابی های دلخواه را در خصوص خصلت ابتذال یا زشتی مقالات خاص انجام دهند، شاید مناسب نباشد زمانی که قانون خود آنها هیچ گونه منعی برای تولید یا داد و ستد کالاهای مشابه در منطقه خودشان قائل نشده، با تکیه بر شرایط اخلاق عمومی که در معاهده آمده، از ورود کالا از سایر کشورهای عضو جلوگیری نمایند.

به عنوان جرمی فراملیتی، برای کشورهای منفرد شایسته تر آن است که گفتار و رفتار مستهجن را تعریف نمایند و جلوی توزیع و انتشار آن را بگیرند. در انگلستان معیار مستهجن بودن به موجب بخش (1)1 قانون نشر مطالب مستهجن (OPA) این بوده است که آیا مقاله مورد سوال و مطالب مندرج یا نهفته در آن، این استعداد را دارد که موجب فساد و انحراف فردی شود که احتمال دارد آن را بخواند، ببیند یا بشنود، یا خیر. نشر یک مقاله مستهجن – شامل توزیع، انتشار، فروش، کرایه دادن، هدیه کردن، یا قرض دادن- چه برای ناشر سودی به همراه داشته باشد و چه نداشته باشد، به موجب بخش (3)1 قانون، جرم می باشد. اگر چه در اختیار داشتن مطالب مستهجن جرم چندان سنگینی نیست، افرادی که این مطالب را به منظور نشر در اختیار دارند باید ثابت کنند که آنها را مورد بازدید و بررسی قرار نداده اند و دلیلی منطقی برای مشکوک شدن به آنها هم نداشته اند. این دفاع قانونی فقط شامل حال افرادی می گردد که دلیل موجهی برای در اختیار داشتن این مطالب داشته باشند یا افرادی که از قضیه آگاه نبوده اند و نمی دانسته اند که در حال حمل یا توزیع مطالب مستهجن می باشند، و همچنین افرادی که این مطالب به صورت ناخواسته به دستشان رسیده و در مدت زمان معقولی نسبت به تحویل آن اقدام نموده اند.

به موجب قانون فدرال امریکا، وارد ساختن هر گونه کتاب، جزوه، عکس یا سایر موارد مستهجن، زشت، شهوت انگیز یا زننده.... برنامه ضبط شده ]یا[ نسخه الکتریکی با ماهیت مشابه برای همه ممنوع می باشد. معیار مستهجن بودن که از سوی دادگاه عالی (دیوان عالی) اعلام گردیده این است که آیا مطلب مورد نظر در مجموع به علاقه شدید به مسائل جنسی، به گونه ای که نمایش آن آشکارا و بدون تردید مشمئزکننده است، منتهی می شد یا خیر و این که آیا فاقد ارزش ادبی، هنری، سیاسی یا علمی جدی، بر اساس استانداردهای جامعه و نه استانداردهای ملی می باشد یا خیر. آگاهی اجمالی از مطلب وارد شده یا انتقال یافته کافی بوده و نیازی نیست که غیرقانونی بودن آن قبلا اعلام شده باشد.

