دانلود رایگان


دانلود مقاله روش های اندازه گیری فشار مویینه - دانلود رایگاندانلود رایگان روش های اندازه گیری فشار مویینه یک فایل کامل و جامع بوده که برای دانلود شما عزیزان قرار داده شده است.

دانلود رایگان دانلود مقاله روش های اندازه گیری فشار مویینه عنوان: روش های اندازه گیری فشار مویینه
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 14


خلاصه آنچه در مقاله عوامل محیطی استرس زا می خوانید :آب در محل تماس دانه های جامد خاک
اگر یک لوله مویینه را در ظرف آب قرار دهیم، در اثر وجود نیروی کشش سطحی، سطح آب در داخل لوله مویینه بالاتر از سطح آزاد قرار می گیرد؛ به همین ترتیب آبی که در خاک وجود دارد در فضای حفره های خاک نفوذ می کند و از سطح آزاد آب بالاتر می رود. در واقع، ممکن است خاکی که در فاصله ای بالاتر از سطح آب زیرزمینی قرار دارد در اثر همین پدیده، به صورت موضعی اشباع شود. هرچه در ارتفاع خاک بالاتر رویم از میزان رطوبت خاک کاسته می شود. اگر آبی که در فضاهای مویینه خاک وجود دارد حرکت نکند از قانون فشار آب در حالت ایستایی، پیروی می کند؛ البته باید توجه داشت که در فاصله های بالای سطح آزاد آب منفی در نظر گرفته می شود. بنابراین فشار ایستایی آب در بالای سطح آزاد آن منفی است. ضخامت ناحیه ای که در اثر مویینگی اشباع شده بسته به اندازه فضاهای خالی موجود در خاک دارد (اندازه حفره های موجود درخاک) اما معمولا ضخامت این ناحیه حدود چند سانتی متر برای ماسه و چند ده متر برای لای و رس است.[۴]

نیروی میان دانه ای ناشی از کشش سطحی.
علت اینکه چرا آب از یک کاخ ماسه ای خیس یا یک توپ رسی مرطوب خارج نمی شود را باید در کشش سطحی آب جستجو کرد. فشار منفی آب باعث می شود تا آب به دانه های خاک بچسبد و دانه ها را به سمت یکدیگر هل دهد؛ اصطکاک میان دانه های جامد باعث می شود تا یک کاخ ماسه ای پایدار باشد؛ حال در صورتی که این کاخ مرطوب به زیر سطح آب برده شود فشار منفی آب از بین می رود و کاخ فرو می ریزد. در رابطه تنش موثر، اگر فشار آب منفی باشد، تنش موثر بزرگتر از صفر می شود حتی روی یک سطح آزاد (سطحی که تنش عمودی کل روی آن صفر است). فشار حفره ای منفی دانه های خاک را به سمت هم هول می دهد و میان دانه ها نیروی فشاری (دانه به دانه) ایجاد می کند.
فشار حفره ای منفی در خاک رسی بسیار قوی تر از فشار حفره ای در ماسه است. کاهش حجم خاک پس از ازدست دادن آب و یا تورم خاک پس از بدست آوردن خاک همگی ناشی از وجود فشار آب حفره ای در خاک است. این جمع شدگی و تورم خاک می تواند آسیب های جدی به سازه بویژه سازه های سبک و راه ها وارد کند.

