دانلود فایل


تحقیق در مورد بيماري هاي يونجه Diseases of Lucern - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق در مورد بیماری های یونجه Diseases of Lucern

دانلود فایل تحقیق در مورد بيماري هاي يونجه Diseases of Lucern لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه4

الف - بيماري هاي قارچي
1 – بيماري سفيدك داخلي يونجه Downey Mildew of lucern
سفيدك داخلي يونجه از شايع ترين بيماريها در يونجه بشمار مي رود. با اينحال اين بيماري بندرت خسارات شديد وارد مي آورد. شرايط مساعد براي اين بيماري شرايط آب و هوايي خنك و مرطوب مي باشد.
برگها در ابتدا رنگ پريده شده و بتدريج زرد مي شوند و بنظر پيچ خورده مي رسند. در مراحل پيشرفته لكه ها قهوه اي مي شوند و اطراف آن زردي ديده ميشود. در زير برگ پوشش ظريف و خاكستري تا بنفش رنگ قارچ در شرايط مرطوب ظاهر مي شود. اين بيماري در بهار و در پاييز مشكل ساز مي باشد.
پوشش قارچي شامل اسپورانژيوم ها و اسپورانژيوفوري است كه داراي انشعابات دوشاخه است.

كنترل بيماري
1 – ارقام مقاوم به اين بيماري وجود دارد.
2 –در صورت شديد بودن بيماري برداشت سريع يونجه و كم كردن فاصله چين ها توصيه مي شود. برداشت موجب برداشته شدن اكثر بافت هاي آلوده وكاهش رطوبت در كانوپي محصول مي شود.
3 – تناوب با محصول غير لگوم
2 – زنگ يونجه Alfalfa rust
عامل بيماري Uromyces striatus f.sp. medicaginis
زنگ يونجه از شايعترين بيماري هاي قارچي يونجه در كشور مي باشد. اين زنگ يك زنگ ماكروسيكل و دوميزبانه مي باشد. ميزبان حدواسط اين زنگ گياهان فرفيون مي باشد و مراحل اوريديا، تليا و بازيديا بر روي يونجه و مراحل پيكنيا و ائيسيا در فرفيون ديده مي شود.
جوش هاي اورديايي با رنگ مايل به قرمز اغلب در قسمت زيري برگها ديده مي شوند. برگهايي كه آلودگي شديدي دارند زرد شده و پيش از موعد فرو مي ريزند. اين بيماري در شبدر نيز ديده مي شود.
كنترل بيماري
استفاده از ارقام مقاوم
از بين بردن فرفيون هاي اطراف مزرعه
كم كردن فاصله چين ها

3 – لكه قهوه اي يونجه Alfalfa Brown Spot
عامل بيماري Pseudopeziza medicaginis
يكي از مهمترين بيماريهاي گياهان زراعي مي باشد كه باعث افت شديد عملكرد و كيفيت محصول مي شود.
علايم بر روي برگهاي جوان ظاهر مي شود. لكه هاي گرد و كوچك (به قطر 1 تا چند ميليمتر) قهوه اي رنگ كه داراي حاشيه منظم مي باشد، ايجاد مي شود. معمولاً اين لكه ها بهم نمي پيوندند. در وسط لكه ها اندام زايشي جنسي قارچ (آپوتسيوم ها) قابل مشاهده مي باشند. اين آپوتسيوم ها بدون پايه بوده و حاوي آسكها و رشته ها عقيم مي باشند كه در كنار هم قرار گرفته اند. آپوتسيوم ها در داخل استروما قرار داشته و داراي آسكهاي استوانه اي شكل و باريكي مي باشند كه در داخل خود حاوي آسكوسپورهاي تك سلولي شفاف و تخم مرغي شكلي مي باشد. پارافيزهاي گرزي شكل (رشته هاي عقيم) در اين قارچ در بين آسكها با اندازه اي بزرگتر قرار دارند. آپوتسيوم ها ددر زير اپيدرم تشكيل شده و پس از جذب رطوبت آسكها متورم و اپيدرم پاره و آسكها در معرص قرار مي گيرند. برگ هاي مبتلا زرد شده و فرو مي ريزند. اين قارچ خنك دوست است و از اينرو بيماري در اوايل بهار و اواخر تابستان كه هوا خنك است شديد تر مي شود.
فرم غير جنسي قارچ در طبيعت مشاهده نشده است و انتشار و تكثير بيماري به عهده آسكوسپورهاي فرم جنسي قارچ مي باشد. براي مشاهده بخش غيرجنسي قارچ مي توان قارچ را در محيط غذايي كشت داده و مرحله كنيديزايي آن را مشاهده نمود. قارچ، زمستان را به صورت آپوتسيوم در بقاياي گياهي سپري مي كند. در بهار با تامين رطوبت و دماي مناسب آسكها و آسكوسپورها از آپوتسيوم ها آزاد و آلودگي هاي بهاره آغاز مي شود.