ص 91
رشد روابط بین المللی، مخصوصا پتانسیلی که اینترنت برای انتقال بین المللی پورنوگرافی در اختیار می نهد، بازبینی مجدد در تعاریف و قدرت و نظارت جنایی (جزایی) را ضروری ساخته است. در انگلستان، بخش (ب) (3)84 قانون عدالت جزایی و نظام اجتماعی 1994 تعریف عکس را به گونه ای بسط داد تا اطلاعات ذخیره شده بر روی دیسک رایانه ای (سی دی) یا سایر وسایل الکترونیکی که قابلیت تبدیل شدن به عکس را دارند را نیز در بر گیرد. انزجار بین المللی از پورنوگرافی کودکان به حرکتی پویا در رابطه با جلوگیری و ممنوع سازی کلیه فعالیت های مرتبط منتهی شده است. هر چند پورنوگرافی کودکان مشتمل بر یک جرم سنگین به موجب قانون تمام ملتهاست، نشر آن از طریق اینترنت، یعنی جایی که مجرم مطالب را به یک وب سایت منتقل می کند و امکان دسترسی به آن برای همه در هر نقطه ای از دنیا که باشند فراهم است، باعث بروز مشکلاتی در اعمال قدرت قانونی می گردد. در یک دادرسی که اخیرا اتفاق افتاد، متهم بر این اساس که وی مطالب مستهجن را روی وب سایتی در آمریکا آپلود کرده و بنابراین هیچ گونه انتشار واقعی در انگلستان صورت نگرفته، اختیارات قانونی دادگاه های انگلستان را به چالش کشید و دادگاه استیناف انگلیسی عقیده داشت که با آپلود مطلب در یک وب سایت در خارج از انگلستان و دانلود آن در جایی دیگر، انتشار می تواند صورت پذیرفته باشد. روشن است که دولت های علاقمند به جلوگیری و پیگیری پورنوگرافی کودکان و سایر اشکال پورنوگرافی در اینترنت، قادرند بر اساس اصل اقلیمی عینی، از اختیارات قانونی خود دفاع نمایند، چرا که تمام اطلاعات آپلود شده بر روی یک وب سایت می تواند از هر ترمینال (پایانه) ملی قابل دسترسی باشد؛ با وجود این می توان از سایر اصول نیز به عنوان جایگزین استفاده کرد. تصویب پروتکل احتیاری 2000 بدون شک تأثیر مهمی در این مورد خواهد داشت، مخصوصا اگر دولت های شرکت کننده به مفاد آن مبنی بر همکاری موثر وفادار باشند.
ص 93 فصل 4

حقوق جزای بین الملل دریایی

  1. 1 مقدمه: حقوق دریا

قبل از آن که به بررسی جرم دریایی بپردازیم خوب است که منابع قوانین دریا یعنی قوانین عرفی و قوانین معاهده ای را به خاطر بیاوریم.بخش اعظم مورد اول (قوانین عرفی) در معاهده (سال) 1982 سازمان ملل در باب قوانین دریا (UNCLOS)، و نیز معاهده پیش از آن که در سال 1958 در مجمع ژنو منعقد شد، تدوین گردیده اند. با وجود این، سایر معاهده ها، چه دو جانبه و چه چند جانبه، به موضوعات مرتبط با دریا می پردازند. کشورها بسته به کمربند دریاییتحت نظر، از حقوق و وظایف خاصی نسبت به دریا برخوردارند. UNCLOS صریحا کمربندهای دریایی مختلف را تشریح می کند. تعیین کمربندهای دریایی رو به دریا از جایی که به خط مبنا (خط مبدأ) معروف است آغاز می شود. UNCLOS دو نوع خط مبنا در نظر می گیرد: قائم و مستقیم (راست). جایی که خط ساحلی خیلی فرورفتگی ندارد، پایین ترین سطح آب که به طور رسمی تأیید شده، معرف خط مبنای قائم است، و بنابراین نقطه شروع اندازه گیری عرض کمربندهای دریایی مختلف است. در مورد خطوط ساحلی فرو رفته، می توان از شیوه کشیدن خطوط مستقیم میان نقاطی در ساحل یا دریا استفاده کرد.
دریای اقلیمی ممکن است از خط مبنا به سمت دریا تا 12 میل دریایی امتداد داشته باشد، در صورتی که تمام دریاهای رو به خشکی از خط مبنا، آبهای داخلی محسوب می گردند. کشورها هم بر آبهای داخلی و هم بر دریای اقلیمی حاکمیت مطلق دارند اما الزامی مبنی بر واگذاری حق (راه) عبور بی ضرر در دومی (دریای اقلیمی) وجود دارد، مشروط بر آن که چنان (راه) عبوری برای امنیت کشور ساحلی، زیان بخش نباشد. UNCLOS همچنین نظامی برای کشورهای مجمع الجزیره ای معرفی کرد، یعنی کشورهایی که از گروهی جزیره نزدیک به هم تشکیل شده اند، مانند اندونزی. برای این کشورها دریای اقلیمی، ناحیه ای 12 میلی است که از خطی که دورترین نقاط جزایر را که در فاصله ای نزدیک به هم قرار گرفته اند به یکدیگر متصل می کند امتداد می یابد. آبهای موجود بین جزایر، آبهای مجمع الجزیره ای نامیده می شوند که در آنها کشتی های تمام کشورها حق عبور بی ضرر را دارند. در مورد تنگه های بین المللی، نظام "عبور ترانزیت" از وضعیت بین المللی تنگه ها تبعیت می کند و به نیروهای دریایی حق عبور و پرواز هوایی آزادانه را می دهد. در تمام موارد غیر از عبور ترانزیت، تنگه ها آبهای اقلیمی محسوب می شوند. کشورهای ساحلی همچنین این قدرت را دارند تا به منظور پیشگیری از تخلفات خاص و حمایت از نیروهای پلیس، از حقوق خاصی در منطقه ای فراتر از دریاهای اقلیمی، به امتداد 24 میل دریایی از خط مبنای آنها بهره مند شوند. این منطقه، معروف به "منطقه همسایه (مجاور)" می تواند به منظور ایجاد محدودیت برای مجرمانی که از قوانین کشور ساحلی در محدوده حوزه استحفاظی آن کشور یا در محدوده دریای اقلیمی آن مورد استفاده قرار گیرد. ناحیه اقتصادی انحصاری (EEZ) تا 200 میل دریایی از خط مبنا ادامه دارد. کشور ساحلی از حق مالکیت برخوردار است اما این مالکیت، ناحیه اقتصادی انحصاری را شامل نمی شود. فلات قاره از بستر