جمع شدگی خاک در اثر ازدست دادن آب
دسته بندی خاک
مهندسان راه و ساختمان براساس آزمایش های کاربری که بر روی نمونه های به هم ریخته خاک (خشک شده، الک شده یا قالب بندی شده) انجام داده اند دانه های خاک را دسته بندی کرده اند. این دسته بندی، تنها اطلاعاتی در مورد خود دانه های خاک می دهد و در مورد ساختار خاک یا باربری فشاری آن یا اندازه فضاهای خالی میان دانه ها یا توزیع رطوبت درون خاک به ما آگاهی نمی دهد.
دسته بندی دانه های خاک
در آمریکا و دیگر کشورها، برای دسته بندی خاک معمولا از سامانه متحد دسته بندی خاک استفاده می شود. دیگر دسته بندی ها عبارتند از استاندارد بریتانیا (BS۵۳۹۰) و سامانه دسته بندی خاک آشتو.
یادآوری می شود که آشتو بیش تر در راه سازی کاربرد دارد.
دسته بندی ماسه و شن
در سیستم طبقه بندی متحد خاک، شن (با نماد G) و ماسه (با نماد S) براساس اندازه دانه ها و توزیع دانه بندی دسته بندی می شوند. در USCS شن به زیرشاخه های شن خوب دانه بندی شده (با نماد GW)، شن بددانه بندی شده (با نماد GP)، شن با مقدار زیادی لای (با نماد GM)، شن با مقدار زیادی رس (با نماد GC)، تقسیم می شود. این دسته بندی برای ماسه نیز دقیقا به همین ترتیب است و ماسه به دسته های SM، SP، SW و SC تقسیم می شود. ماسه ها و شن هایی که در آن ها مقداری کمی دانه های ریز وجود داشته باشد و این مقدار قابل صرف نظر کردن نباشد در زیرشاخه های میانی مانند SW-SC قرار می گیرند.
لای و رس، که اغلب با عنوان خاک ریزدانه از آن ها یاد می شود، بر اساس حدود اتربرگشان دسته بندی می شوند؛ حدود اتربرگ عبارتند از حد روانی (با نماد LL یا )، حد خمیری (با نماد PL یا ) و حد جمع شدگی (با نماد SL) که حد روانی از سایرین پرکاربردتر است. حد جمع شدگی برابر است با میزان آبی که خاک می تواند ازدست دهد ولی دچار جمع شدگی یا کاهش حجم نشده باشد. (کاهش حجمی که در حالت خشکی دچارش می شود.).نتایج مندرج در برگه های ازمایشگاهی مکانیک خاک وژیوتکنیک برای تصمیم گیری در ادامه یا تعویض روشهای فنی-مهندسی :بسترهای سازه های خاکی -ابی وراه و ساختمان بسیار مهم هستند.بعنوان یک مورد کاربردی ومهم:خاکهای چسبنده مثل :رس را در نظر بگیرید. وقتی در تماس با اب مرطوب می شوند-اگر این تماس قطع یا کاهش یابد:1-بتدریج رطوبت خود را از دست داده وخشک می شوند.2-با ماندن مقداری رطوبت :حالت خمیری ونیمه خمیری پیدا می کنند."با سنجش میزان این رطوبتها واندازه گیری انها در از مایشگاههای مکانیک خاک ویا ژیو تکنیک:مرز این حالاترا مشخص می کنند.".این کار وروشی بود که اولین بار توسط :دانشمند سویدی :A.Atterberg در 1912 ارایه شد.بعدها بعنوان یکی از شاخص های مهندسی خاک در رشته های مهندسی عمران برای طبقه بندی خاکها مورد استفاده واستناد قرار گرفت.همانطور که فوقا هم اشاره شد:از شاخصهای ازمایشگاهی اتر برگ در حد فاصل حالات: سیال گونگی خاک(غرقابی )-خمیری-نیمه خمیری-جامد: اصطلاحات کاربردی مهندسی عمران وخاک وپی "تعریف وتوجیه"می شوند.حد روانی(بانگلیسی:Liquid Limit=L.L).حد خمیری(بانگلیسی:Plastic Limit=P.L).اندیکس یا شاخص نیمه خمیری خاک :در مهندسی موسوم به:پی.ای.خاک(pLASTISTY-INDEX=P.I). حد روانی در ازمایشگاه بر اساس استاندارد:ASTM-D4318 :میزان رطوبتی است که بازای ان شیار12 میلی متر عمق ایجاد شده در 25 ضربه چکش کوچک ازمایشگاهی بسته شود.وحد خمیری میزان رطوبتی است که در ازمایشگاه اگر فتیله ای به قطر 3 میلی متر با روش غلتانیدن ساخته وتابیده شود خرد گردد.
نشان خمیری ازرابطه:P.I=L.L-P.L بدست می اید.این شاخصها در کاهش هزینه های پروژه ها وعملکرد صحیح کار وبهره برداری مهم هستند.
طبق سامانه متحد دسته بندی خاک (USCS)، لای و رس، بر اساس ترسیم مقدار نشانه خمیری و حد روانی خاک بر روی جدول حالت خمیری (صفحه شطرنجی) در دسته های مختلف قرار می گیرند. خط A بر روی این جدول رس (با نماد C در USCS) را از لای (با نماد M) جدا می کند. LL=٪۵۰ خاک با خمیری بالا (با نماد H) را از خاک با خمیری کم (با نماد L) جدا می کند. خاکی که ویژگی هایش آن را در بالای خط A قرار دهد و LL>٪۵۰ داشته باشد، مثلا، در دسته CH قرار می گیرد. سایر دسته های موجود برای لای و رس عبارتند از: ML و CL و MH. اگر حدود اتربرگ در ناحیه سایه خورده قرار گیرند، در آن حالت خاک در دسته های دوگانه CL-ML جای می گیرد.
بخشی از فهرست مطالب مقاله عوامل محیطی استرس زا فشار مویینه
مویینگی چیست ؟
مهاجرت اولیه
مهاجرت ثانویه
مثالی از مویینگی
محاسبه ارتفاع در مویینگی
پدیده مویینگی در خاک
دسته بندی خاک
دسته بندی دانه های خاک
دسته بندی ماسه و شن
حدود اتربرگ
دسته بندی لای و رس
چگالی نسبی
منابع و پیوندها