كنترل بيماري
بهترين راه مبارزه افزايش تعداد چين ها است. رعايت اصول صحيح آبياري و استفاده از ارقام مقاوم توصيه شده است. درصورتيكه يونجه براي بذرگيري كاشته شده است مي توان از سموم مختلف مثل بنوميل 4/0 در هزار و توپسين 3 – 2 در هزار نيز مي توان استفاده
تحقیق در مورد بیماری های یونجه Diseases of Lucern


دانلودتحقیق در مورد بیماری های یونجه Diseases of Lucern


بیماری های یونجه Diseases of Lucern


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد مفهوم بيماري درگياهان - esy.es

تحقیق در مورد مفهوم بيماري درگياهان لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت ...
نماتدها: بيماري هاي يونجه Diseases of Lucern بيماري فيتوپلاسمايي بيماري هاي
برنج عامل ... بيماريهاي گياهي ممكن است عامل محدود كننده كاشت يك گياه در يك منطقه يا
كشور ...

معرفی و دانلود تحقیق در مورد مفهوم بيماري درگياهان با موضوع فنی و ...

1 ژانويه 1970 ... معرفی و دانلود تحقیق در مورد مفهوم بيماري درگياهان با موضوع فنی و مهندسی ...
بيماري هاي يونجه Diseases of Lucern بيماري فيتوپلاسمايي بيماري ...

معرفی و دانلود تحقیق در مورد مفهوم بيماري درگياهان با موضوع فنی و ...

1 ژانويه 1970 ... معرفی و دانلود تحقیق در مورد مفهوم بيماري درگياهان با موضوع فنی و مهندسی ...
بيماري هاي يونجه Diseases of Lucern بيماري فيتوپلاسمايي بيماري ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺟﺎﺭﻭﻙ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳ - Sid

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺪﺕ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﭼﻴﻦﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺩﺍﺷـﺖ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺸﻜﻴﺪﮔﻲ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ. ﺩﺭ ﺯﻣﺴـﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻥ
... ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺟﺎﺭﻭﻙ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ... About 6% of
infected ..... 15- Edwards, E. T.1936; The witches' broom disease of lucern. Sci.

تحقیق در مورد مفهوم بيماري درگياهان - داک لینک

11 آگوست 2016 ... تحقیق در مورد مفهوم بيماري درگياهان ... مفهوم بيماري درگياهان: ويروسها و ويروئيدها:
بيماري هاي يونجه Diseases of Lucern Pseudopeziza medicaginis ...

بیماری پیچید برگ هلو لب شتری برگ هلو | نتیجه جستجو | برترین ...

بيماري سل یکی از مهمترین بيماريهای عفونی قرن حاضر می باشد که توانائی در ... ر
نمودن کلیه ا ..... تحقیق در مورد بیماری های یونجه diseases of lucern. تحقیق در مورد ...

ردیابی و شناسایی ویروس موزاییک یونجه (AMV) به وسیله آزمون ...

ویروس موزاییک یونجه (Alfalfa mosaic virus, AMV) در ایران که سبب بیماری در
محصول ... جهت انجام آزمون های مولکولی، RNA کل استخراج و واکنش های مولکولی انجام
شدند و در ... Alfalfa mosaic virus (AMV) causing a disease in Alfalfa (Medicago
sativa) .... Hajimorad MR, Francki RIB (1988) Alfalfa mosaic virus isolates from
lucerne in ...

تحقیق در مورد مفهوم بيماري درگياهان - داک لینک

11 آگوست 2016 ... تحقیق در مورد مفهوم بيماري درگياهان ... مفهوم بيماري درگياهان: ويروسها و ويروئيدها:
بيماري هاي يونجه Diseases of Lucern Pseudopeziza medicaginis ...