مقاله در مورد حقوق جزای بین الملل دریایی


دانلودمقاله در مورد حقوق جزای بین الملل دریایی


حقوق جزای بین الملل دریایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حقوق بین الملل عمومی - انجمن علمی رشته حقوق

برای دانلود مقاله حقوقی"بررسی تطبیقی معاهدات در اسلام و حقوق بین الملل معاصر" ...
همچنين حقوق پناهندگان در كشور پذيرنده از ديدگاه فقه و منابع بين المللى در اين مقاله
مورد بررسى قرار .... گفتار دوم: بررسی اساسنامه دیوان از منظر حقوق جزای اختصاصی

دادخواه - موضوعات پیشنهادی کار تحقیقی

دادخواه - موضوعات پیشنهادی کار تحقیقی - در خصوص موضوعات حقوقی و بعضا ... -
بررسی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری در حقوق ایران ... جایگاه حقوق مؤلف در
حقوق ایران و کنوانسیون های بین الملل ... بررسی دریای سرزمینی در حقوق بین الملل
... منابع و روش تحقیق در مورد آن نوشته و توسط ایمیل([email protected]) یا
...

معرفی کتاب: جستارهايي از حقوق جزاي بين‌الملل - مرکز مطالعات حقوق ...

International Law حقوق بین الملل - معرفی کتاب: جستارهايي از حقوق جزاي ... واقع
شده؛ و ابعاد مختلفي از آن در كتابها و مقالات حقوقدانان مورد مطالعه قرار گرفته است.

مقاله ویژگی های دادرسی در دادگاه بین المللی حقوق دریا - سیویلیکا

مقاله ویژگی های دادرسی در دادگاه بین المللی حقوق دریا, در دهمین همایش ملی صنایع ...
عبدالصمد دولاح - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل پایه یک دادگستری ...
دیگرا ز انواع جدیدتر جرایم بین المللی دریایی در دوران اخیر مورد توجه جامعه جهانی قرار
...

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - معرفی کتاب ها، مجلات و ...

معرفی کتاب: حقوق جزای بین الملل: دکتر حسن پوربافرانی. کتاب حقوق ..... مجتبي
مروت. چالش هاي كنوني حقوق بين الملل در مورد اعمال صلاحيت نسبت به دزدي دريايي ....
شماره ۴۲ مجله حقوقی بین المللی (بهار و تابستان ۱۳۸۹) با مقالات زیر به چاپ رسید.