مویینگی چیست


محاسبه ارتفاع در مویینگی


فشار مویینه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق روش های اندازه گیری کشش سطحی - داک لینک

روشهای متفاوت و گوناگونی برای اندازه گیری کشش سطحی وجود دارند که برخی از آنها
... در مقابل روش دیگری موجود است که حداکثر فشار حباب نامیده می شود و در آن هیچ ...

فروشگاه تخصصی تحقیق,مقاله,پروژه,نمونه سوالات و محصولات دانلودی ...

انواع تحقیق و مقالات تخصصی,انواع مقالات دانشجویی, پروژه,نمونه سوالات,فروشگاه
محصولات دانلودی و آموزشی. ... دانلود مقاله روشهای اندازه گیری فشار مویینه. دانلود مقاله
...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه ارشد ...

28 آوريل 2016 ... دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ... 3-2- روش های
اندازه گیری ضریب نفوذ به صورت غیر ..... اندازهگیری فشار موئینه که شامل روشهای
بیشترین فشار حباب و رشد قطره .... کتاب های دانشگاه علمی کاربردی.

دانلود مقاله روشهای اندازه گیری فشار مویینه – یاهو مارکت

16 آگوست 2016 ... دانلود مقاله روشهای اندازه گیری فشار مویینه. نتايج بسياري از آزمايشات ويژه سنگ
مخزن از قبيل فشار مويينگي، تراوايي نسبي و بازدهي سيلاب زني ...

دانلود تحقیق روش های اندازه گیری کشش سطحی - داک لینک

روشهای متفاوت و گوناگونی برای اندازه گیری کشش سطحی وجود دارند که برخی از آنها
... در مقابل روش دیگری موجود است که حداکثر فشار حباب نامیده می شود و در آن هیچ ...

مکانیک خاک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله به توضیح ذرات تشکیل‌دهندهٔ خاک و چگونگی تشکیل آن‌ها و همچنین تفاوت
بین فشار آب حفره‌ای و تنش مؤثر در اسکلت خاک، خاصیت مویینگی سیالات در
فضاهای .... روش‌هایی برای اندازه‌گیری توزیع اندازه دانه‌ها در خاک وجود دارد، در روش سنتی
که در ..... روشهای فنی-مهندسی :بسترهای سازه‌های خاکی -ابی وراه و ساختمان بسیار مهم
هستند.