بانک مقاله تحقیق پروژه پایان نامه ترجمه مقالات دانشجویی - هموار فایل

-1مقدمه كشاورزي وزراعت در ايران بدون توجه به تأمين آب مورد نيازگياهان ميسرنيست. ...
بيماري هاي يونجه Diseases of Lucern الف - بيماري هاي قارچي 1 – بيماري سفيدك ...

تحقیق در مورد مفهوم بيماري درگياهان - داک لینک

11 آگوست 2016 ... تحقیق در مورد مفهوم بيماري درگياهان ... مفهوم بيماري درگياهان: ويروسها و ويروئيدها:
بيماري هاي يونجه Diseases of Lucern Pseudopeziza medicaginis ...

دانلود مقاله در مورد مفهوم بیماری درگیاهان فایل ورد (word) | ایران دانلود

8 جولای 2016 ... بیماری های یونجه Diseases of Lucern الف – بیماری های قارچی 1 – بیماری سفیدك
داخلی یونجه owney Mildew of lucern • عامل بیماری Peronospora ...

دریافت فایل

های. اختصاصی. برای ناحیه. ژن. پروتئین پوششی هر یک از ویروس. های مورد نظر انجام.
گرفت ... تحقیق. نشان. داد. که. دو. ویروس. AMV. و. BCMV. از. شایع. ترین. ویروس. های.
آلوده. کننده ..... از مهمترین دالیل پایین بودن نسبی عملکرد یونجه، شیوع بیماریهای
..... Lucerne transient streak virus-LTSV. ( همچنین نیاز به بررسی. های بیشتر دارد.

علوم پزشکی – برگه 2 – یاهو فایل

دانلود رایگان مقاله در مورد بیماریهای مقاربتی شایع درایران و جهان ، مقاله ، تحقیق ،
پایان نامه ... دانلود رایگان تحقیق در مورد بيماري هاي يونجه Diseases of Lucern ، مقاله
...

دریافت فایل

های. اختصاصی. برای ناحیه. ژن. پروتئین پوششی هر یک از ویروس. های مورد نظر انجام.
گرفت ... تحقیق. نشان. داد. که. دو. ویروس. AMV. و. BCMV. از. شایع. ترین. ویروس. های.
آلوده. کننده ..... از مهمترین دالیل پایین بودن نسبی عملکرد یونجه، شیوع بیماریهای
..... Lucerne transient streak virus-LTSV. ( همچنین نیاز به بررسی. های بیشتر دارد.

تحقیق در مورد بیماری های یونجه Diseases of Lucern – گوگل شاپ

7 دسامبر 2016 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه۴ الف – بیماری های قارچی ۱ – بیماری سفیدک داخلی ...

تحقیق در مورد يـــونجــــه | فروشگاه فروش فایل

14 ا کتبر 2016 ... پتاسيم بعد از ازت، بيشترين عنصر غذايي مورد. گوگرد بيماري هاي يونجه Diseases
of Lucern. مقدمه. يونجه نباتي علوفه‌اي از خانواده بقولات است كه ...

مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور رستنیها 1608-4306 5 1 2004 08 ...

U. striatus is recorded as main causal agent of rust on lucerne (Medicago sativa)
in Iran. ... های مختلف Uromyces روی گونه های جنس Trifolium به کار رفته است، مورد
بحث و ... همچنین کلیدی جهت تفکیک گونه های Uromyces شناسایی شده روی شبدر و
یونجه ... FA بتول صمدانی بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات آفات و
بیماری‌های ...

مقاله در مورد بيمه در ايران – یاهو شاپ

7 دسامبر 2016 ... این محصول” مقاله در مورد بیمه در ایران “را از یاهو شاپ دانلود نمایید. مقاله در مورد بیمه در
ایران ... بعد تحقیق در مورد بیماری های یونجه Diseases of Lucern ...

عقیم | جستجو در وبلاگها | وبلاگ یاس

در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جرم عقيم به تعریف یک سری از عوامل
پرداختیم که هم چون حلقه های .... تحقیق در مورد بیماری های یونجه diseases of lucern.

تحقیق در مورد مفهوم بیماری درگیاهان , دانلود تحقیق در مورد مفهوم بیماری ...