دادخواه - موضوعات پیشنهادی کار تحقیقی

دادخواه - موضوعات پیشنهادی کار تحقیقی - در خصوص موضوعات حقوقی و بعضا ... -
بررسی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری در حقوق ایران ... جایگاه حقوق مؤلف در
حقوق ایران و کنوانسیون های بین الملل ... بررسی دریای سرزمینی در حقوق بین الملل
... منابع و روش تحقیق در مورد آن نوشته و توسط ایمیل([email protected]) یا
...

استاد ابراهیم بیگ زاده - کانون وکلای دادگستری بوشهر

۴ – دكتراي حقوق بين الملل (رساله در مورد حقوق بين الملل دريا) از دانشگاه نانت
فرانسه ... ۳۰ مقاله چاپ شده به زبان فارسي (اعم از تأليف و ترجمه) در مجله هاي معتبر
حقوقي ايران ... دانشگاه سوربن فرانسه در مورد «اصول راهبردي بين المللي در قلمرو
حقوق جزا»

جنايات عليه بشريت در حقوق بين‌الملل کيفری - خانه صلح، آزادی و حقوق ...

مقاله مورد بحث در بررسي سابقه جرايم عليه بشريت به حقوق بين الملل عرفي و
معاهداتي ..... جرايم ضد بشري در اساسنامه دادگاه جزايي بين المللي يوگسلاوي و رواندا[8]
..... راهزني دريايي، هواپيما ربايي،جرايم عليه امنيت حمل و نقل دريايي بين المللي،
تهديد ...

دزدی دریایی از نظر حقوق بین الملل و راهکار های مبارزه با آن

کلید واژه :دزدی دریایی ، حقوق بین الملل ... دزدی دریایی قدیمی ترین جرم شناخته شده
بین المللی است . ... [4] لذا می توان اهداف دزدان دریایی را در دو مورد ذکر نمود: .... مشکل
مربوط به رعایت حقوق بشر، یکی از مهم ترین عوامی ایجاد بی کیفری و عدم تمایل دولت
ها ...

دانلود مقالات ترجمه شده : حقوق بین الملل::صفحه 1 - دانلود مقاله isi

دانلود مقالات رایگان و معتبر isi و خرید ترجمه مقالات حقوق بین الملل. ... اصول
جانبدارانه و جدیت وکالت بر سیاست عدالت جزایی کشورها تأثیر می گذارد؟ ... 3 - حقوق
و مالکیت در کشورهای دریایی: مفاهیم انرژی تجدید پذیر دریایی برای جوامع بومی و
محلی ... 6 - سرزنش خشونت مردان - چالشی در مورد قانون مجازات سوئد برای تحریکات
عصبی زنان.

بررسی اصول حاکم بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری - گاهداد - بلاگ

[ساختمان دیوان کیفری بین المللی] این نوشتار، تحقیق دوره کارشناسی ارشد می باشد
... که زاییده حقوق بین الملل باشند و برخی بطور صریح در معاههدات مورد اشاره قرار ...

حقوق جزای بین الملل - انتشارات خرسندی

حقوق جزای بین الملل. ... شرح کلیات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ... مجمع جامعه
ملل مطرح شد تا سرانجام تشکیل زود هنگام آن، ذهنیت‌های جمعی را مورد برآورد قرار دهد.

مقالات حقوق بین الملل - پورتال ( پرتال ) حقوق

پرداخت. در این گزارش، از نگاه حقوق جزای بین‌الملل به بررسی لایحه آیین دادرسی
کیفری می پردازیم. ... مراجع کیفری بین‌المللی برای تعقیب و محاکمه متهمان این
دسته از جرایم را مورد مطالعه قرار می‌دهد. ... به طور کلی قلمروی زمینی، دریایی و هوایی
یک دولت، ...

حقوق جزای بین الملل - انتشارات خرسندی

حقوق جزای بین الملل. ... شرح کلیات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ... مجمع جامعه
ملل مطرح شد تا سرانجام تشکیل زود هنگام آن، ذهنیت‌های جمعی را مورد برآورد قرار دهد.