چاپ مقاله گرانروی (ویسکوزیته)

13 ژانويه 2015 ... این اندازه گیری، ویسکوزیته سینماتیک (کینماتیک) Kinematic نامیده می شود. ... (
یک صدم استوک) در سیستم SI ویسکوزیته دینامیکی (مطلق) در واحد های زیر ... با
توجه به اینکه ویسکوزیته، رابطه معکوس با دما دارد و با تغییرات دما، .... جداول موجود در
روش تست ASTM D- 2270 به طور گسترده ای به منظور ..... دانلود مقالات ...

دانلود تحقیق در مورد روشهای نمونه گیری

دانلود تحقیق در مورد روشهای نمونه گیری دسته: آمار بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم
فایل: 41 کیلوبایت تعداد ... دانلود تحقیق روشهای اندازه گیری فشار مویینه - 30570

چاپ مقاله گرانروی (ویسکوزیته)

13 ژانويه 2015 ... این اندازه گیری، ویسکوزیته سینماتیک (کینماتیک) Kinematic نامیده می شود. ... (
یک صدم استوک) در سیستم SI ویسکوزیته دینامیکی (مطلق) در واحد های زیر ... با
توجه به اینکه ویسکوزیته، رابطه معکوس با دما دارد و با تغییرات دما، .... جداول موجود در
روش تست ASTM D- 2270 به طور گسترده ای به منظور ..... دانلود مقالات ...

دانلود تحقیق در مورد روشهای نمونه گیری

دانلود تحقیق در مورد روشهای نمونه گیری دسته: آمار بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم
فایل: 41 کیلوبایت تعداد ... دانلود تحقیق روشهای اندازه گیری فشار مویینه - 30570

ANDERSON Literature Survey - مهندس کلاب

17 نوامبر 2016 ... مقاله دوم :در این بخش روش های اندازه گیری ترشوندگی بررسی شده است. ... فشار
مویینگی زمانی مطرح می شود که دو فاز در سنگ به صورت همزمان جریان داشته باشند ،حال
باید ... دانلود جزوه فارسی آشنایی با شیر های صنعتی و کاربردهای آنها.

دانلود مقاله تعیین منحنی های فشار مویینگی و توزیع اندازه فضا ی ...

تعیین این پارامتر یکی از بااهمیت ترین اندازه گیری هایی است که باید در ... روش های
مختلفی برای تعیین فشار مویینگی در آزمایشگاه وجود دارد که از جمله این روش ها می ...

چاپ مقاله گرانروی (ویسکوزیته)

13 ژانويه 2015 ... این اندازه گیری، ویسکوزیته سینماتیک (کینماتیک) Kinematic نامیده می شود. ... (
یک صدم استوک) در سیستم SI ویسکوزیته دینامیکی (مطلق) در واحد های زیر ... با
توجه به اینکه ویسکوزیته، رابطه معکوس با دما دارد و با تغییرات دما، .... جداول موجود در
روش تست ASTM D- 2270 به طور گسترده ای به منظور ..... دانلود مقالات ...

دانلود تحقیق روش های اندازه گیری کشش سطحی - داک لینک

روشهای متفاوت و گوناگونی برای اندازه گیری کشش سطحی وجود دارند که برخی از آنها
... در مقابل روش دیگری موجود است که حداکثر فشار حباب نامیده می شود و در آن هیچ ...

زندگینامه سهراب سپهری

دانلود مقاله کامل درباره نفت و اقتصاد

دانلود مقاله کامل درباره نفت و اقتصاد

فسفر

تحقیق درس سوم هدیه های آسمان ششم : چه قیامهایی را می شناسید که با الگو گرفتن از قیام امام حسین علیه السّلام، علیه ظلم و ستم انجام شده است؟

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران خوردگی بتن

دانلود پاورپوینت موتورهای هیدروژنی (فرمت پاورپوینت ppt با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 41

عنوان مقاله : سیاست سرمایه در گردش-19 صفحه word

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی پرورش وتکثیر میگو

دانلود مقاله/تحقیق آماده تقارن همزمان در وزن های ورودی و خروجی در مدل مضربی ماهیت خروجی CCR با فرمت ورد(word)