خانه / بایگانی برچسب: تحقیق در مورد مفهوم بیماری درگیاهان , دانلود تحقیق در مورد ...
مفهوم بيماري درگياهان: ويروسها و ويروئيدها: بيماري هاي يونجه Diseases of Lucern ...

تحقیق در مورد مفهوم بیماری درگیاهان , دانلود تحقیق در مورد مفهوم بیماری ...

خانه / بایگانی برچسب: تحقیق در مورد مفهوم بیماری درگیاهان , دانلود تحقیق در مورد ...
مفهوم بيماري درگياهان: ويروسها و ويروئيدها: بيماري هاي يونجه Diseases of Lucern ...

دریافت فایل

های. اختصاصی. برای ناحیه. ژن. پروتئین پوششی هر یک از ویروس. های مورد نظر انجام.
گرفت ... تحقیق. نشان. داد. که. دو. ویروس. AMV. و. BCMV. از. شایع. ترین. ویروس. های.
آلوده. کننده ..... از مهمترین دالیل پایین بودن نسبی عملکرد یونجه، شیوع بیماریهای
..... Lucerne transient streak virus-LTSV. ( همچنین نیاز به بررسی. های بیشتر دارد.

سکولاریست از دیدگاه قرآن : خبرها - Facebook

شگفتی های قرآن گزارشات بازدید ها بازدید گروه های آموزشی از منطقه چترود من ... در مورد
بیماری فشار خون بالاتحقیق در مورد بیماری های یونجه Diseases of Lucernمقاله در ...

بیماری پیچید برگ هلو لب شتری برگ هلو | نتیجه جستجو | برترین ...

بيماري سل یکی از مهمترین بيماريهای عفونی قرن حاضر می باشد که توانائی در ... ر
نمودن کلیه ا ..... تحقیق در مورد بیماری های یونجه diseases of lucern. تحقیق در مورد ...

دریافت فایل

های. اختصاصی. برای ناحیه. ژن. پروتئین پوششی هر یک از ویروس. های مورد نظر انجام.
گرفت ... تحقیق. نشان. داد. که. دو. ویروس. AMV. و. BCMV. از. شایع. ترین. ویروس. های.
آلوده. کننده ..... از مهمترین دالیل پایین بودن نسبی عملکرد یونجه، شیوع بیماریهای
..... Lucerne transient streak virus-LTSV. ( همچنین نیاز به بررسی. های بیشتر دارد.

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺟﺎﺭﻭﻙ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳ - Sid

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺪﺕ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﭼﻴﻦﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺩﺍﺷـﺖ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺸﻜﻴﺪﮔﻲ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ. ﺩﺭ ﺯﻣﺴـﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻥ
... ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺟﺎﺭﻭﻙ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ... About 6% of
infected ..... 15- Edwards, E. T.1936; The witches' broom disease of lucern. Sci.

تحقیق در مورد بیماری های یونجه Diseases of Lucern

پست 'تحقیق در مورد بیماری های یونجه Diseases of Lucern' از بلاگ 'فایل سل' با ذکر
منبع و سایت اصلی آن بازنشر شده است لذا مسئولیت کلیه مطالب مندرج در آن بر ...

جزوه دست نویس فیزیکسال سوم فصل سوم

دانلود فایل فلش فارسی تبلت چینی A23 INET-86DE-REV01 (رام نایاب a23-INET-86DE-REV01)

فایل فلش فارسی و اورجینال گوشی سامسونگ B312E حل مشکل آرم و خاموشی بصورت کاملا تست شده و صدرصدی100%

پاورپوینت بررسی اجمالی جایگاه عوامل فرهنگی اقتصادی سیاسی اجتماعی قبل از پذیرشIFRS

تحقیق درمورد مفصل حرارتي

چگونه توانستم دانش آموزان کلاس چهارم را به مطالعه غیر درسی در جهت پیشرفت تحصیلی راهنمایی کنم؟

پاورپوینت با موضوع فرهنگ و جامعه

آموزش ها فرم ساز آموزش آر اس فرم آموزش Rsform فارسی فیلم آموزش فارسی rsform

پاورپوینت استرالیا

دانلود حل المسائل توسعه اقتصادی نوین مایکل پیترز Michael Peters