عرف در حقوق بین الملل | شبکه اجتماعی حقوقدانان - ius.center

عرف با وجود اختلاف سیستم های حقوقی و نیز با وجود اختلاف نظر جامعه شناسان حقوق و
... خانه; تالارهای گفتمان; گالری; ویترین; وبلاگ‌ها; مقالات; منابع; گروه‌ها; حمایت ... خود
به هنگام قانون گذاری عرف را مورد توجه قرار داده وسعی در سازگاری قوانین با آن دارد. ...
بنابراین عرف در حقوق بین الملل جایگاهی متمایز از عرف در حقوق داخلی دارد٬ زیرا اولا
...

نگاه حقوق جزاي بين الملل به شکنجه*1 - سامانه نشریات جامعه المصطفی ...

تاریخ دریافت مقاله: 93/2/25 تاریخ پذیرش مقاله: 93/3/20 1* ... ايـن نوشـتار در پـی آن
اسـت كـه مسـئله شـكنجه را در حقـوق جـزای بيـن الملـل مـورد. بررسـی قـرار دهـد و بـه ايـن
..... الـف( هنگامـي كـه جرمـي در قلمـرو قضائـي و يـا مـرز دريايـي و هوائـي شـناخته شـده.

فهرست مقالات تخصصی حقوق بین الملل عمومی تا مهرماه 1392 | مهرداد ...

20 جولای 2015 ... ( مخصوصاً مقاله تعامل حقوق وسياست بين الملل در عصر جهاني شدن ) ..... 136- كلياتي
در مورد درياي سرزميني و عبور بي ضرر از آن ، دكتر مصطفي رنجبران ... 144-درآمدي بر
پيش نويس قانون بين الملل جزا، دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي ...

معرفي رشته حقوق - آینده برتر

آذر 15, 1394 adminانسانی, مقالات مفید, همه چیز درباره رشته های دانشگاهی .... ناشی از
حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد. ...
دانشجویان این رشته دروس مقدمه علم حقوق ، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی ، حقوق مدنی ...

دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل - مرکز فروش و دانلود ...

اعمال صلاحیت بین المللی برای محاکمه ی دزدان دریایی سومالی. برخی از مراجع بین
المللی ... ۱۰۴ کیلوبایت. دانلود مقاله دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل
...

مجله حقوقي بين المللي ، شماره 55 - Magiran

دوفصلنامه حقوق بين الملل داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني) ... دعواي متقابل در
ديوان بين المللي حقوق درياها،دستاورد قرار 2 نوامبر 2012 در قضيه كشتي ويرجينيا
جي (پاناما / گينه .... نمايه مقالات شماره هاي 53 و 54 مجله حقوقي بين المللي صص 273-
274 ... در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم! توجه:

مقاله اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل - سیویلیکا

مقاله اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل, در کنفرانس بین المللی علوم
انسانی و ... جرایمی مثل برده داری و تجارت برده، دزدی دریایی، نژادپرستی، گروگان
گیری و ... این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا
مورد ...

حقوق بین‌الملل - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حقوق بین‌الملل به مجموعه قوانین و معاهدات پذیرفته شده‌ای اطلاق می‌شود که روابط میان ...
بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی; حقوق دریاها; حقوق بین‌الملل کیفری ...

پرتال جامع علوم انسانی - حقوق بین الملل کیفری

عنوان مقاله: کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی ... عنوان
مقاله: اشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بین الملل کیفری در پرتو اساسنامه ...

مقالات حقوق بین الملل - پورتال ( پرتال ) حقوق

پرداخت. در این گزارش، از نگاه حقوق جزای بین‌الملل به بررسی لایحه آیین دادرسی
کیفری می پردازیم. ... مراجع کیفری بین‌المللی برای تعقیب و محاکمه متهمان این
دسته از جرایم را مورد مطالعه قرار می‌دهد. ... به طور کلی قلمروی زمینی، دریایی و هوایی
یک دولت، ...

دانلود تحقیق در مورد حقوق بین المللی | دانلود تحقیق و مقاله

23 آگوست 2016 ... ماده ۲۹۶ یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می …. دانلود
مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق ...

حقوق بین الملل عمومی - انجمن علمی رشته حقوق

برای دانلود مقاله حقوقی"بررسی تطبیقی معاهدات در اسلام و حقوق بین الملل معاصر" ...
همچنين حقوق پناهندگان در كشور پذيرنده از ديدگاه فقه و منابع بين المللى در اين مقاله
مورد بررسى قرار .... گفتار دوم: بررسی اساسنامه دیوان از منظر حقوق جزای اختصاصی

یادداشت حقوقی - زمینه های حقوق جزائی بین المللی در قانون گذاری ایران

در مقابل این اصطلاح، اصطلاح حقوق جزایی بین المللی به کار می رود که شامل جرائم ....
های بین المللی حقوق دریاها حد 22 کیلومتر آن مطلوب تشخیص شده ولی هنوز مورد قبلو ...

دانلود تحقیق در مورد حقوق بین المللی | دانلود تحقیق و مقاله

23 آگوست 2016 ... ماده ۲۹۶ یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می …. دانلود
مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق ...

حقوق بین الملل عمومی بایگانی - موسسه حقوقی هامون

17 ژوئن 2015 ... بررسی دلایل عدم تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها توسط ایران ... منظر حقوق جزای
اختصاصی صلاحیت دیوان منحصر به خطیرترین جرائم مورد اهتمام ...

اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه در حقوق جزای بین الملل و ...

در حالی که کشورهای زیادی این اصل مهم حقوق جزای بین الملل را پذیرفته اند و پذیرش
... او به شمار آید، در این مقاله به تجزیه و تحلیل این اصل مهم پرداخته و موضع حقوق جزای
.... مطابق این قاعده، چه در مورد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه و چه در مورد
...

اصول کلّی حقوق بین الملل در نظام منابع حقوق بین الملل عمومی

3 ا کتبر 2012 ... هدف ما در این مقاله بررسی جامع و کامل آموزهء اصول کلّی حقوق به عنوان منبع ... به نظر او
«اصول کلّی حقوق»مورد بحث،جزء منابع حقوق بین الملل که دولتها در .... «حقوق
کیفری موضوعه هنوز نه در مورد اصل مرور زمان و نه در خصوص مدّت آن،قاعدهء ...

بررسي حقوقي ابعاد فاجعه منا از منظر حقوق جزاي بين‌الملل

اين موضوع را مي‌توان از منظر حقوق خصوصي، حقوق جزا و جرم شناسي و نيز به‌ويژه از
جهت حقوق جزاي بين‌الملل مورد مطالعه و پژوهش قرار داد. از اين‌رو در اين مقاله با هدف رسيدن
...

(مقالات حقوق بین الملل) کمکی برای کار تحقیقی حقوق و پایان نامه های

بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا · راي ديوان
دادگستري لاهه در مورد حمايت سياسي دولت بلژيك از شركت برق بارسلن · اعتبار
قراردادهاي بين ... وضعيت حقوقي درياي خزر يك ضرورت براي رژيم حقوقي جديد و
فراگير.

مقاله اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل - سیویلیکا

مقاله اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل, در کنفرانس بین المللی علوم
انسانی و ... جرایمی مثل برده داری و تجارت برده، دزدی دریایی، نژادپرستی، گروگان
گیری و ... این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا
مورد ...

مقالات حقوق بشر و حقوق بين الملل [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

مقاله اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام; مقاله اسناد بين‌المللي حقوق بشر از
... مقاله بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر; مقاله
... مقاله بازخوانی پرونده حقوقی دریای خزر · کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان · حقوق
... حقوق جزای بین المللی وايران · ویژگی مفهوم جانشینی (آلتراگو)در حقوق بین الملل
...

تاریخچه حقوق بین الملل عمومی - چگانه

21 فوریه 2017 ... این مقاله درخصوص تاریخ حقوق بین الملل عمومی صحبت می کند. ... حقوق محیط زیست،
حقوق دریاها و هوا و فضا، حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق ارتباطات ...

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

18 فوریه 2010 ... پنج شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۸; بانک مقالات حقوقی ( www lawnet ir ); بازدید: ۳,۴۱۶. بررسی
قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا .... در این قانون را
داشته جرم عمومی تلقی نماید دوم آنکه در مورد عمل ارتکابی حکمی بدهد که .... در نتیجه در
موردی که جرمی در درون یا علیه کشتی نظامی فرانسه در دریای ساحلی یا ...

بررسي حقوقي ابعاد فاجعه منا از منظر حقوق جزاي بين‌الملل

اين موضوع را مي‌توان از منظر حقوق خصوصي، حقوق جزا و جرم شناسي و نيز به‌ويژه از
جهت حقوق جزاي بين‌الملل مورد مطالعه و پژوهش قرار داد. از اين‌رو در اين مقاله با هدف رسيدن
...

دانلود مقاله دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل‎ - Downloadfa

13 مارس 2017 ... دانلود مقاله دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل‎ ... در قرن سیزدهم پیش از
میلاد، دریای اژه و شرق مدیترانه و مصر را مورد تهدید قرار داده بودند.

گروه حقوق بين الملل/ - دانشگاه قم

اخذ درجه دكتري حقوق بين الملل با معدل 41/17 و دفاع از رساله با درجه عالي از دانشگاه ...
قضايي ، حقوق معاهدات ، حقوق جزاي بين الملل و حقوق بين الملل درياها در دانشگاه قم
پرديس .... -تعداد مقالات منتشر شده در نشريات يا كنفرانسهاي داخلي : بيش از 10 مورد

واکاوی حکم شکنجه در حقوق بین الملل - مطالعات فقهی و فلسفی

مجمع عمومی سازمان ملل نیز این عمل را محکوم کرده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین
المللی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می شود و ... نوع مقاله: مقاله پژوهشی.

مجله حقوقي بين المللي ، شماره 55 - Magiran

دوفصلنامه حقوق بين الملل داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني) ... دعواي متقابل در
ديوان بين المللي حقوق درياها،دستاورد قرار 2 نوامبر 2012 در قضيه كشتي ويرجينيا
جي (پاناما / گينه .... نمايه مقالات شماره هاي 53 و 54 مجله حقوقي بين المللي صص 273-
274 ... در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم! توجه:

تحقیق در مورد دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل - Metered!

ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم. ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻻت وارد ﺷﺪه اﯾﺪ.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت »ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد دزدی درﯾﺎﯾﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺣﻘﻮق ﺟﺰای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ« را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ.

حقوق جزای بین الملل (بسیار مهم و قابل استفاده برای امتحان پایان ترم)

از همین رو برخی آن را جرایم بین المللی و عده ای حقوق جزای بین دولت ها نام نهاده اند. ... در
حقوق بین المللی کیفری چه مستقلا و چه به عنوان منشا جرائم دیگر مورد بحث قرار می
گیرد. ... جرایم علیه امنیت عبور ومرور دریایی یا هوایی دزدی دریایی و هواپیما ربایی.

مقاله در مورد حقوق جزای بین الملل دریایی – دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

1 نوامبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه35 در مورد هندی ساید، ناشری به موجب قانون جلوگیری ...مقاله نگاهي گذرا بر ادبيات غرب

پاورپوینت در مورد تابلوهاي پيام متغير خبري

تحقیق مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

صنعتی شدن گاو داری

سمینار کارشناسی ارشد برق محفظه محافظ آنتن رادار

دانلود مقاله شرکت جنرال الکتریک يكي از صد شضركت برتر

سورس نرم افزار تربیت بدنی

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی Chong و Zak - ویرایش چهارم

پکیج کامل آموزش پروپوزال نویسی و انتخاب موضوع تز مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت از صفر تا صد